BOSSA D’HORES EXTRES ORDRE PÚBLIC

PDF

32/2021

En data 03-03-2021, per part de la SGRRHH ens trasllada a les organitzacions sindicals que, per fer front a les necessitats operatives generades pels darrers incidents que ha comportat una “planificació intensiva” i com havíem sol·licitat des d’USPAC, en molts casos suposava l’incompliment horari previst a l’art.2 del decret 146/1996 o la planificació de GNP, s’ha dotat una partida pressupostària a tal efecte.
Aquesta operació especial retribuïda compren els serveis realitzats entre el 17-02-2021 i el 04-03-2021.
Tot i que ens informen en data 03-03-2021, creiem del tot necessari que s’ha d’establir una bossa d’hores extraordinàries a disposició d’aquestes unitats. D’aquesta manera es podrà fer front a altres situacions anàlogues i imprevistes, degudament justificades, que puguin ocasionar situacions de “planificació intensiva”; permeten, als màxims responsables d’aquestes unitats, poder avançar-se i oferir-les als seus efectius.
Per altra banda, totes aquelles incidències relatives a la “planificació intensiva” d’aquests dies que ens vulgueu traslladar, podeu contactar amb el vostre delegat/da de referència per tal de gestionar-les.

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

4 de març de 2021