COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL

PDF

155/2019

Avui, dia 13 de desembre de 2019, s’ha celebrat el Comitè de seguretat i salut laboral, on s’han tractat els següents temes com a més rellevants:

Avaluacions de Riscos. Durant aquests mesos han continuat les avaluacions de riscos de diferents Comissaries, ja que moltes d’elles feia temps que no s’havien actualitzat.

Avaluació de Riscos Psicosocials. Durant el mes de gener es farà una reunió amb els caps de Tarragona per poder impulsar definitivament l’avaluació de riscos psicosocials al CME.

Revisions mèdiques periòdiques. USPAC creu que l’actual sistema de reserva de dia i hora no funciona. A part el 2019 les revisions van començar al maig, quan el contracte es va signar al gener. Hem demanat la comparativa dels inscrits dels últims cinc anys però ens contesten que no ho han fet i que ens ho enviaran. Veurem els resultats.

També hem demanat que les revisions es facin en horari laboral i en cas de no poder ser que es puguin fer al lloc de residència. Intentaran que per l’any 2020 es puguin fer d’aquesta manera.

Nou protocol de plagues a dependències policials en el que la subdirecció general de prevenció de riscos en tindrà coneixement de totes les activacions que es facin a qualsevol dependència policial. Ens presentaran projecte.

Adaptacions al lloc de treball. USPAC demana explicacions sobre l’ítem “no realitzi tasques que comportin situacions mantingudes de cursa o exercicis d’impacte”. Des del servei de vigilància de la salut ens responen que amb aquesta adaptació seria incompatible amb la persecució de delinqüents, o sigui amb el restabliment de l’ordre públic. Un ítem que crea confusió i fa que els caps no tinguin clara la seva aplicació.

Cadència de la neteja a les comissaries. USPAC ha rebut queixes de diferents comissaries on la cadència de neteja i les hores diàries que es dediquen a la neteja són insuficients per netejar amb unes mínimes condicions totes les estances. L’administració contesta que farà una ullada als contractes i ens respondrà amb detall, i que les hores a la licitació es computen anuals i no diàries.

Indidències ABP Barcelona – Gràcia. L’administració es desdiu del que ens havia informat a la Subcomissió d’infraestructures i confirma que hi ha un problema amb uns tubs d’aigua i una fuita. Aquest dimarts faran una visita a la comissaria i ens informaran del resultat. USPAC ja ho sabia, va anar in situ a mirar-ho.

Contenidors d’emmagatzematge de substàncies (marihuana). USPAC torna a insistir en aquest tema que està causant fins i tot lesions a Moss@s. L’administració respon que farà un protocol unitari per a totat Catalunya, però creiem que arriba tard. La RPCT, RPC, RPPO i RPTE no tenen protocol avui dia, i el de la RPG està desfasat. El de la RPMS no admet substàncies al contenidor si no està seca. El de la RPMN sembla el més complert.

Protocol d’assetjament sexual a la feina. L’encarregat de relacions laborals de la SGRH informa al torn obert de paraula que s’ha treballat en aquest protocol i que ens faran arribar una proposta escrita i definitiva sobre el mateix. USPAC va presentar una esmena a la seva totalitat i proposa sense èxit que es faci un protocol entre els delegats sindicals i l’administració, no com el que pretenen fer, un cópia del de funció pública amb retallades per a Moss@s.

En cas de dubtes i incidències podeu contactar amb els delegats de prevenció de la USPAC a riscoslaborals@uspac.cat

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.