MANCANCES A LES SRC D´ARREU DEL TERRITORI

72/2020

En data 22 de gener registràvem escrit adreçat a la Subdirectora General de Recursos Humans amb un seguit de mancances que detectàvem a la SRC de Reus. No tenim resposta a hores d´ara del que en el seu dia vam denunciar i ens trobem que seguim amb molts factors de risc associats a la càrrega dels operadors de les diferents SRC d´arreu del territori: la de la RPMN, RPMS, així com la de Reus que ha assumit també en els últims mesos una gran càrrega de treball. En aquest cas concret, l´oferiment que es va fer per cobrir l´ampliació de Sales és totalment INSUFICIENT i posa en risc la salut dels treballadors destinats allí.

En conseqüència, la tasca que realitzen aquestes companys es troba alterada sobretot pel temps que tenen per donar resposta als requeriments, en la quantitat i qualitat d’informació que han d’assimilar, processar i transmetre.
Així mateix fèiem èmfasis a la manca de materials bàsics per aquesta tasca en concret, ja sigui auriculars, cadires, mobiliari, mampares de separació entre operadors o la manca de ventilació.

Tot plegat desencadena, com s´ha pogut demostrar i es pot contrastar per exemple amb dades de la mateixa SRC de la RPMS, en poc temps, amb una mala qualitat laboral, augmentant l’absentisme laboral, conflictes interns, i el que és més preocupant estrès laboral.

A dia d´avui l´augment de càrrega de treball a la SRC de Reus, juntament amb una ampliació del tot insuficient d´efectius més una mala organització de conferències fa que el clima de treball hagi empitjorat en molt i que actualment el nivell d´estrès vagi en augment diàriament.
És per tot això que avui hem registrat un nou escrit adreçat tant a la Subdirectora General de Recursos Humans com al Subdirector General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral sol·licitant que es doti de materials i eines per tal de disminuir i/o evitar els riscos anteriorment citats a les diferents SRC del territori, tals com:

• Dotació de mampares per disminuir el soroll, i com mesures preventiva per fer front a la covid-19 a les SRC que no en tinguin, com pot ser la SRC de Reus o la de Girona.

• Augment de les mesures higièniques dels aparells que utilitzen en diversos torns, i de l’espai de treball.

• Ventilació correcta, fent controls periòdics prioritzant la ventilació natural.

• Fer estudis de càrrega de treball per conferències i avaluar l´estrès que pateixen durant el servei els operadors, sobretot fruit d´una més que evident manca d´efectius. És prioritari que es garanteixi la distribució equitativa de càrregues de feina per operadors i conferències, especialment a la SRC Reus on hi ha una manca evident.

• Que es garanteixi el relleu durant el servei pel descans tant dels corresponents àpats com de les necessitats fisiològiques bàsiques que a dia d´avui no s´està garantint plenament.

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.