ACCIÓ SINDICAL

COMPLEMENT ESPECÍFIC VARIABLE PER ESPECIAL RESPONSABILITAT

61/2024

A la nòmina del mes d’abril ja s’han pagat amb normalitat TOTS els complements signats a l’acord del 31 de juliol de 2023, exceptuant el complement específic d’especial responsabilitat que es fa efectiu a la nòmina d’aquest mes de maig.

La instrucció 2/2024 estableix el funcionament de petició d’aquest complement, subjecte a una compensació econòmica per a les persones de l’escala bàsica i intermèdia que compleixin els següents requisits:

Comandaments operatius
Unitats que prestin servei 24 hores
Que estiguin degudament reconeguts a la relació de llocs de treball

Tot i que la instrucció va ser publicada el 28 de febrer de 2023, el pagament d’aquest complement és retroactiu a data 26 de setembre de 2023, tal com indica el punt 5 de la mateixa instrucció:

La recollida de les dades amb caràcter retroactiu s’han realitzat en unes graelles que s’han fet arribar als serveis d’administració i suport dels diferents serveis afectats, que les han retornat en base a “aquelles situacions degudament registrades en els llibres de novetats o qualsevol altre instrument corporatiu amb el mateix valor de registre oficial”, com consta al mateix punt 5. Entrada en vigor.

En el cas que trobeu irregularitats contacteu amb els serveis d’administració i suport per contrastar els dies que heu efectuat aquesta especial responsabilitat i en cas d’alguna incidència contacteu amb el vostre delegat de la USPAC.

També si el vostre destí compleix els requisits marcats per la instrucció i que us hem citat a l’inici del comunicat, contacteu amb el vostre delegat i us donarem resposta sobre la viabilitat del cobrament d’aquest complement.

Recordem que els imports a percebre són els següents:

Tots els agents que us afecta el pagament d’aquest complement, quan acabeu el torn de treball assegureu-vos us fan constar al pla de servei per a cobrar-lo sense incidències.

Avui, la Subdirecció General de Recursos Humans, ha publicat a la intranet corporativa que aquest complement es farà efectiu en aquesta nòmina del mes de maig amb efectes retroactius des del 26 de setembre de 2023 fins al 31 de març de 2024. A partir d’aquest moment, el pagament es farà efectiu passats dos mesos des de la data de meritació.

 

USPAC, EL SINDICAT INDEPENDENT DELS MOSSOS

Barcelona, 24 de maig de 2024

 

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.