ACCIÓ SINDICALOrdre públicRESUMS REUNIONS

RESUM REUNIÓ SINDICATS – CAPS CG RECURSOS OPERATIUS 02-03-2022

52/2022

Us detallem els punts tractats en la reunió periòdica mantinguda entre els representants sindicals i els caps de la Comissaria General de Recursos Operatius:

D’entrada, alguns dels punts plantejats pels sindicats ens emplacen a la Subcomissió de Materials:

• Posició tercer seient furgonetes – APEN
• Vehicles pesats – APEN
• Armilles exteriors tipus MOLLE servei ordinari – BRIMO
• Botes INTERVENCIÓ ORDRE PÚBLIC – BRIMO
• Càmeres unipersonal – BRIMO i altres
• Dotació jaquetes d’abric pels efectius de la unitat- M. AERIS i DRONS

APEN

Condicionants mèdics agents per a no fer trasllats dels interns (adaptacions laborals): La manca de concreció i els diferents criteris d’interpretació de les adaptacions de treball genera certs problemes al servei. La SGRRHH ens trasllada que pel que fa a les adaptacions de treball s’està treballant en un nou sistema que permeti més concreció en les tasques que pot fer i que no poden fer, disminuint i reduint el “marge interpretatiu” a qui pertoqui.

Dates oferiments: des de la CG Tècnica s’han traslladat escrits a la SGRRHH per encabir un oferiment amb el Concurs General actual i altres.

Normativa emmanillament de presos, formació i brífings: arran d’incidents en trasllats i altres, es demana intensificar la formació contínua i recordatori del que recull el PIT APEN (83 pàg.) i PNT, respecte a les condicions de trasllats i demés. En qualsevol cas tant el PIT APEN com el PNT el revisen i adapten a normativa de forma continuada. La necessitat que aquesta informació es vagi traslladant de forma periòdica, a través de jornades específiques i brífings. Prenen nota d’aquesta petició i donaran les instruccions oportunes.

Desplaçaments interns a hospitals. Especialment interns de CP BRIANS 1 i 2, que en lloc de ser derivats a hospital de Martorell o Bellvitge, són derivats al de Terrassa, la qual cosa comporta més desplaçament, temps, dietes i altres. En són coneixedors i estan fent gestions per revertir aquesta situació, però alguna de les respostes que han rebut, és que l’hospital de Martorell no està preparat per atendre interns del CP.

Planificació de custòdies i perllongaments: Les custòdies hospitalàries d’interns, si bé en un primer moment poden considerar-se un fet sobtat que pot generar perllongaments justificats per a la dotació d’APEN afectada, entenem que passades aquetes 24/48 hores inicials, la planificació horària per a aquest servei no pot anar càrrec de perllongaments, i cal garantir els límits de planificació horària; però sobretot el descans dels efectius entre finalització i inici de servei. Prenen nota i traslladaran aquesta petició per tal de minimitzar-la. Ara bé entenen que una custòdia és imprevisible, tant en l’inici com en la finalització. També ens informen que donen directrius perquè les custòdies l’assumeixi la unitat/s més propera al centre hospitalari.

BRIMO

Reestructuració BRIMO: La RLT actual té 1 CAP, 1 SOTS-CAP i 2 CAPS UNITAT, els CAPS de GRUP i altres no estan reconeguts. Ens informen que en són coneixedors, però que s’està treballant i estan pendents del nou Decret d’estructura, el qual s’hauria de publicar cap al Juny d’aquest 2022, per donar solució a aquesta problemàtica i d’altres.

Formació: Pel que fa a la creació de grups de formació i demés, com en el punt anterior pendents del nou decret d’estructura.

Defensa jurídica i denúncies per actuacions en ordre públic: ja ho vam comentar en la darrera reunió amb la CGRO, i ho vam traslladar el nostre malestar pel canvi de criteri imposat. Des de la USPAC no defallirem en la defensa jurídica dels nostres companys/es i arribarem allà on no arribi el Departament, ja són molts els casos en que ens estem personant com acusació particular. Per part de la direcció operativa de la CGRO ens comuniquen que vers aquests criteris, poca cosa o gens poden fer.

Punts genèrics

Concursos/oferiments especialitats (GEI, TEDAX, UIM, CANINA): s’han realitzat diversos informes de sostenibilitat de les plantilles actuals i, des de la CGTEC, els han elevat a la SGRH; Estan condicionats a pressupostos. En qualsevol cas, ens traslladen que s’han d’oferir llocs de treball a la totalitat d’especialitats dependents de la CGRO, i no pot anar més enllà de finals 2022 o principis 2023. L’envelliment de la plantilla i que tenim molts companys/es pendents d’aquests oferiments concursos, preparant proves i demés, i no es poden demorar molt en el temps.

GEI / TEDAX (BOSSA D’HORES EXTRES DISPOSITIUS): A la darrera reunió vam sol·licitar la creació d’una bossa d’hores extres per a aquestes destinacions, i aquesta petició va ser refusada. Finalitzat l’any policial, hem demanat la mitjana d’hores acumulades (excés de jornada planificada) generades per tal de replantejar aquesta petició. Ens comuniquen que donen instruccions per no superar la jornada anual planificada i així ha estat. En tot cas, excepte 2 o 3 casos puntuals que han excedit puntualment la jornada planificada i generant hores acumulades.

Pla de formació contínua CGRO: Segons el pla formatiu de 2022, l’ISPC no detallava l’oferta de cursos destinats a les diferents especialitats de la CGRO. Per una banda, el servei d’administració ens comunica que les peticions de formació que els eleven amb informes favorables, les tramiten per aquest any. I pel que fa formació interna, ens comuniquen diversos cursos i jornades de diferents especialitats.

Per altra banda, des de la CGRO traslladen i avaluen totes les peticions formatives que es traslladen des de les especialitats, apostant per la formació continua. I, mantenen reunions i contactes amb l’ISPC per incrementar i validar nova oferta formativa.

Jubilació i graella llocs de treball 2a activitat: Com s’ha comentat en un punt anterior, s’han realitzat diversos informes de sostenibilitat de pla plantilla tenint en compte també la jubilació i 2a activitat dels seus efectius.

Pel que fa als llocs de treball de 2a activitat, ens emplacen al catàleg actual i que s’ha traslladat als diferents sindicats a través de la COPSA.

En aquest punt i directament relacionat, s’ha tornat a parlar sobre les “sortides de les especialitats”, traslladant, la direcció operativa que ho tenen present; en tant que hi ha un pla estratègic en marxa per donar solució a aquesta problemàtica.

GEI

Manca estructura interna del grup: Com a la BRIMO i altres, resten pendents del nou decret d’estructura.

MITJANS AERIS

Ubicació noves instal·lacions aeroport de Sabadell: estan en procés de construcció, no poden concretar dates d’inici i finalització, per això s’han instal·lat mòduls prefabricats.

Roba/uniformitat: Des del novembre 2021 s’ha unificat la dotació d’uniformitat pròpia. Tanmateix, s’ha traslladat la necessitat de roba tèrmica per a la unitat de drons.

Horaris: S’ha establert un 7×7, adaptat a la sortida i posta de Sol, però modificable si hi ha necessitats (Especial Específic); i complementat fins a cobrir 24h amb GNP. Ens traslladen que les condicions de l’horari s’han consensuat amb els efectius de la unitat.

TEDAX

Emmagatzematge, transport i destrucció d’explosius: Hem traslladat les incidències detectades i la necessitat de millora de la situació actual. Per part del servei d’administració ens informen de la cobertura d’assegurances del complex central, la qual es va ampliar, ja que un repunt d’acumulació de munició i explosius podia comportar restar fora de la cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil.

L’adquisició de dipòsits per acumulació extra de material explosius s’està treballant i analitzant amb infraestructures.

Per altra banda, pel que fa a la destrucció a Can Padró, es realitza destrucció d’explosius de mida petita i els de grans es fa en graveres. S’està a punt d’arribar a un contracte/conveni amb una gravera per la zona de la Noguera. En qualsevol cas, hem traslladat que centralitzar la destrucció d’explosius grans, en una única instal·lació, comporta incrementar el risc en el transport. Per tant, caldria arribar a contractar altres zones similars arreu del territori.

ALTRES

Fibra òptica complex EGARA: S’està treballant per portar connexió amb fibra òptica a tot el complex, però no hi ha dates concretes.

Pàrquing Exterior “Port Aventura”: Doncs s’evidencia un problema entre administracions, el terreny és municipal i l’utilitza un altra administració. El cas, que un per l’altre, l’estat és el que és (VERGONYÓS I LAMENTABLE). Sembla ser que l’Ajuntament vol recuperar el terreny per donar-li algun altre ús i insta al Departament que el deixi lliure… tot plegat SURREALISTA. El que ha quedat clar, és que davant de qualsevol incident, reclamació… ens haurem d’adreçar a l’Ajuntament de Sabadell.

Criteris accés pàrquing interior Egara: CGTècnica està fent un estudi i redistribuint l’accés al pàrquing interior i adaptar-lo a la estructura actual.

Per a qualsevol consulta, aportació… podeu enviar-les a recursosoperatius@uspac.cat

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

02 de març de 2022

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.