INSTRUCCIÓ 1/2022 D’INDEMNITAT: “FAQ’S”

53/2022

En què consisteix?

És la regulació del procediment per rescabalar-se dels danys patits en acte de servei imposada per la Sentència del Tribunal Suprem 956/2020 aconseguida pels advocats d’USPAC i aplicable a tots els cossos policials de l’estat.

Què es pot reclamar?

Totes les lesions i danys materials patits en ocasió o com a conseqüència del servei. En paraules de la Sentència del Tribunal Suprem 956/2020 que dona origen a la instrucció, es poden reclamar “todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato sin culpa ni imprudencia del mandatario.”

Com es reclama?

Mitjançant el DAD 87 i que estableix dues opcions:

A) Sentència condemnatòria, v.gr. atemptat agent de l’autoritat, s’ha d’acompanyar Sentència + Decret/Interlocutòria d’insolvència.

B) No hi ha Sentència que valori els danys o les lesions (no identificació del tercer, decés, rebel·lia…), s’ha d’acompanyar al DAD 87 la documentació que es tingui: minuta policial/nota informativa + informes mèdics/pericials. En aquest cas, el Servei d’Assessorament Jurídic de la Direcció General de la Policia farà un informe preceptiu.

Quant temps triga en resoldre’s?

L’administració té un termini de 3 mesos per resoldre les sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s’ha resolt, s’entén desestimat per silenci i es pot interposar demanda judicial. En qualsevol cas, l’administració sempre està obligada a resoldre.

Què he de fer si tinc interposada una reclamació?

La nova Instrucció no afecta a les reclamacions ja interposades i que l’administració o el Jutjat ha de resoldre. S’aconsella continuar els tràmits iniciats.

S’han d’omplir totes les caselles de la Instrucció?

No és necessari omplir aquestes caselles. L’administració sempre ha de respondre.

Fins quan puc reclamar?

El termini és de 4 anys des que es va notificar la declaració d’insolvència o, en el supòsit que no hi hagi Sentència, des de l’alta mèdica.

Si teniu dubtes, podeu contactar amb els vostres delegats/des de referència que us assessorant al respecte i/o us facilitaran el contacte dels nostres serveis jurídics per aclariment.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSSOS

3 de març de 2022

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.