LA JUSTÍCIA RECONEIX EL FRAU EN LES ELECCIONS SINDICALS I REMET A LA VÍA CONTENCIÓS ADMINISTRATIVA

PDF

135/2019

El Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Tarragona ha dictat en data 15 d’octubre de 2019 interlocutòria en la qual declara provat que:

Malgrat això, procedeix a l’arxiu “provisional” de la causa que va ser declarada complexa el proppassat 4 de setembre pel mateix Jutjat. El frau consisteix en l’emissió de certificacions de vot per correu per funcionàries habilitades a petició de delegats d’un sindicat. Ara bé, el Jutjat considera que l’anul·lació d’aquestes certificacions i dels vots per correu ha de ser dirimit a la via contenciós administrativa:

Els fets s’han posat en coneixement del Departament d’Interior i de la Mesa Electoral Coordinadora, tot esperant que no siguin còmplices d’aquest frau destapat per USPAC i declarat per un Jutjat d’Instrucció, i com a òrgan competent acordi la nul·litat de totes les sol·licituds de vot per correu denunciades abans que ens vegin obligat a interposar una nova demanda però davant el Jutjat Contenciós igual que hem fet per les primeres 996 paperetes.

 

Barcelona, 21 d’octubre de 2019