SEGUIRÀ LA SUBDIRECCIÓ GENERAL DE RECURSOS HUMANS RETALLANT DRETS ALS MOSS@S??

PDF

1/2021

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021 inclou una disposició final, que modifica el redactat de l’article 48 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), en aquest sentit, pel que fa a les hospitalitzacions, mort, accident, malaltia greu i intervencions quirúrgiques sense hospitalització:
– Per mort, accident o malalties greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari, d’un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, 3 dies hàbils dins la mateixa localitat i 5 dies hàbils en una localitat diferent.
– Per mort, accident o malalties greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari, d’un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, 2 dies hàbils dins la mateixa localitat i 4 dies hàbils en una localitat diferent.
L’anterior regulació queda derogada per l’entrada en vigor del nou redactat de l’EBEP, que obliga a la seva aplicació a totes les administracions i a tots els empleats públics.

Per tot això, hem sol·licitat a la Subdirectora General de Recursos Humans, Sra Cartiel:

-L´aplicació de la nova normativa pel que fa a la regulació d´aquests permisos al Cos de Mossos d´Esquadra, equiparant-ho a la resta de Funció Pública.

Esperem que no se´ns torni a retallar en drets, de nou, al nostre col·lectiu, que de moment seguim sense tenir dret a “teletreballar”, a permisos de conciliació familiar en motiu de la pandèmia i sense poder prorrogar els AP no gaudits, entre d´altres…

USPAC, L´ESCUT DELS MOSS@S!

Barcelona, 11 de gener de 2021

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.