ACCIÓ SINDICAL

SOL·LICITEM QUE ES CONVOQUI EL GRUP DE TREBALL D’HORARIS

84/2024

Com ens van dir a l’últim Consell de la Policia del dia 14 de juny, la negociació continua aturada per a l’espera de la resposta que doni el Departament d’Economia i Parlament sobre la petició feta de continuar amb les negociacions, tot i estar davant un Govern en funcions. Si més no, creiem que en tema d’horaris i conciliació és necessari continuar avançant amb els treballs i peticions efectuades, que ja hem traslladat reiteradament des de la USPAC, com són entre d’altres:

  • Planificació jornada anual: Sol·licitem una planificació inicial anual que doni estabilitat als mossos i mosses amb una adequada compensació en cas de modificacions per raó de servei degudament motivades. Tots els canvis no voluntaris han d’estar sotmesos a l’aplicació de coeficient des del primer dia, incloent-hi els canvis d’escamot.
  • Perllongaments: Qualsevol modificació de l’horari d’entrada, sortida o ambdós casos simultàniament, que suposi un perllongament de jornada demanem que es computi com a hores extraordinàries o amb hores acumulades si així l’interessa a l’afectat.
  • Eliminació destí Barcelona genèric: El destí Barcelona genèric torna a posar a la cua als efectius de Barcelona, que tornen a ser els grans perjudicats. L’organització té la capacitat de conèixer la quantitat d’efectius que han de treballar per ABP, així que sol·licitem la supressió d’aquesta plaça i que sigui l’assignació per ABP. També peticionem que s’agilitzi la supressió de l’ACD de les Corts com a tal i que es reparteixi les custòdies per les diferents comissaries, les condicions de treball d’aquest servei són pèssimes.
  • Horaris: Volem informació sobre l’estat de l’enquesta als efectius que es va dir es faria, les propostes d’horaris que sabem s’ha elevat a la Tècnica pel que fa a les Sales, propostes també en altres unitats, com Investigació que segons la Tècnica també està sobre la taula… I especialment pel que fa a l’horari especial específic: una regulació d’aquest horari que permeti equilibrar les necessitats operatives amb una conciliació familiar, volem també per aquestes unitats una planificació anual, amb un horari més estable i amb aplicació de coeficients pels canvis que puguin haver-hi per raons operatives.
  • Bosses hores (BL/BC): Demanem la seva unificació i una solució al greu problema de la Bossa d’Hores Acumulades i les dificultats de gaudiment en segons quines unitats.
  • Facilitar la concessió de permutes de servei (canvis voluntaris de servei), per conciliació familiar. En molts destins no s’autoritzen.
  • Concedir permutes destins, per motius de conciliació familiar: sempre que estigui justificat. Valorar permanències o similar per evitar un mal ús i regular-ho d’alguna manera.
  • Altres Mesures Conciliació Familiar: volem posar sobre la taula altres mesures de conciliació com pot ser, crear un catàleg de places susceptibles de ser ocupades per personal operatiu que per necessitats familiars necessita durant un temps un horari més estable (mares/pares que necessiten conciliar horaris i amb fills menors a càrrec, famílies monoparentals amb fills menors a càrrec, companyes/companys amb custòdies compartides de fills menors, companyes/companys amb familiars a càrrec seu i amb malalties greus o discapacitats…), places que s’ocuparien de manera temporal, per poder deixar les places lliures en cas que hi hagi més demanda, aquesta mesura ja s’aplica en algun cos policial; o crear una bossa d’hores de lliure disposició equivalent al 5% de la jornada anual que podran gaudir-se per causes justificades, mesura que també s’aplica en altres administracions.

 

USPAC, EL SINDICAT INDEPENDENT DELS MOSSOS

Barcelona, 20 de juny de 2024

 

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.