TAPABOQUES IGNÍFUG PER A LES ARRO

PDF

64/2022

Ens consta que s’ha implementat l’EPI dels efectius de la BRIMO amb un tapaboques ignífug per a la cobertura en serveis d’Ordre Públic.

No obstant, pels efectius de les ARRO, que també realitzen serveis d’Ordre Públic, aquesta peça no està prevista la seva dotació.

Hem adreçat escrit, a la SGRRHH, sol·licitant la dotació d’aquest element de protecció (tapaboques ignífug), el qual permetria un “plus” de protecció davant l’exposició al foc. Tant protegint les vies aèries de la seva inflamació, com garantint desfer-se de la peça de protecció sense causar lesions.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S
18 de març de 2022