ACCIÓ SINDICAL

TRASLLADEM LES PRINCIPALS PROBLEMÀTIQUES DELS MOSS@S AL NOU CAP DEL CME, COMISSARI ESTELA

46/2022

Avui, 22 de febrer, a l’espera de la reunió que ja hem posposat en dues ocasions per motius d’agenda i que previsiblement tindrem el pròxim 16 de març amb el comissari en Cap Josep Maria Estela, li hem avançat per escrit alguns dels punts més urgents per tractar:

• Cal agilitzar el treball i arribar a acords dins el Grup d’Horaris i Conciliació, treballar per assolir condicions laborals que permetin conciliar realment i compensin com toca el treball de les diferents unitats (GNP, Horari Especial Específic, Especial Flexible, Q3, compensacions festius com toca, compensar la nocturnitat…)

• NO al tancament de sectors de Trànsit, decisió a la qual ens hem oposat sistemàticament des del 2016, i per contra reforçar aquells destins on hi ha manca d’efectius, amb oferiment fins que es publiquin els concursos oportuns, sent coherents amb els missatges que es trasllada des del Servei Català del Trànsit de “a la carretera víctimes 0” i sense discriminar cap zona ni territori.

• Facilitar permutes de destins entre companys/es, sempre que estiguin justificades per causes motivades i afavorint així la conciliació al CME.

• Agilitzar i arribar a conclusions del Grup de Treball del Pla de Carrera Professional tant per USC com implementar a les diferents especialitats.

• Suprimir el sistema valoració PGA, sistema totalment subjectiu i injust.

• Tenir en compte la redistribució i petició de vehicles que s’ajustin a les particularitats de cada destí, unitat i territori (Investigació, FURA i d’altres unitats que requereixen vehicles NO logotipats, USC, Ordre Públic, Trasllats, 4×4…)

• Revisar règim disciplinari, i potestat en faltes lleus perquè siguin els mateixos caps dels companys/es els que valorin la necessitat d’obrir expedient o no.

• Comissions Cap de Torn: s’estan denegant a companys/es que fa mesos que realitzen aquestes funcions, del tot injust.

• Pagament/compensació responsables de torn: és un injust que un agent faci unes funcions que no li pertoquen i a sobre no se li compensi. El mateix passa amb els caporals que tenen un cap de torn al seu escamot i quan aquest no hi és per vacances, reduccions, permisos… assumeix un càrrec pel qual no se li compensa. S’ha d’establir un sistema de pagament o compensació i que sigui tan senzill com marcar al PGH els dies al mes que s’ha fet quelcom i es computi com es mereix.

• Indemnitzacions per lesions i danys en acte de servei: s’ha de garantir la responsabilitat i cobertura de la Generalitat en tots els supòsits que es pateixin lesions i/o danys en acte de servei i quan no es pugui cobrar per part d’un tercer. Cobertura jurídica 24hores, 365 dies, sense excepció.

• Pagament de les hores acumulades dels companys difunts i que se’ls hi nega actualment a familiars hereus. És especialment injustificable i vergonyós.

• Reunions periòdiques que vam peticionar amb les Comissaries Generals (Mobilitat, Recursos Operatius, Investigació Criminal i Informació), per descongestionar reunions regionals i Consell de Policia, però que siguin realment efectives i no un pur tràmit.

• Cal ser molt rigorós amb els protocols de l’emmagatzematge, recollida i transport de la marihuana a tot el territori, dotar als efectius de mitjans adients per minimitzar riscos en la seguretat i salut laboral.

• Cal abordar un protocol sobre el suïcidi policial, que ha incrementat exponencialment dins les forces i cossos de seguretat i fer especial atenció a la salut mental dels companys i companyes.

• Criteri obtenció felicitacions/medalles, proposem establir un sistema més just i que només les actuacions meritòries haurien de tenir-se en compte, prioritzant les que es fan fora de servei.

• És necessari augmentar el mèrit als concursos pel que fa a experiència professional i antiguitat, en un concurs de trasllat hauria de prevaldre per sobre de molts altres com cursos, titulacions, llengües i altres…

• No estem d’acord amb la reserva de places a dones a cap mena d’oposició, ja sigui accés al cos, o promoció horitzontal/vertical. Tampoc a la concessió de felicitacions/medalles.

Considerem que és una decisió totalment discriminatòria, res a veure amb la igualtat i que lluny d’afavorir les dones, les marca. Volem que entrin els/les millors, volem que promocionin els/les millors i volem dins les diferents especialitats que entrin també els/les millors.
És per aquest únic motiu que NO vam signar el Pla d’Igualtat.

• Infinitat de gent en comissió de serveis operativa. Cal regular aquesta situació anòmala. Tenim clar que la manca d’oferta de places és causada per l’efecte “reserva de plaça” en estar desenvolupant tasques en altres destins amb comissions de servei.

El Decret 401/2006, de 24-10, en el seu article 21.2 estableix: Les comissions de serveis tenen una durada d’un any, prorrogable per un altre. El lloc de treball cobert temporalment s’ha de proveir definitivament pel sistema que li correspongui d’acord amb la relació de llocs de treball, llevat que estigui subjecte a reserva.

Queda prou clar, doncs, que la durada màxima de les comissions de servei ha de ser de 2 anys.

Creiem que cal regularitzar les comissions de servei que superen el temps establert, pel sistema de provisió que es cregui més adient, per tal d’alliberar llocs de treball i puguin ser oferts en els propers concursos i en les mateixes condicions per tothom.

Ens deixem molts altres punts, pel que fa a formació, seguretat, salut laboral, material, etc…
però de moment li hem avançat aquells que considerem més rellevants i que més reclameu tots vosaltres, els que recollim dia a dia a les comissaries, als diferents destins i unitats arreu del territori.

Quan va entrar al càrrec el Comissari en Cap va manifestar la seva voluntat de posar fil a l’agulla per buscar solucions a problemàtiques enquistades al Cos de Mossos d’Esquadra, li agafem la paraula i esperem que les paraules es converteixin en fets.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

22 de febrer de 2022

 

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.