CONCURSOS

CONCURSOS ESPECÍFICS PER REGULAR LA SITUACIÓ DELS COMANDAMENTS DE L’ESCALA BÀSICA I INTERMÈDIA.

102/2022

Tal com va informar la SGRH a totes les organitzacions sindicals, a partir d’enguany, la seqüència dels Concursos de Promoció i ascens serà els anys parells, mentre que els anys imparells es duran a terme el Concurs General i els que afecten les diferents especialitats del Cos, segons les necessitats de personal en cada una d’aquestes.
Dit això, tots sabem que a la majoria de Comissaries d’arreu del territori existeixen llocs de treball, ocupats majoritàriament per Caporals i Sergents, que malgrat no ser reconeguts oficialment, si ho són de manera informal.

Llocs com Coordinador d’OAC, Coordinador/Sotscap d’USC, Sotscap d’UI, Cap de l’ORC, Cap del Grup de Proximitat, i moltes altres figures que tenen com a funció el suport en la direcció d’una Unitat o Grup, existeixen des de fa molt de temps i mai han estat reconegudes formalment. Aquestes places, al no constar a les RLT de les Comissaries i al no ser ocupades a través de Cap mena de Concurs ni tenint en compte criteris objectius i regulats per normativa com són el MÈRIT, LA CAPACITAT i L’ANTIGUITAT, produeix un triple perjudici:

1. Per aquells que les estan ocupant. Ja que molts d’ells estan fent una tasca de responsabilitat no reconeguda ni retribuïda.
2. Per aquells que no poden accedir a la plaça que deixa vacant qui està ocupant la plaça no reconeguda. Pel fet que moltes vegades aquestes places les ocupen comandaments amb una plaça en propietat, normalment a USC i, per tant, la seva vacant mai pot ser ocupada per ningú altre al existir un dret a reserva de plaça.
3. I sobretot, per aquells que la voldrien ocupar i no tenen possibilitat de fer-ho ni accedir-hi. Ja que la majoria, per no dir tots aquests llocs de treball, s’assignen a dit.

És per aquest motiu que des de la USPAC-USCOP, demanem a la SGRH que:

1. És facin els Concursos Específics per regular l’ocupació de totes les places de comandament, principalment Caporals, Sergents i Sotsinspectors, que actualment s’estan ocupant a través de figures d’ocupació excepcional com són les Comissions de Servei o l’Encàrrec de Funcions, quan les RLT estableixen que la seva ocupació sigui a través de Concurs Específic.
Tenint en compte que el darrer Concurs Específic es va fer l’any 2016, creiem que l’organització ha tingut temps suficient per regularitzar aquesta situació.

2. Que en aquests Concursos Específics s’incloguin les figures abans esmentades, tant les de Sotscap d’Unitat com les de Coordinadors. Cobrint aquestes places de manera justa, sota uns criteris objectius, amb la finalitat de donar l’oportunitat a tots els funcionaris a accedir-hi, i un cop ho hagin fet, s’apliqui el reconeixement retributiu que calgui.

03 de maig de 2022

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.