RESUM REUNIÓ GRUP DE TREBALL CONCILIACIÓ 02-05-2022

PDF

104/2022

Ahir, dia 2 de maig, ens vam reunir els sindicats representatius amb la Subdirecció General de Recursos Humans per conèixer l’aplicació al nostre col·lectiu de les mesures aprovades a la mesa general de negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Mesures com la compactació de jornada i el gaudiment a temps parcial dels permisos relacionats amb el naixement o adopció ja s’apliquen al Cos de Mossos d’Esquadra.

Mesures que ja s’apliquen, però que s’ampliaran.

1. Absència justificada al lloc de treball d’una jornada laboral diària per la realització de les següents proves diagnòstiques considerades invasives (colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes. Ara es considerarà justificada per tota la jornada laboral.

2. Es farà constar de manera específica l’equiparació dels graus d’afinitat i consanguinitat per a les famílies enllaçades: s’entén per famílies enllaçades la unió de persones (cònjuges o parella de fet) que tenen fills de relacions anteriors i, per tant, es crea un vincle entre els familiars d’aquestes persones.
El concepte d’afinitat es limita al vincle que existeix entre cada cònjuge i els parents de sang de l’altra.

3. S’actualitzarà perquè quedi clara la inclusió del cònjuge o parella de fet en els permisos de visites o proves mèdiques s’equipara el cònjuge o parella de fet al familiar de primer grau.

Mesures que no s’apliquen però s’aplicaran:

4. Afegir el permís exàmens prenatals i tècniques de preparació al part o gestió de tràmits administratius per a l’adopció o l’acolliment de les tècniques de reproducció assistida. Ens informen que inclourà qualsevol tràmit administratiu a part dels inclosos a l’article 48.e) TREBEP: “Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas y, en los casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de Trabajo”

5. El període d’inici del permís per hospitalització no s’haurà d’agafar des del primer dia d’hospitalització, i es deixarà que dintre dels primers 10 dies, es pugui elegir el seu inici de gaudiment sempre que encara es mantingui el supòsit de fet de l’hospitalització.

USPAC ha demanat que aquest permís es pugui demanar en dies no consecutius. Estudiaran aquesta petició.

Mesures que no s’aplicaran al CME

Un dels punts aplicats a la funció pública és la flexibilitat horària, amb la que poden incorporar-se a la feina de trenta minuts a una hora.

És cert que de manera genèrica no es podria aplicar al CME, però USPAC ha sol·licitat que per la conciliació familiar i en casos de famílies amb els dos progenitors o monoparentals amb horari de torns i amb fills menors d’edat, es pugui aplicar aquest marge de flexibilitat horària, amb la condició que estigui justificat per coincidència horària i per tenir cura dels menors. Ho plantejarem a les següents sessions del Grup de Treball de Conciliació i Horaris del CME.

Com l’aplicació d’aquestes mesures comportarà el canvi als criteris de tramitació de llicències, permisos i altres del CME, USPAC ha peticionat que dintre del permís per hospitalització s’inclogui el part natural, ja que fins avui dia no dona dret al permís tot i que sigui una hospitalització. Ho trobem discriminatori. La SGRH ha respost que té sentit la petició i miraran de modificar aquest supòsit.

Com algunes de les mesures a afegir s’han d’aprovar encara en un acord de govern, s’aplicaran una vegada es ratifiqui aquest acord, podria ser en un mes, si no hi ha cap contratemps.

Si teniu qualsevol proposta respecte a mesures de conciliació familiar al CME podeu contactar amb el vostre delegat o enviar un mail amb la vostra proposta a uspac@uspac.cat.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.