RESUM REUNIÓ REGIONAL ENTRE SINDICATS I CAPS RPCT 05/11/2020

PDF

150/2020

Dijous, 5 de novembre, vam assistir a la reunió regional de la RPCT, aquest cop telemàtica per la situació de pandèmia de la covid19, amb el Cap de la Regió, la SotsCap de la Regió, el Cap d’Administració i el Cap de l’ABP Baix Camp.

Aquests són els punts que USPAC va aportar:

En l´àmbit general de la regió:

– Deficiències en les mesures de prevenció i protecció de la pandèmia i/o incidències amb el seguiment de casos. Desinfecció d’espais a les comissaries, vehicles i casos positius.

Quant a la desinfecció tant d’estances de les Comissaries com dels vehicles policials, l’actual Cap d’Administració desmenteix el que ens va dir la seva predecessora amb relació a que “els vehicles es desinfecten 2 cops per setmana”, era evident que això no es compleix ni quant a desinfecció ni quan a neteja, només cal mirar l’estat dels vehicles. El Cap d’Administració ens recomana que els agents segueixin netejant els vehicles a l’inici de cada torn de treball, així com dels espais. L’Administració només desinfecta o neteja a fons en cas de tenir coneixement d’un cas positiu, manifesta que s’ha fet amb vehicles d’UI Tarragona i també del CP Mas d’Enric. No s’ha fet en el cas d’un ciutadà amb Covid que va anar a denunciar a OAC Mallafre perquè no els va arribar la notícia.
El Cap d’Administració ens recomana que qualsevol cas que es tingui coneixement es faci arribar als respectius Comandaments o a ell mateix. Des d’USPAC us emplacem a què, com hem fet fins la data, ens informeu perquè puguem supervisar si realment es fa el que marca el protocol.

– Material d’autoprotecció.

El Cap d’Administració garanteix que hi ha suficient material.

– Irregularitats amb el seguiment de casos positius i aïllament de companys.

El Cap de la Regió ens demana que concretem en quins casos considerem que no s’està complint el protocol, els hi hem anomenat i en pren nota per parlar amb els respectius Caps d’ABP i d’USC. No dubteu en passar-nos qualsevol incidència.

– Mantes a les àrees de custòdia.

Des de USPAC ho hem portat en diverses reunions i finalment l’Administració subministrarà mantes d’un sol ús, tanmateix no ens poden dir encara una data concreta.

– Manca d’un protocol a la regió d’emmagatzematge i material per a la recollida i trasllat de la marihuana.

La sotscap de la Regió, amb qui vam tenir una reunió fa uns dies per tractar aquest tema concret, ens diu que s’ha aconseguit la cessió per part d’una empresa d’un contenidor per emmagatzemar les plantes, i que s’ha decidit instal·lar-lo a l’exterior a la pista de basquet de la CD Salou, d’aquesta manera s’eliminarà les males olors, entre d’altres, a les comissaries. Un cop es disposi del contenidor s’elaborarà un protocol. USPAC, tal com se li va traslladar a la sotscap de Regió, ha elevat aquesta qüestió així com la manca de material per la recollida i trasllat, a la Subdirecció de Prevenció de Riscos i Salut Laboral.

– Descontentament general pel que fa als criteris que s’utilitzen per a la concessió de medalles i felicitacions.

Hem fet arribar al Cap de la Regió el sentiment de la majoria de la “tropa”, la manca de transparència i criteris del sistema i la desconfiança que genera.
El Comissari Estela ha explicat el procediment que segueixen per a la concessió d’aquestes i reconeix que és un tema complex i que s´intenta fer de la millor manera.
USPAC creu que el Decret necessita canvis urgents al respecte i la publicitat donaria transparència al procediment.

– Manca de roba d’uniformitat als agents en període de pràctiques.

Aquests disposen només de 2 camises d’estiu, 2 camises d’hivern, 2 pantalons d’estiu i tan sols 1 pantaló d’hivern. El Cap d’Administració està d’acord amb el fet que és insuficient i demana que els agents en pràctiques facin una comanda mitjançant sol·licitud a l’aplicatiu i Nota Informativa adreçada a l´Administració.

– Retard en donar resposta als companys per part del Servei d’Administració de la RPCT pel que fa a la reposició d’uniformitat, comunicació de citacions i judicis suspesos, fulls d’hores (que ja sembla que és un mal endèmic sobretot a unitats com UI, AIC, UTPC…).

El Cap d’Administració reconeix que hi ha cert retard en molts aspectes i ens informa que no deixaran de fer teletreball, però que han incrementat la presencialitat i que hi haurà personal d’Administració cada dia i en totes les comissaries. Fa autocrítica i ens diu que han fet moviments de personal i que es posaran al dia sobretot amb el tema full d’hores de les unitats esmentades.

– Increment d’hores de romanent a moltes unitats (UI, AIC, UTPC…) a causa del quadrant obligatori planificat durant el confinament, manca d’un permís per deures inexcusables per fer-nos càrrec dels nostres fills/es quan aquests estan en quarantena (permís que SI té la resta de la funció pública). Demanem que aquests canvis siguin voluntaris, i en tot cas que s’ajustin a les circumstàncies personals de cadascú.

El Cap de la Regió ens dóna la raó en aquest aspecte però ens demana que li fem arribar casos concrets d’agents en què la seva conciliació familiar es vegi afectada per aquests canvis. Pel que fa al permís de deures inexcusables ens recorda que és un tema que cal tractar-lo al Consell de la Policia i ens dóna el seu suport en aquesta demanda.
Quan es dignin a convocar el Consell ho farem!

Tarragona

– Incidències a la Comissaria de Campclar.

Hem fet arribar als Caps de la Regió i al Cap d’Administració diverses queixes que hem anat acumulant com el fet que vam estar molts mesos amb 7 de les 16 garjoles que hi ha a l’ACD inutilitzables per no canviar uns bombins, entrepans dels detinguts podrits dins la màquina, impressores que necessites un màster d´informàtica per fer-les anar o que s’espatllen dia si dia també i no es reparen, dies i dies sense SAID i un llarg etcètera. I és que si el sergent d’incidències no hi és, la casa ens cau a sobre i dóna la sensació que ningú mou un dit. L´única solució, i pensem que val la pena perdre 5 minuts, és que quan es detecti qualsevol incidència, els mateixos companys envieu un correu a manteniment del SARPCT, i si cal ens ho feu arribar a rpct@uspac.cat perquè puguem fer seguiment.

– Declaració i presentació de detinguts mitjançant videoconferència.

Hem traslladat totes les vostres queixes, els que hi treballeu i ho patiu ja sabeu quines són i que és un sistema que pel volum de feina i detinguts que hi ha Campclar, no funciona. Els Comandaments de la Regió en són conscients i inclouen també a l’ABP de Reus on en algunes èpoques de l’any també ho pateixen. És per això que han enviat un informe a la CSUCOT per ampliar el material que tenim actualment. Els manifestem que no és un problema només de material, sinó també de gestió amb el Jutjat i que no som secretaris judicials. Són conscients de la problemática, però ens avisen que aquesta manera de treballar anirà en augment.

– Problemes d’aparcament a la Comissaria de Campclar.

Una altra reclamació que exposem a cada reunió des de fa anys, el nostre delegat de zona també ho ha parlat aquesta setmana amb el Cap de l’ABP Tarragonès, després d’haver patit també en el torn de tardes d’un dels cartellets als parabrises dels vehicles particulars dels companys. Sembla que algun comandament no sap en què ocupar el temps.
Pel que fa al pàrquing recentment habilitat creiem que no compleix cap mesura de seguretat, tot i que se´ns diu hi ha una càmara de vigilància, li hem demanat que els vehicles comissats davant la comissaria s’aparquin en aquesta zona i així s’alliberin places, ho estudiaran, però no hi estan massa d’acord.
Pel que fa als vehicles comissats tornaran a insistir amb cada Jutjat peticionant la seva destrucció i a més, el Cap de la Regió ha ordenat que no es duguin vehicles a les dependències, ja que no tenim un lloc on dipositar-los.

Salou

– Seguim amb la problemàtica de l’espai i climatització als vestuaris.

Ho hem denunciat i ja és la segona vegada que ho fem a Inspecció de Treball. I seguim igual.

– Entrada accés comissaria per part dels agents que hi treballen.

A l´igual que el punt anterior és una demanda que fa anys que dura, seguim igual, el Cap d’Administració ens informa que estan treballant amb l’habilitació amb codi d’entrada per la porta principal, diu que per ell és una prioritat. L’any passat ja estava pressupostat i les obres havien de començar immediatament, ara sembla que tornem a començar de nou tot el procès. ESPERPÈNTIC.

– Retard amb els fulls d’hores de l’ARRO que genera descontrol i canvis constants en la bossa d’hores.

Mateixa resposta que amb el cas de UI, AIC, UTPC… el Cap d’Administració reconeix el retard i fa autocrítica, han incrementat les hores de feina presencials i ho solucionaran el més aviat possible.

Reus

– Necessitat de canviar la porta que separa l’agent de custòdia dels detinguts de les garjoles per una tipus “talla focs” o “blindada”, com la que tenen a altres ACD’s.

El Cap de l’ABP Baix Camp, amb qui el delegat de Reus ja es va reunir per aquest mateix tema, està present a la reunió i ens manifesta la seva conformitat amb aquest canvi i creu que és necessari, li farà arribar la petició al Cap d’Administració.

Vendrell

– Imputació horària judicis/videoconferències, els agents han de venir a declarar a Tarragona si es fa videoconferència, no s’entrega al moment justificant, a cobrar només els ofereixen 3 hores, en canvi si s’imputen les hores a acumular si es té en compte el criteri de diferent comarca de destinació i els hi posen 5 hores.

El Cap d’Administració, amb qui ja havíem parlat abans de la reunió sobre aquest tema, creu que és de justícia i que faran una interpretació de la instrucció que no diu res d’aquest tema, a favor del mosso, de manera que a partir de ja, podran cobrar les 5 hores d’assistència a judici, com si d’una declaració presencial es tractés.

– Mala ventilació a l’OAC i necessitat d’una segona impressora.

Un cop més el Cap d’Administració ens diu que es miraran el tema de la ventilació i en referència a la impressora ens demana que li concretem quina és la problemàtica, ja que, ja en tenen una. Li farem arribar una explicació més extensa per correu i us informarem del resultat.

Sala

– Seguim tractant la gran problemàtica de manca d’efectius a la SRC, i preguntem per la gestió de les “tablets” per saber si alleujarà realment als operadors i com afectarà les patrulles.

S’ha implantat l’ús de les “tablets” i de moment sembla que almenys l’inici del servei a l’hora de crear les patrulles ha deixat de ser un caos pels operadors, de tota manera totes les patrulles no tenen tablet per falta de material.
La sotscap de la Regió també ens ha informat que han demanat als agents que vagin traspassant els forats que tenim de cobertura al territori i que s’està solucionant.

Altres temes que s’han tractat

-El Comissari Estela ens ha fet saber que les obres de la Comissaria de Torredembarra s’iniciaran l’any vinent.

-Arribaran 410 nous vehicles a la Regió, dels quals 237 seran entregats a USC abans d’acabar l’any.

Un cop més us recordem que no espereu a les reunions regionals a fer-nos arribar les queixes, davant qualsevol incidència i/o queixa no dubteu a consultar al vostre delegat/da que ho traslladarà on pertoqui de manera immediata.

USPAC, L´ESCUT DELS MOSS@S

Tarragona, 9 de novembre de 2020

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.