PRÒRROGA DELS PERMISOS PER ASSUMPTES PERSONALS

PDF

151/2020

Fa uns dies la Subdirectora General de Recursos Humans ens va passar esborrany de la nova instrucció d´assumptes personals amb el missatge de poder fer aportacions al respecte. Des d´USPAC li vam fer arribar la següent petició:
– Que es tingués en compte la possibilitat d’acumular els PAP d’un exercici a un altre, sempre que quedés acreditat que la persona els ha sol·licitat via ATRI i aquests han estat denegats reiteradament per raons de servei, i en el cas que això no fos viable, la possibilitat de cobrar les hores que no s’hagin pogut gaudir.
D´aquesta manera, en casos d´anys amb dispositius especials (Àgora, Cronos, Minerva…) o circumstàncies especials, com la situació actual de la crisi per la covid19, no caldria demanar la pròrroga pel seu gaudiment.
El dia 9 de novembre es va publicar la nova instrucció 9/2020 on no es tenia en compte aquesta petició, com ja ens va avançar la Sra Cartiel en un correu electrònic dient que “ la possibilitat d´allargar el període de gaudiment és una situació excepcional que requereix d’una motivació i aprovació extraordinària, per tant, no es pot incloure en una instrucció d’abast general. Com ja heu vist, quan hi ha hagut una motivació, així s’ha fet.” Afirmació, d´altra banda, d´algú que segurament no te cap problema a l´hora de gaudir dels seus dies de permís per assumptes personals, com SI tenim els moss@s.
Per tot això hem sol·licitat de nou per escrit:
– Que donada la crisi actual de la covid19, on s´ha viscut una situació excepcional tant en l´àmbit personal com laboral, i atenent a les Resolucions del Director General de la Policia que s´han anat dictant al llarg de l´any, es perllongui mentre duri la situació d´extrema excepcionalitat tant els AP pendents de l´exercici 2019 com els d´aquest any en curs.
– Que es tingui en compte la nostra proposta perquè en el cas de no poder gaudir els permisos per assumptes personals amb reiterades denegacions per manca de serveis o necessitats operatives concretes es pugui cobrar aquestes hores.
Esperem una resposta a la petició, així com també aprofitem per confirmar que en aquesta santa casa tot es fa igual, surt una instrucció tard i ara els companys tenen només fins el 15 de novembre per fer arribar les sol·licituds, i tot això esperant que arribi a tothom, perquè hi ha companys que es troben en setmana de festa…
Molt previsible, com sempre, la nostra Subdirecció!!

USPAC, L´ESCUT DELS MOSS@S

Barcelona, 10 de novembre de 2020

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.