RESUMS REUNIONS

RESUM CONSELL DE POLICIA 11-12-23

192/2023

Avui, 11 de desembre, s’ha celebrat el Consell de Policia on s’ha tractat els següents punts, com més rellevants:

 

  • Informe sobre expedient disciplinari.

Informem desfavorablement a l’expedient disciplinari que passa pel Consell d’avui, no per una qüestió de fons però si de forma, perquè considerem que la DAI vulnera sistemàticament els drets dels mossos expedientats, i fins que no hi hagi un canvi al respecte ho continuarem fent.

 

  • Processos de selecció i provisió de llocs de treball.

Us passem enllaç on trobareu tota la informació sobre la situació de les convocatòries previstes en el cronograma i publicades al DOGC actualment. El Concurs General està previst pel primer trimestre de 2024, segurament durant el mes de gener. El concurs d’ascens territorialitzat està previst per l’últim trimestre de 2024. (https://uspac.cat/convocatories/)

 

  • Informació sobre la mesa de negociació:

Després de les reunions bilaterals amb SGRH, ens confirmen que la pròxima reunió de negociació serà el 22 de desembre a les 12h. Allí es tractarà els punts pendents en aquesta segona part de l’Acord (Pla de Carrera, Formació , Reducció jornada anual…)

 

  • Complement de productivitat (PGA-02):

Seguim reclamant la “bufanda” pels companys i companyes en pràctiques, es va donar resposta a l’anterior Consell extraordinari, que es tracta d’una compensació prevista per funcionaris. Recordem que USPAC ho ha portat al Jutjat i tenim data de judici per setembre 2024, esperem que els Jutjats ens donin la raó en allò que creiem és de justícia.

 

  • Situació de l’especialitat d’investigació.

Ens traslladen a la mateixa Mesa de Negociació per debatre i tractar aquests temes i no veuen convenient obrir Grups de Treball. El comissari en Cap diu que la situació de l’especialitat d’investigació els preocupa i estan treballant a nivell de Prefectura i Caps sobre els temes més importants com: unitats envellides, no prou dotades i un model actual que ha de ser revisat, tractant jornada/horaris, nivells de responsabilitat a les unitats, reflexionar sobre els mitjans que es tenen…Ens trasllada que estan compromesos en aquest tema i que demanen el suport de la part social per reforçar aquesta especialitat. Ens conviden a traslladar peticions via les reunions periòdiques que es fan a les Comissaries Generals. Si teniu peticions/aportacions al respecte ho podeu traslladar a investigacio@uspac.cat i ho elevarem on pertoca.

 

  • Informació sobre iniciatives normatives:

– Llei de pressupostos i de mesures financeres 2024: S’està negociant, s’ha incorporat l’habilitació legal per negociar el Pla de Carrera Horitzontal al CME. Ens faran arribar les propostes a les organitzacions sindicals.

– Nova llei de la policia: S’està treballant també i ens el traslladaran abans de fer-lo públic.

– Execució Decret 57/2023 de reestructuració de la DGP: Se’ns ha convocat a reunió per dilluns vinent, 18 de desembre, per donar compliment a la resolució del Parlament, i donar retorn a totes les aportacions que es van fer.

– Projecte de decret de provisió i decret d’eleccions sindicals: S’ha lliurat el text de tots dos decrets, pel que fa al decret d’eleccions avui s’ha rebut la notificació del tràmit d’audiència i pel que fa al de provisió (previsió de publicació maig 2024), s’està a la fase de recepció d’informes i el tràmit d’audiència està previst a partir de gener.

– Projecte de decret sobre uniformitat i imatge corporativa i procediment de concessió de medalles i felicitacions: La segona meitat de gener sortirà a audiència pública i seguirà el seu curs fins el tràmit formal d’aprovació.

 

  • Criteris instrucció assistència jurídica als membres de la PG-ME.

Ens demanen que els passem per escrit els dubtes, propostes i diferències interpretatives que considerem que genera la Instrucció d’assistència jurídica als membres del CME. No se’ns ha traslladat el document amb els criteris com ens van dir en un inici.

 

  • Informació sobre el material balístic.

Subministrament per al 20 de desembre de 175 portaplaques, 176 cascs balístics, 20 escuts balístics rígids, 20 escuts balístics lleugers per ARRO i BRIMO.

 

  • Informació sobre el parc mòbil i estadístiques de les averies.

Parc Mòbil actual al CME: 3436 vehicles (tant de propietat, rènting o cessió judicial), 1000 vehicles nous s’incorporaran el 2024. Pel que fa a avaries: més de 21000 gestionades fins ara (inclou revisions), ens enviaran les dades.

 

  • Protocol de resolució de conflictes.

La Prefectura té a bé de fer una modificació del protocol, paraules del comissari en cap.

Esperem que tinguin en compte les propostes de les organitzacions sindicals, actualment semblen fets per cobrir l’expedient i cara la galeria.

Hi ha altres punts pendents de resposta per escrit, us informarem tan bon punt ens traslladin.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

Barcelona, 11 de desembre de 2023

 

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.