RESUM PUNTS REUNIÓ CGMO 17-02-22

PDF

41/2022

ASA
• Estat actual de les obres del nou edifici i comissaria ASA, i mal estat de les actuals. Noves dependències a l’aeroport d’El Prat. Dependències policials amb instal·lacions deficitàries Terminal 1. Ens diuen que s’estan fent totes les obres de millora. AENA cedeix les instal·lacions i la resta ho ha de fer la DGP.

• Unitat investigació: s’ha fet la petició d’un segon caporal i resten a l’espera.

MARÍTIMA

• Manca indemnització dels companys/es de l’Ametlla: ens diuen que NO correspon a aquestes reunions. A més, és competència de l’administració de la RPTE. Resumint, per la incompetència d’aquest servei d’administració, com la USPAC ha vingut denunciat en diverses reunions i a la SGRH, des de fa quasi 1 any, els companys encara NO han cobrat les dietes que els hi correspon.
• Noves convocatòries: al cronograma d’aquest any no està contemplat. Estan pendents d’una reunió amb la SGRH per la sostenibilitat de la plantilla.

• Canvi quadrant: no es contempla cap canvi, ja que consideren que és el millor quadrant possible per gestionar la plantilla actual.

• Manteniment/exercici físic dins de la jornada laboral: ens diuen que està plantejat en un grup de treball a nivell de tot el CME.
• Previsió entrega embarcacions caiacs. En principi la propera setmana tindríem la 2ª embarcació (el port d’estacionament seria Vilanova); i en unes setmanes la 3a.
ASTMET

• Vals de roba: es demana que hi hagi un millor control sobre aquest sistema.

• Ubicació agents de l’edifici de Bolívia: la CGMO ens diuen que no tenen resposta de la Prefectura. És indignant què, amb un concurs general en marxa, encara no es sàpiga si es canviarà o no d’ubicació. Diuen que les places surten a Barcelona i mai serà fora de la ciutat.

• Ens diuen que els efectius d’ASTMET no fan guàrdies regionals.

TRÀNSIT

En quant al tancament de sectors la CGMO no ha volgut donar resposta a diferents temes plantejats, ja que han elevat l’informe a la prefectura, la qual ha de prendre una decisió. I juntament amb la DGP ens donaran resposta en el Consell de la Policia.
• Tancaments sectors i augment de la plantilla (punt presentat per la USPAC):

Considerem que s’ha d’aprofitar el moment actual i sobretot lo nou pla de seguretat viària, on el propi Conseller i Govern s’han fet ressò, per tornar a potenciar l’especialitat de trànsit. Així com un augment de la plantilla, la qual està molt envellida pel pas dels anys i la manca de regeneració de la mateixa.

“Aprofitem” El nou Pla de Seguretat Viària 2021-2023 vol reduir un 15% les víctimes mortals. https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/El-nou-Pla-de-Seguretat-Viaria-2021-2023-vol-reduir-un-15-les-victimes-mortals

És evident que la tasca de prevenció i de presència a les vies, s’ha vist reduïda els darrers anys per la manca d’efectius. Alhora, no oblidem que les comissaries on estan ubicades els sectors també perden patrulles uniformades. En definitiva, les regions policials afectades han perdut “múscul”, visibilitat i patrulles al carrer.

Mirin, entenem que per “algun/s” comandaments de la CGMO sigui un problema canviar d’opinió en quant al tancament de sectors que es va iniciar a l’any 2016. Ara bé, els demanem amplitud de mides i escoltar quina opinió tenen els alcaldes, Caps de Regió, Caps d’ABP, agents del territori,… tothom pensa que és molt important mantenir els sectors actuals i augmentar la plantilla.

Així mateix, els agents que estem al territori, veiem la realitat i el dia a dia, i resulta que els accidents greus s’estan augmentant. Alhora que estem trobant un augment important amb positius d’alcohol i drogues.

L’any 2000 es va assolir el desplegament total a les vies del país. La plantilla es va fixar en 1220 efectius. Passats aquests anys, hem vist un augment de circulació molt elevat, per contra la nostra plantilla s’ha reduït.

Així doncs, la nostra prioritat és augmentar la plantilla de trànsit en uns 300 efectius, del topall marcat l’any 2000. D’aquesta manera es podran potenciar els grups específics com Transports, Investigació d’accidents, GRD, Mobilitat segura, en un futur un grup per a drons… i per suposat tornar a potenciar els 6 sectors que estan sota l’amenaça del seu “tancament”.

• Oferiment; concurs; renovació plantilla… al 2022 no hi ha haurà concurs, segons el cronograma. Ara bé, la CGMO s’han de reunir amb la SGRH per demanar efectius nous amb un oferiment provisional, com s’ha fet amb altres especialitats…

Pel que fa al futur/possible oferiment provisional: com sempre s’ha fet, primer el moviment seria per aquelles persones que ja hi son a l’especialitat.

• Sortida especialitat: ens diuen que tenim, ara per ara, un grup de treball per tractar quelcom i uns dels temes que s’ha d’abordar és aquest.

• Insistim, és urgent reforçar la plantilla de trànsit, ara mateix, no d’aquí 2 anys que serà quan es resoldrà el proper concurs. Diuen que ho parlaran amb la CGT per poder fer un oferiment provisional, abans del concurs.

• Reconeixement de llocs de treball com a cap d’accidents i cap oficina tècnica: la CGMO ho comparteix i s’ha demanat perquè la RLT contempli aquestes places.

• Vehicles assignats: hi ha comissions expresses per parlar sobre aquestes qüestions, ens demanen que ho traslladem allà.

• UOM: EL 95% es quedarà en plaça definitiva i s’ha reduït la provisionalitat. Estan mirant si s’ha d’ampliar la plantilla i si s’agafa o no la gent que ja hi era.

• Var 15: està regulat per la llei de taxes, la qual diu per quins conceptes es pot fer (els conejats no estan inclosos). Enguany, es van cobrir alguns serveis amb OER. No obstant, les hores venen regulades per la prefectura i bàsicament és pel POEA.

Tornem a demanar que el Muntatge i desmuntatge dels conejat s’han de cobrir amb VAR 15, com es feia abans. O bé que el CME no ho hagi de fer-ho. Diuen que s’ha plantejat al director del SCT perquè els agents no haguem de ser-hi presents.

• La manca de personal al sector de Vielha afecta als efectius de la USC. Així com, també, acaba afectant al sector de Tremp, al qual també li manquen efectius i s’ha demanat l’augment de la plantilla infinitat de vegades.

• Renovació urgent dels vehicles: ens remeten que ja es va tractar a la comissió de materials.

• Manca de material i material fet malbé: ídem al punt anterior.

• Reparacions sector Borrassà: ens diuen que no ens poden donar resposta.

• Canvi ubicació sector de Mollet i Vector: ara mateix no ens poden donar resposta, ja que depenen de la nova prefectura.

• Pantalons operatius per a tothom. Barret groc per als agents. Gorra per a la especialitat: els tres punts ens diuen que s’han tractat a la comissió de materials.

• Parc mòbil envellit: fins i tot els nous vehicles ja estan sobrecarregats de kms pel temps de servei que porten. És important que els vehicles de trànsit siguin renovats cada 4 anys. Fem moltíssims kms a l’any i els motors dels mateixos funcionen totes les hores de servei, per la qual cosa es castiguen molt més.

Tenim Nissan Pathfinder amb 8 anys i més de 500.00 kms. Seat Leon amb 6 anys i 400.000 kms, els quals tenen una manca d’estabilitat molt gran i fan que quan vas a un servei urgent, ho facis amb total inseguretat. Mercedes Vito de 12 anys i més de 600.000 kms. Motos de 15 anys i més de 185.000.

Mirin, en quant als Seat Leon, podem certificar que hi ha un greu problema de seguretat i estabilitat del mateix. Ens consta que s’han fet N.I denunciant aquesta inseguretat, ja que el vehicle es desplaça de manera sobtada quan troba una irregularitat en el ferm de la via. Més enllà, de la manca de resistència dels amortidors, ara ens trobem que les barres estabilitzadores o la caixa de la direcció està trencada o afectada, ja que el comportament dels vehicles és molt perillós.

• Mitjans tècnics i material a l’especialitat: és evident que necessitem augmentar el pressupost a la nostra especialitat. Manca de material general Càmeres, TPV, etil. digitals, impressores amb lector de targetes (ens han arribat de noves i per error no porten incorporat el lector de targetes per fer la lectura dels conductors), Accés des de la tauleta a la intranet.

• Uniformitat i reposició: es tracta de reposicions necessàries i no ordinària com es feien en el passat. Consideren que la gent ho ha de demanar quan ho necessita.
• Homogeneïtzació model operatiu i organitzatiu de les ART. Estem esperant, des de fa anys, el nou decret d’estructura i la CGMO vol, i així ho ha demanat, que les ART pertanyin a la CGMO i per tant a la Divisió de Trànsit; no pas a la CSUCOT.
• Regulació motocicletes i controls estàtics per temperatures i torns. La CGMO diuen que els caps de les ART Tenen instruccions per tenir cura de les condicions meteorològiques. Si no es compleix, que ho traslladem a la divisió de trànsit.
• Manca de Connexió a la DGT i errors amb la descàrrega de les conduccions/incidències del tacògraf dels vehicles nous: es va fer una actualització per part de la DGT i des de fa uns dies ja no dona error els tacògrafs.
• Efectius reals de trànsit: ens diuen que en data 16-02-22 hi ha un total de 1148 efectius, repartits de la següent manera.

– 793 efectius a escamots, un 69% del total, alguns tenen adaptacions.
– 247 efectius en situacions especials (2a activitat, adaptacions laborals…).
– La resta, 108 efectius, serien caps i altres.

Doncs bé, amb aquestes xifres, que cadascú posi l’adjectiu que consideri. La secció de trànsit de la USPAC ho té clar, és una situació insostenible. Com podem donar un servei de qualitat i atendre tots els requeriments, més realitzar serveis preventius,… amb aquesta minva d’agents i amb la plantilla d’una especialitat del CME més envellida. Queda demostrat que hi ha una greu manca d’efectius a les vies.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S
17 de febrer de 2022

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.