RESUM REUNIÓ CG RECURSOS OPERATIUS, SAUC I SINDICATS

224/2022

En data 14-9-2022 ens hem reunit els sindicats representatius amb els responsables de la CGRO, SAUC (Administració Central) i SGRRHH. Us detallem els temes tractats:

Ens informen que es realitzaran cada quadrimestre.

Hem aprofitat l’ocasió per tornar a traslladar als màxims responsables de la CGRO, algunes de les inquietuds, que continuen preocupant als companys/es que presten servei a les diferents especialitats de la Comissaria General:

Regulació per una sortida “digna” i amb garanties de les especialitats
Regulació de l’horari especial específic, actual del 1.996
Accés a hores extres en determinats dispositius d’algunes especialitats.

Altres punts tractats:

Concurs oposició i oferiments de les especialitats: Seguim sense tenir dates, ni concretes, ni aproximades, dels futurs oferiments/concursos oposició per les diferents especialitats, que sense, cap mena de dubte són del tot necessaris, per ampliar les plantilles actuals. Ens comuniquen que per UI Muntanya, TEDAX, GEI, està previst la preparació de les bases per una convocatòria a partir de gener 2023 , que aquesta preparació dependrà de les modificacions o no que puguin incloure respecte a convocatòries actuals. Tanmateix, es planteja també convocatòria per UCAN i SUBSOL caldrà concretar la necessitat de noves convocatòries pròximes, ara bé, reconeixen que l’envelliment de la plantilla, passi a 2a activitat, jubilacions anticipades han afectat les plantilles, relacionat amb això, s’han detectat també pèrdua d’efectius de comandaments d’aquestes especialitats caporals, sergents i sotsinspectors, que esperen poder recuperar amb la propera convocatòria de promoció territorialitzada.

Ens informen que hi ha informes interns sobre la possibilitat de “pèrdua d’operativitat” d’aquestes especialitats si es demoren aquests concursos-oposició, però que són línies vermelles que no traspassaran.

En qualsevol cas, aquests CO i Oferiments, depenen també de l’aprovació de pressupostos ja sigui, pel que fa a l’increment de retribucions dels nous especialistes com del material i equipament que cal dotar-los.

Resumint, seguim com en les anteriors reunions que no podem facilitar cap cronograma ni previsió de dates i ens deriven a la Comissió de provisió i promoció.

APEN, pel que fa a la manca d’efectius, la propera resolució del concurs general permetrà l’arribada de nous efectius, tot i això han detectat mancances a Sant Esteve Sesrovires, que solucionaran amb un oferiment els propers dies.

Manca d ́efectius produïts per la manca de concursos / oferiments (BRIMO). Aquesta manca d’efectius i l’augment dels serveis a cobrir, genera canvis d’horari de forma generalitzada. Ens informen que actualment es troben en uns -45 efectius de la cobertura de la RLT, està previst un oferiment per cobrir aquestes mancances, ara bé, pel que fa al Concurs-Oposició no hi ha cap previsió. Entenem i creiem que es una especialitat prou gran perquè es faci un concurs-oposició de forma bianual com s’ha compromès la SGRRHH amb els sindicats pel que fa al Concurs General, Promoció i especialitats.

Manca de formació (BRIMO). Relacionat amb el punt anterior, s’ha reduït la formació contínua i conjunta tan necessària en unitats com la BRIMO. Ens informen que cal mantenir un “equilibri” entre la formació/entrenament i l’operativitat. En qualsevol cas, sí que és cert, que entre juny i setembre, la formació es redueix per les necessitats operatives i disponibilitat d’efectius en aquest període estival, però que una vegada finalitzat, es recupera la formació, de fet la mateixa Comissaria General així ho demana.

Reestructuració de l ́Àrea de Brigada Mòbil. La CG aposta per una estructura de comandament potent, ara per ara, pel que fa a sergents estan en cobertura i pel que fa a sotsinspector a -2.

Envelliment del parc mòbil. Manca de renovació del parc mòbil, envelliment del què tenim disponible, suposa la disminució de les capacitats tècniques i mecàniques pròpies, que poden posar en perill la seguretat dels companys/es. Així mateix, molts dels vehicles no tenen la capacitat òptima de climatització, suposa que s’hagin de suportar elevades temperatures a l’interior dels vehicles, incrementant “l’estrès tèrmic” sobre els efectius. Alhora també hem sol·licitat la renovació urgent dels vehicles lleugers de la BRIMO, que són vehicles Seat Toledo II models fabricats entre 1998-2005. Des de la SAUC ens traslladen que totes les peticions de reparacions i altres que els arriben s’atenen. Des del sindicats hem demanat per futures licitacions que es millori el sistema de climatització dels furgons, un sistema que sigui independent del sistema de motor i que permeti assolir temperatures de confort que permetin unes condicions de treball dignes. Tot i això, ens demanen tractar el tema a la subcomissió de materials e informen que estem pendents de l’arribada de nous vehicles.

Estat de l’hangar nou i del material personal pendent. Pel que fa al nou hangar resta pendent dels permisos corresponents per posar en marxa i pel que fa al casc, el proveïdor ha informat de manca de disponibilitat per manca de materials.

Fibra òptica al Complex Central Egara. Durant la primera setmana d’octubre es posarà en funcionament un “Acces Point” a la zona auditori que permetrà una millor connectivitat. Pel que fa a l’arribada de fibra òptica, aquesta arriba a l’exterior del complex, però manca l’adaptació de la connexió a l’entrada del mateix per donar aquest servei.

Canvis i mobilitat a l ́APEN. Resta pendent el nou Decret d’estructura del CME i el seu articulat, però sobre l’afectació final d’aquest a l’APEN es desconeix.

Vehicles de l ́APEN i altres. Arran de punts presentats anteriorment, aquest punt ha estat aportat per la SAUC per informar sobre la neteja dels vehicles. Supervisant la neteja que s’estava realitzant havien detectat alguns punts dels vehicles que calia intensificar-la i han donat instruccions a l’empresa per intensificar la neteja sobre aquests. Pel que fa a l’autocar de passatgers ha estat netejat el passat 3-9, alhora que han fet algunes modificacions externes per imatge corporativa. Pel que fa al vehicle IVECO netejat el 9-7, i els vehicles MERCEDES 11-6 i 18-6.

Fins aquí tots els temes tractats aportats per les organitzacions sindicals a la reunió periòdica amb els caps de la CGRO i SAUC, qualsevol dubte o aclariment el podeu remetre a recursosoperatius@uspac.cat.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

Sabadell, 16 de setembre de 2022

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.