RESUMS REUNIONS

RESUM REUNIÓ CG RECURSOS OPERATIUS, SAUC I SINDICATS

14/2023

En data 24-1-2023 ens hem reunit els sindicats representatius amb els responsables de la CGRO,CTEC, SAUC (Administració Central) i SGRH. Us detallem els temes tractats:

 

GENÈRICS

Decret d’estructura, afectació a la CGRO: No hi ha cap previsió oficial de publicació del nou decret d’estructura, si bé es cert que recollirà noves unitats i possibles moviments dependència organitzativa de les especialitats actuals.

Altres especialitats CGRO CONCURS I OFERIMENTS: Pel que fa a les especialitats que depenen de la CGRO el cronograma estableix pel NOVEMBRE 2023:

CO intervenció en muntanya

LD intervenció especial

CO aquàtica

CO TEDAX

Així mateix, les unitats de UCAN, SUBSOL i altres, tot no aparèixer al cronograma, és possible que es publiquin oferiments i concursos per proveir llocs de treball. Hem demanat el nombre de places que s’oferiran però no poden concretar.

VALORACIÓ COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT: S’han demanat dades per conèixer les valoracions per sota dels 18 punts, que donen accés a l’import màxim del complement, i ens emplacen a sol·licitar-ho a la DAS, en qualsevol cas, ens informen que les valoracions s’han fet seguint els criteris establerts.

PÀRQUING EXTERIOR/INTERIOR EGARA: Pel que fa al pàrquing exterior, com ja hem comentat en altres reunions, hi ha un conflicte entre administracions Ajuntament de Sabadell (propietària terreny)- GENCAT (usuària), el conveni de cessió ha finalitzat, i l’Ajuntament hauria de ser l’encarregada del manteniment però vol recuperar el terreny, així ho ha manifestat en diverses reunions. SAUC Egara, ens comunica que tot i que entén la situació, té limitades les actuacions en els terrenys, alhora que trasllada que el Departament n’és conscient de la situació i està treballant per trobar solució, i ampliar instal·lacions i espais propers al complex EGARA.

Pel que fa al pàrquing interior, per part de la CGTEC, s’està pendent de la redistribució de llocs d’estacionament.

 

APEN

APEN, custòdies, perllongaments i planificació: Tornem a traslladar, reunió 2-3-22, que les custòdies hospitalàries afecten al perllongament del servei, especialment el cap de setmana reduint el temps de descans entre la finalització i l’inici de la jornada de treball, podem acceptar el perllongament si es produeix de forma sobtada, ara bé, com ja vam comentar, quan es té coneixement amb temps suficient, cal gestionar els efectius i torns per minimitzar el perllongament, però sobretot per garantir un descans entre el final i l’inici de la jornada, avui mateix havien 123 serveis i 2 custòdies, i a part dels serveis propis APEN, s’han necessitat 8 patrulles USC de la RPMN, i 8 més USC RPMB, evidentment en són conscients de la situació i ens informen que traslladen a la Prefectura un seguit de mesures encaminades a la millora de la situació, especialment, amb solucions que es veuen altres departaments implicats (Justícia-Salut), i d’altres que afecten al propi CME, com l’ampliació de la plantilla.

 

BRIMO

Concurs BRIMO: La SGRRHH ens va informar de la publicació d’un concurs-oposició (CO) BRIMO previst pel març 2023 (cronograma) amb l’oferiment d’increment/creixement de 58 places (veure comunicat), així mateix aquesta oferta es pot veure incrementada per l’oferiment dels llocs ocupats actualment perquè s’estabilitzin a la fase de concurs.

FORMACIÓ CONTINUA BRIMO, manca d’hores e instal·lacions: Ja ho vam traslladar en anteriors reunions(22-11-21, 14-9-22), la manca d’efectius amb l’increment de serveis, afecten a les hores de formació continua que fan els membres de l’àrea així com la manca d’espais idonis per realitzar determinades formacions/simulacres, en són conscients, però cal prioritzar la cobertura dels serveis per evitar precarietats, això comporta la reducció del temps destinat a la formació, però mantenen una planificació “lineal” a totes les unitats, que puguin realitzar activitats formatives. Pel que fa als espais, ens traslladen les dificultats burocràtiques i de contractació per facilitar espais, bàsicament per una banda, que la utilització reglada permet una cobertura d’assegurances i responsabilitat civil fent l’activitat, però per l’altra, la contractació pública o cessió-convenis d’espais ha de comportar uns requisits d’obligat compliment per part de l’Administració Pública.

CÀMERES UNIPERSONALS ORDRE PÚBLIC: S’ha d’implementar el seu ús, però resten a la disponibilitat pressupostària per disposar de més dispositius i capacitat d’emmagatzematge de dades.

PARC MÒBIL BRIMO: A la subcomissió de material i altres reunions ens han informat de l’estat de les licitacions de reposició de vehicles especials, tant els furgons BRIMO com altres, previst per finals 2023 e inici 2024 en diferents fases, (sempre que no quedi deserta la licitació, veure comunicat, així mateix, es plantejaran un canvi en el sistema control i revisió de flotes de vehicles, ara bé, el problema actual, es l’envelliment de l’actual flota, ens està portant a situacions de risc que cal analitzar i prendre les mesures necessàries per evitar qualsevol accident, ja sigui per manca de seguretat, o per exemple, acumulació de gasos i fums en l’habitacle interior, el SAUC, ha detectat i analitzat possibles avaries en un model concret, però desconeix si pot ser causa de les modificacions o del funcionament de la mecànica, el model es la Sprinter 319, amb uns 4 anys d’antiguitat, dels 16 furgons, 3 són de rènting, 13 s’han realitzat reparacions per solucionar-ho i 3 s’estan reparant, en qualsevol cas, el SAUC, ens informa que atendrà qualsevol notificació de reparació. En qualsevol cas, des dels sindicats, hem remarcat la importància dels seguiment d’aquest tipus d’avaria, ja que pot afectar greument la salut i instem a fer les medicions oportunes i periòdiques als vehicles per comprovar el seu perfecte estat de funcionament. En qualsevol cas, si detecteu qualsevol incidència/avaria notifiqueu amb el document PM corresponent i si convé adjuntant NI.

ARMERS VEHICLES BRIMO: Cal millorar, en la mesura del possible el sistema actual però sobretot millorar-lo pels nous vehicles que han d’arribar, així ho hem traslladat. Ens emplacen a la Subcomissió de materials.

 

UNITAT MITJANS AERIS (UMAE)

PREVISIÓ ENTREGA DEL MATERIAL PENDENT: Ens emplacen a la Subcomissió de materials.

UNITAT CENTRAL DE DRONS TERRITORIALITZADA i DRONS PER TEDAX, BRIMO I APEN, la UDRON és una unitat en expansió actualment rep moltes peticions de serveis que ha de cobrir arreu del territori, i el futur d’aquesta unitat s’encara , com altres, a una unitat central molt especialitzada i d’altres arreu del territori, no s’ha concretat dates ni xifres.

Pel que fa a la utilització de drons per altres unitats, no hi ha res concret, ara per ara, la utilització de drons en qualsevol dispositiu recau sobre la UDRON.

ESTAT HANGAR AEROPORT SABADELL: El servei Hèlix al CME està subcontractat, des de la CGRO, s’eleven informes de forma continua sobre el servei que presta, en aquests informes, remarquen, ja sigui per escrit o a les reunions periòdiques, la necessitat de les instal·lacions, que ara per ara, no hi ha concreció en la data de lliurament.

 

TEDAX

HORARIS TEDAX: L’actual distribució central i territorial dels efectius TEDAX, de forma “descompensada” pot afectar als horaris, especialment per recolzament entre regions i serveis, a finals d’any està previst un CO TEDAX, que pot minimitzar aquesta situació ara bé, la formació d’un especialista TEDAX comporta temps.

VEHICLES TEDAX: Ja s ‘ha comentat en altres reunions, els vehicles actuals, amb tot el material de dotació poden excedir el pes autoritzat, cal tenir-ho present en la nova licitació de parc mòbil, i pels permisos de conduir que poden ser necessaris.

Per altra banda, també es trasllada que algun vehicle de paisà que va arribar el seu dia, va ser “re assignat” a un altre servei.

ESTAT INSTAL·LACIONS TEDAX SANT ANDREU: La comissaria de Sant Andreu, al passar a ser seu regional, va haver-hi redistribució d’espais, que també va afectar al TEDAX. Es va descartar traslladar els servei/guàrdia al complex Egara. Per part dels comandaments del TEDAX, s’ha fet recerca d’espais a BCN on ubicar-se, sense èxit. En són conscients que han hagut alguns problemes a les instal·lacions actuals i que s’han anat reparant. Una de les propostes de futur, es el trasllat del servei a les dependències de la comissaria de Sant Marti (“antiga Base”) una vegada hagin finalitzat les obres de remodelació.

ROBOTS TEDAX A la reunió del passat 22-11-21, vam traslladar la problemàtica sobre els robots, antiquats, manca de recanvis i dificultats pel manteniment, que durant el 2022 no hi havia previsió de renovació però que existia un pla de manteniment contractat. Es troba força avançat l’adquisició de robots per TEDAX.

TRANSPORT ARTEFACTES EXPLOSIUS S’ha traslladat alguna incidència amb el material necessari pel transports d’explosius amb garanties, per part del SAUC i CGRO prenen nota i faran les comprovacions necessàries.

 

Fins aquí tots els temes tractats aportats per les organitzacions sindicals a la reunió periòdica amb els caps de la CGRO i SAUC, qualsevol dubte o aclariment el podeu remetre a recursosoperatius@uspac.cat.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

Sabadell, 24 de gener de 2023

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.