RESUMS REUNIONS

RESUM REUNIÓ ENTRE SINDICATS I CAPS SCC (SALES) II PART

26/2024

Avui, 4 de març de 2024, ha tingut lloc la segona part de la reunió entre les organitzacions sindicals representatives i els caps i servei administració central de la SCC. Aquests han estat els punts tractats a la sessió d’avui que quedaven pendents:

 

Instal·lacions:

– Seguretat edifici 112 Reus: Està fet un informe i traslladat a gerència de l’edifici i s’està treballant al Comitè de seguretat per tal de fer reformes. En procés.

– Pernoctació Sala Reus: S’ha traslladat a direcció del 112, no es contempla de manera ordinària, SI en dispositius específics.

– Ventilació: Tot i que els nivells de les revisions són correctes, s’ha traslladat a l’edifici 112 i gerència confirma que els motors han quedat petits i s’està revisant per substituir i ampliar.

– Adequació espais Sala RPMN i SCC: S’està treballant en la redistribució del CECOR i ha d’estar implantat abans finals d’any. També pel que fa la llum ens indiquen que estan dins la normativa però estan plantejant com es podria reduir, traslladat a Infraestructures per millorar el confort. Pel que fa als aparells humidificadors, es preveu instal·lació abans l’estiu.

 

Informàtica:

– Millora de l’aplicatiu: L’aplicació FENIX és molt robusta i per tant no és fàcil trobar una eina que la millori, ens traslladen que estan tenint reunions amb empreses potents per tal de veure que els ofereixen a nivell tecnològic, sobre procediments que actualment els fan els operadors i que els puguin fer el mateix sistema. També pel que fa a la cartografia (estan pendent d’una reunió amb la CG TIC, per tal de poder facilitar vies i PK de manera automàtica o semiautomàtica) i pel que fa als pagaments de trànsit també s’està fent gestions. No es veu a curt termini trobar per tot una solució potent amb les necessitats que tenen les Sales però hi estan treballant.

 

Material:

– Qualitat dels aparells de so, ordinadors, tauletes, cadires: Han traslladat que es pugui substituir els auriculars i ens diuen que intentaran tenir una solució tècnica aquest semestre. A l’última reunió també van traslladar que des de la DSIP van informar del canvi d’ordinadors i pantalles durant el 2024. Pel que fa a les tauletes ens traslladen que el 85% dels serveis es fan via tauleta, s’està desenvolupant perquè les mateixes dotacions puguin tancar-los. I com ens van informar a la reunió anterior estan en via de fer una prova pilot a alguna policia local petita per poder implantar tauletes, però s’ha d’acceptar.
Quan a les cadires, s’ha fet informe des de la SCC i està elevat a la Subcomissió de Materials.

 

Altres:

– Incidències comunicació 112: També s’està treballant en millorar el sistema amb un evolutiu i, en principi, esperen que al juny-juliol se solucioni tot el tema dels avisos que es generen, es pretén disminuir/eliminar avisos que no aporten res als operadors (no seran visibles).
També es traspassen diverses problemàtiques operatives al respecte i ho tindran en compte per tal de que es pugui revisar. La voluntat és facilitar les tasques als operadors i operadores.

– Funcionament intern. Dependència funcional i orgànica: Amb el nou Decret la dependència de les Sales passa a Prefectura.

– Estudi sales: Continuem sense saber si realment s’han fet les auditories a totes les Sales que va comunicar es farien el DGP el juliol de 2022. En aquesta reunió, on el mateix DGP va fer declaracions als mitjans comunicant el compromís, es deia que ens traslladarien les conclusions als representants dels treballadors. Més d’un any i mig després això no s’ha fet i no només no ens han passat cap resultat ni conclusió de cap auditoria, sinó que també desconeixem realment si s’ha fet. No posem en dubte la bona voluntat de Cap i Sots cap de la SCC i ens consta que SI fan informes, però un cop es traspassa a la Tècnica i Prefectura, sembla que tot es para o frena. Tampoc ens traslladen informació tema horaris, es limiten a repetir que està la proposta elevada a la Tècnica i que no saben res més. Tard o d’hora us recordem que les propostes en les han de fer arribar perquè no poden haver-hi canvis d’horaris, diferents als que ja marca la nostra instrucció i Decret, i que tot nou horari s’ha de negociar en tot cas amb la part social. Com ja us hem traslladat sempre, tindrem en compte les necessitats operatives, personals i de conciliació i tan bon punt tinguem informació no dubteu que us la traslladarem d’immediat. Sabem que aquest punt és prioritari per tots vosaltres.

– Reobertura sala Girona i efectius Sala Reus: Es va tractar a l’última reunió, i avui insisteixen que tampoc tenen informació més concreta de la que ens van dir, però que la intenció és obrir Girona, i cobrir-la amb l’oferiment que ha sortit i que a l’inici hi hagi un solapament de les dues Sales, sense tocar efectius de Reus, però que amb el temps s’anirà ajustant si és necessari segons les necessitats reals del territori a cobrir. No ens saben dir si Sala Girona sortirà al concurs general, depèn de si està la RLT de places creada.

– Procediments. Unificar criteris: Estan treballant en una intranet corporativa de Sales per millorar i facilitar la tasca als operadors i operadores.

Ens comuniquen que a partir d’ara la Comissaria General Tècnica no formarà part d’aquestes reunions (de totes maneres NO aportaven RES), i es tractaran més els temes operatius respectius de les Sales en els que els Caps si tenen marge de decisió. Pel que fa a temes concrets de materials, infraestructures es traslladarà a les diferents Subcomissions que hi ha.
Continuem sense tenir resposta a molts punts que són d’interès prioritari pels efectius destinats a les Sales i ens decep el resultat d’aquestes reunions, així els hi hem traslladat i esperem un canvi al respecte. També ho traslladarem a Prefectura i DGP.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

Sabadell, 4 de març de 2024

 

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.