RESUMS REUNIONS

RESUM SUBCOMISSIÓ DE MATERIALS 05-06-2024

72/2024

Desplegament de càmeres DPG AXON BODY

 • Primer de tot, el cap de la Divisió Tècnica, recorda a tots els assistents que l’ús de les càmeres personals que no s’hagin facilitat per la DGP, estan totalment prohibides i que consta així en una instrucció del cos.
 • Es desplegaran 800 unitats d’aquesta càmera. Ja s’estan repartint pel territori, tenint en compte la quantitat d’efectius que hi ha als escamots per tal de ser proporcional. També es tindrà en compte que aquestes 800 càmeres les portaran efectius que responguin a incidents. Per tant, nomes en faran ús aquelles unitats que es troben assignades a Reacció (escamots de USC majoritàriament, ARRO i BRIMO)
 • També s’ha iniciat la formació per al ús d’aquest dispositiu. El programa formatiu consta de 3 grans blocs. El primer és un curs d’actualització per als treballadors que ja podien dur càmera per tenir la formació del Tàser. El segon bloc consta de dues fases: la primera és formar a 2600 efectius en un curs presencial, la segona és formar a la resta del cos de manera online. Prioritàriament primer es formaran aquells efectius que responen a incidents i després a la resta del cos. Està planificat fer tota la formació al llarg d’aquest any. El tercer bloc és formar a efectius per a que facin de formadors.

 

ARRO, BRIMO i GEI

 • Uniforme de dues peces: de moment és inviable per dos motius: el primer per seguretat, donat que per les tasques d’ordre públic, l’uniforme ha de ser segur per a líquids àcids i per la estanqueïtat, no és tan eficaç com la granota. En segon terme, està la protecció contra el foc. Per a que la roba sigui ignífuga, es necessiten varies capes de material i gramatge. Així doncs, encara que l’uniforme fos de dues peces, donaria la mateixa calor als treballadors. S’està estudiant nous materials per reduir l’estrès tèrmics.
 • Canvi de vehicle blindat: A l’igual que respecte a l’autocar de trasllats per l’APEN, l’adquisició d’aquest vehicle està supeditada a la necessària disponibilitat pressupostària. Per part del personal tècnic de la DPE s’ha estat treballant per poder dur-la a terme tan bon punt l’administració destini el corresponent pressupost.
 • Botes d’intervenció ARRO i BRIMO més lleugeres. S’ha conclòs el treball de la comissió d’estudi del model de bota d’ordre públic, a partir del qual es podrà realitzar una nova prescripció tècnica per una bota d’ordre públic més còmoda i lleugera.
 • GEI reclama motocicletes tipus trail. Actualment hi ha en curs dues licitacions relacionades amb parc mòbil. Licitació per la renovació de 529 vehicles en modalitat de rènting, i licitació pel subministrament de 330 vehicles en modalitat compra, etiqueta mediambiental ZERO. En cap de les dues hi ha previst el subministrament de motocicletes de paisà, ja que hi ha altres necessitats a cobrir més crítiques. Es farà un estudi i plantejament per aquest tipus de motocicletes per l’any 2025.
 • Gats hidràulics, quantitats i formació: La licitació ja està adjudicada. Es preveu que el material arribi al desembre. Hi hauran 2 equips basics que es poden afegir 14 eines d’alt rendiment. També hi hauran portes d’entrenament per a la formació. En aquesta licitació s’han adjudicat 18 moltons de 14kg i 18 moltons de 20kg. La formació caducarà cada 6 mesos per tal que els usuaris d’aquesta eina estiguin al dia del seu ús.
 • Previsió de data d’entrega dels “Busca-polos”. En breu es tramitarà un contracte menor pel subministrament d’aquest material. S’han fet proves per part de personal tècnic de les unitats de mitjans tècnics i de TEDAX per cercar el model d’aparell més idoni, eficient, segur i fàcil d’utilitzar. Posteriorment s’ha tingut que fer una recerca exhaustiva per poder localitzar un proveïdor amb capacitat de subministrar la quantitat demandada, ja que ningú disposa d’un estoc tant elevat i s’hauran de fabricar específicament per nosaltres.

 

TRÀNSIT

 • Armilla airbag. Aquest estudi resta aturat temporalment per manca de recursos per dur-lo a terme i per la necessitat d’atendre altres qüestió més urgents, com les diferents licitacions en curs. Es reprendrà tant bon punt sigui possible.
 • Parc de motocicletes: En cap de les dues licitacions en curs aquest any 2024 s’incorporen motos per Trànsit. S’inclouran a la proposta de licitacions per la renovació i increment de flota prevista per l’any 2025.
 • Manca de lots de recanvi amb el nou sistema de càrrega. S’estan buscant carregadors múltiples per a instal·lar a les comissaries.
 • Lectors de matrícules nous: En total son 10 i ja estan muntats a vehicles nous. Falta acabar de fer les validacions informàtiques amb el servidor i un vehicle camuflat es troba en el laboratori fent proves.
 • Equip d’aigua adequat per la unitat de trànsit: La licitació per la reposició d’uniformitat ordinària i de trànsit prevista pel proper 2025 per part de la SGAS contempla el subministrament, entre d’altres, d’aquesta peça, anorac reflectant impermeable.
 • Seat Tarraco, problemes per l’elevat consum d’oli del motor. És un consum que el fabricant dona com a correcte i s’estan fent els manteniments de forma exhaustiva i pactada amb el rènting. El tipus d’oli homologat que utilitzen aquests motors, per qüestions de compliment de normativa mediambiental, fa que els manteniments siguin amb menys quilometratge donat que la degradació de l’oli és més ràpida.
 • Els cascs nous tenen problemes amb el bluetooth de les motos antigues. Els nous cascs s’han repartit per part dels serveis d’administració de les Regions Policials. RESCAT ha realitzat actuació en totes les motos antigues per solucionar el problema d’incompatibilitat amb el Bluetooth dels nous cascos. La solució es va treballar i consensuar entre la Divisió de Trànsit, RESCAT, CGTIC i CSUTEC. S’ha fet actuació en totes les motos antigues. S’ha incorporat un cranc a la part davantera i un altre a la part posterior, per tal de poder ubicar una emissora portàtil específica assignada a la moto.  Aquesta emissora portàtil si que permet la connectivitat Bluetooth amb el nou casc. Les motos noves de rènting no tenen cap problema de connectivitat.
 • Roba dels agents en pràctiques. Durant la primera setmana de juny es rebran les 1200 armilles antibales i fundes, per la nova promoció i reposicions. Es podrà solucionar el problema de manca d’estoc d’algunes talles específiques. Algunes altres talles, especialment les que són lletres, serà més difícil, doncs la seva caducitat comença a finals d’any i primers de l’any vinent, i ja no s’adquireix gairebé reposició. Per tant, és molt probable que si es concentra la demanda en alguna talla concreta, faltin.
 • Augment del nombre de polos tant hivern com estiu. Està previst, a l’igual que s’està fent amb la uniformitat ordinària de Seguretat Ciutadana. Respecte a la uniformitat de trànsit, no es podrà fer efectiu fins al subministrament de la licitació en curs. Previsió de subministrament darrer trimestre 2024.
 • Entrega de nous pantalons: La licitació de renovació d’uniformitat ACSO i Trànsit està en curs. Pendent d’adjudicació i subministrament. Previsió darrer trimestre 2024. En aquesta licitació està inclosa aquesta peça d’uniformitat.
 • URMAError en la uniformitat. La jaqueta es va repartir per error, ja que es tractava de la jaqueta d’intervenció i aquests efectius de les URMA encara constaven administrativament adscrits a ARRO. La uniformitat arribarà al darrer trimestre del 2024. Es tracta de la uniformitat ACSO inclosa a la licitació en curs de renovació uniformitat ACSO, trànsit i formadors.

 

INVESTIGACIÓ

 • Equips de comunicació amb orellera per les diferents unitats d’informació com d’investigació, tant bàsica com avançada. Es traslladarà la incidència a RESCAT i CGTIC, que és el servei competent.
 • Parc Mòbil a investigació: Entre finals del 2023 i inici del 2024 s’ha realitzat el subministrament de 283 vehicles de paisà en modalitat de rènting. Actualment tenim en curs dues licitacions pel subministrament de vehicles, aproximadament hi ha uns 350 vehicles de paisà. Cal tenir en compte que s’hauran de donar de baixa vehicles més antics en règim de propietat, ja que la licitació de compra de 330 vehicles està finançada per fons europeus i implica el desballestament de 330 vehicles antics.
 • Perifèrics informàtics, falta de material (Ex. Pens, lectors…). Aquesta qüestió es traslladarà a la CGTIC.

 

CANINA

 • Vehicles especials per a la Unitat Canina: Previsió renovació a través de la licitació en curs per renovació de 529 vehicles en modalitat de rènting. Previsió de subministrament darrer trimestre 2024.

 

MITJANS AERIS

 • Jaqueta de plomes: La jaqueta de plomes que demanaven els efectius de Mitjans Aeris no és ignífuga, i aquest és un requisit de seguretat. A aquests efectius els hi ha estat lliurada la jaqueta d’hivern ignífuga amb la que equipen les unitats d’intervenció.

 

VESTUARI

 • Fundes d’armilles pels caporals i sergents que estan fent les pràctiques que provenen de destinacions on no se’ls va facilitar d’inici. Pendent subministrament, la previsió de subministrament és durant la primera quinzena d’aquest mes de juny.
 • Vestuari fet a mida pel personal que te mides especials: Que es posin en contacte directament amb la Divisió tècnica per poder arribar a una solució.

 

MANTENIMENT VEHICLES

 • Càlcul de les revisions per temps de motor i no per quilòmetres. El programari s’està desenvolupant. L’SGAS està estudiant un altre software que complementaria la tasca. Tot i això, els vehicles s’autoregulen, ja que disposen d’indicadors que avisen de la necessitat de revisió o de qualsevol altra incidència i l’empresa de rènting, FRAIKIN, realitza un seguiment exhaustiu en relació amb els recordatoris per les revisions.

 

MOBILIARI

 • Cadires ergonòmiques per als serveis de 24 hores. Ara s’està fent la reposició de totes les cadires que hi han als edificis de la Generalitat i comissaries. Les cadires de 24 hores (amb millor ergonomia) també s’estan canviant a les Sales de Comandament. Per a la resta de serveis de 24 hores, com OAC, porta, etc… els serveis d’administració de cada lloc han de fer la petició d’aquest material per a que es tingui en compte en les següents compres.

 

RPAPA i RPP (i zones molt fredes)

 • Estudi per la dotació de folre interior de les jaquetes noves amb més gramatge. S’ha enviat a Pirineu i s’està esperant l’informe de resposta.

 

ARMILLES I FUNDES

 • El primer lot d’armilles que es va subministrar al CME, caduquen a finals d’aquest any, principis del que ve. Ja hi ha una licitació aprovada per tal de substituir 13500 armilles en 3 anys (4500 per any). Aquestes noves armilles i les seves fundes, seran amb un nou patronatge per tal d’adaptar-se millor a les mesures personals dels efectius del CME. Per tant, les fundes que actualment tenim de dotació, ja no serviran per als nous paquets balístics. La nova funda és de diferent patronatge i tindrà butxaques i formes diferents per poder guardar els nous dispositius com a càmeres i Tàsers.
 • També s’ha fet l’última compra de fundes per a dotar les noves promocions d’especialitats i haurà un estoc mínim fins al canvi de les noves armilles.

 

CGIC i CGINF

 • Roba de motorista i cascs de paisà. Aturat temporalment per manca de recursos per dur-lo a terme i per la necessitat d’atendre altres qüestió més urgent. Es reprendrà tant bon punt sigui possible.

 

APEN

 • Vehicles unimampara: S’ha fet una petició per fer proves amb un vehicle de la Gendarmeria Francesa que té la homologació de seguretat adients.
 • Furgonetes noves. Aquestes furgonetes de trasllats per l’APEN estan incloses en la licitació en curs per la renovació de 529 vehicles de la flota de rènting. Previsió de subministrament darrer trimestre del 2024.
 • Vehicle elèctric avariat a Lledoners. El servei està al corrent de l’estat de la reparació, per la nostra part també es fa el seguiment. Es tracta d’una reparació molt complexa i costosa.
 • Manilles ASP. Ja estan fets tots el tràmits i estan a l’espera de rebre el nou material.
 • Vehicles en mal estat: A la licitació en curs hi ha prevista la renovació de vehicles per l’APEN. En quan als vehicles pesants, tipus autocar de trasllats, son coneixedors de la necessitat que ha estat elevada per part nostra de forma reiterada, però està sotmesa a la disponibilitat de pressupost per la seva execució.
 • Viabilitat per a un nou autocar. No és una qüestió de viabilitat sinó de disposició pressupostària. En aquests moments no disposen d’una partida pressupostària destinada per l’adquisició d’aquest vehicle. Tot i així, per part de la DPE s’ha estat treballant, prospecció, contactes amb empreses especialitzades, etc.. per tal d’impulsar amb la màxima celeritat aquesta renovació tant bon punt l’administració destini el pressupost necessari.

 

TEDAX

 • Reposició dels robots nous: S’han fet les proves de valoració de la licitació en curs. Aquestes proves, realitzades per personal tècnic de la DPE i de l’Àrea TEDAX, són el darrer tràmit de la licitació en curs pel subministrament de dos robots TEDAX i un equip per l’Àrea del GEI. Pendent de la signatura contracte i termini de subministrament de 90 dies un cop signat contracte.

 

MARÍTIMA

 • Les botes de dotació no son nàutiques i rellisquen a l’embarcació. En curs, ja publicada i amb presentació d’ofertes per tots els lots, licitació estructurada en tres lots pel subministrament de material específic, operatiu i de seguretat per l’àrea de policia marítima. Aqueta licitació contempla el subministrament de calçat específic nàutic per l’operativa d’aquestes unitats.

 

VEHICLES ELÈCTRICS

 • Vehicles elèctrics, amb la progressiva incorporació d’aquests vehicles, hauria d’anar acompanyada de la corresponent formació. Quan es lliura un nou vehicle policial a qualsevol unitat policial, es fa un exhaustiva explicació, tant del material, com de l’equipament tecnològic, així com del funcionament del vehicle. Aquesta explicació es fa per part del personal de la DPE que lliura el vehicle. Així s’ha fet des de l’any 2020. A més, per totes les tipologies de nous vehicles logotipats, s’ha confeccionat i tramitat a tots els serveis, el corresponent manual d’ús. Dels vehicles més nous s’està confeccionant. En relació a les noves estacions de càrrega per vehicles elèctrics, incloses en el pla de desplegament d’electrificació d’edificis policials, està prevista una formació específica per l’ús d’aquestes estacions de càrrega per vehicles elèctrics. La formació es va planificar pel mes de juny-juliol amb el lliurament dels vehicles elèctrics Cupra Born logotipats. S’està a cercant els dies correctes per fer-la, doncs coincideix amb les formacions de nous DPG.
 • Carregadors de vehicles elèctrics. Ens recorden que aquests carregadors son per vehicles oficials i no es poden endollar vehicles privats del personal de la DGP.

Qualsevol queixa, dubte o aclariment el podeu traslladar via el vostre delegat/da de referència o al correu electrònic riscoslaborals@uspac.cat i li donarem el tràmit que pertoqui.

 

USPAC, EL SINDICAT INDEPENDENT DELS MOSSOS

Sabadell, 11 de juny de 2024

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.