RESUM REUNIÓ REGIONAL RPP 17/06/2020

Download Now

91/2020

Reunió de delegats, caps i administració telemàtica:
Incidències a les comissaries de la RPP:
• Quants positius per covid-19, aïllats per contagi i aïllats per ser vulnerables tenim a la RPP? 197 afectats; 123 possibles COVID i contacte estret, 18 dels quals positius, 6 continuen de baixa mèdica. 74 efectius de personal sensible amb 8 incorporacions voluntàries.
• Mascaretes i protecció per a tots els efectius que treballem al carrer.
Reconeixen la manca de materials durant les primeres 2 setmanes. Actualment, cada dilluns arriba material i es distribueix. Si teniu mancances, contacteu.

• Pèssim estat del parc mòbil i neteja insuficient: Necessitem una renovació urgent de la flota. A més, hem estat els agents, qui durant mesos i a cada torn de treball hem desinfectat a consciència els vehicles, el material, les zones de treball,… gràcies a la nostra cura no hi ha hagut més contagis.

Son conscients de la manca de vehicles. A final d’any, haurien d’arribar 410 vehicles. Pel que fa a la neteja/desinfecció, es fa d’ordinari un cop a la setmana; a part de les que puguin sorgir a demanda operativa.

• Augmentar la Seguretat a les comissaries, ja que tothom sap el pèssim estat de les mateixes. Posar arcs de seguretat a totes les comissaries. Reforçar les finestres de comissaria, la porta, pàrquing… és cert que s’ha millorat amb les càmeres.
Diuen que s’estan fent poc a poc millores i se’n faran més.

• Durada dels controls: s’estan fent controls de pas des de fa mesos i aquests acostumen a ser bastant llargs… ara, ens vindrà la onada de calor i sol·licitem que a les franges de més calor no es facin controls estàtics i que aquests siguin més curts i fora de l’hora de més calor (torn de matí i tarda). El cap de la regió diu que un dels factors en la planificació dels controls és la climatologia així com l’eficàcia policial, ho tenen present les unitats que els planifiquen per evitar sobreexposició.

Des del sindicat us direm que preval la vostra salut, a partir d’aquí us aconsellem que actueu en funció del que considereu prioritari.

• Ús de la mascareta quan no es respecten els dos metres de distància. Demanem un recordatori. Des de la regió insisteixen en el compliment d’aquesta mesura.

• Romanent generat a instàncies de la SGRRHH, ja que ells i Salut van aturar durant 3 setmanes les proves de PCR als mossos. NO es pot generar romanent als mossos aïllats fins que no se’ls ha fet un PCR negatiu. En cap cas, el compliment del mandat judicial implica l’augment del romanent.

Ens diuen que supera la regió; des de la SGRRHH (Manel Isac) ens diue que mantenen les directrius d’imputació actuals. Al ser un fet il·legal i generalitzat al CME, els serveis jurídics d’USPAC ja ho estan treballant.

• Test Covid-19 a TOTS els mossos de la regió. Tot seguit a això, sol·licitem una desinfecció correcta de totes les comissaries i per suposat dels vestidors també.

S’han fet PCR’s a tots els mossos residents a la RP Ponent, inclosos destinats fora.
S’incrementa les hores de neteja, prioritzant la desinfecció amb productes validats per riscos laborals, +11h setmanals a Lleida, +6h a Balaguer, Cervera, Tàrrega, +3h a Mollerussa, Borges Blanques i Ponts. Reforç al canvi de torn i desinfeccions puntuals a petició. S’han fet alguna desinfecció de vestidors molt puntual.

Pel que fa un futur estudi serològic, com a servei essencial, correspon a un altre departament de la Generalitat.

• Trucades ASEPEYO als mossos sensibles que estan confinats. És una vergonya que s’estiguin fent aquestes trucades, ja que per telf. No es poden donar un seguit d’informacions tant privades i sensibles. A més, NO és un afer laboral.

Si algun afectat rep una trucada de la mútua en aquest sentit que ho posi en coneixement, identifiqui qui truca, per part de la SGRRHH, es comprometen a analitzar els casos concrets per traslladar la queixa corresponent a la mútua.

Comissions de servei
• Sol·licitem, a excepte de les mèdiques per suposat, que tots els agents de la RPP treballin a la seua destinació/unitat/comissaria on han assolit la seua plaça definitiva. No és lícit ni legal mantenir comissions durant anys i anys a membres del CME (tant és el rang) en un lloc on no li pertoca ser-hi, ja que directament està afectant a altres companys/es que no poden assolir la plaça perquè està ocupada per un tercer que no li correspon.
És un tema ja molt antic, “enquistat” en el temps, només podem dir-vos que és de complexa solució més enllà de judicialitzar el tema, per tant, aquell company perjudicat per aquesta situació, que contacti amb el nostre delegat per traslladar-li la informació i emprendre les accions legals que es considerin oportunes. Tenim clar, que després de tants anys, no esperem una “solució” des de la DGP.
Comissaria de Tàrrega/Cervera
• Romanent il·legal: em consta que els sots cap de la comissaria ha dit als membres dels escamots que els farà venir igual per la fira del teatre, Akelarre, fira del Torró, els tres tombs d’Anglesola, Reixos,… tinguin o no tinguin hores de romanent i les hores a la bossa. Cal recordar que això és il·legal i que cap mosso pot treballar més de 1680h anuals, ni es pot generar festa per pujar el romanent. Aquest punt serveix per a Tàrrega, Lleida i tota la regió. Escamot 2 no té romanent i el 5 només 14.5 hores.
Recordem que NO es pot “des planificar” dies de treball per incrementar el romanent. Ens informen que el “programa” el que fa és ficar Festa al final de l’any policial: els afectats poden arribar a un acord amb la seva OS, canvien aquesta “F” planificada per un altra. En cas de desacord, contacteu amb el vostre delegat per emprendre les accions que es considerin oportunes.

Tàrrega (sector de trànsit)
• Fums dels vehicles on els agents de trànsit tenim les taquilles amb la roba de la uniformitat. A més, fem servir la sala del brífing al costat i el nostre organisme absorbeix tots els gasos contaminants de la combustió.
Pel que fa a la sala de brífing, ens informen que hi ha un sistema de ventilació propi que evita l’entrada de fums. Pel que fa al vestidor de les guixetes complementaries dels efectius de trànsit, no faran cap obra de ventilació. Ens diuen que una solucions podria ser retirar tots els vehicles policials del pàrquing…
• Els efectius trànsit necessitem un PC: a l’altra reunió se’ns va dir que estava acceptat, però a data d’avui ningú ens l’ha posat…
La DSIP el va autoritzar, però passades una setmanes, l’ha desautoritzat.
• Fums als interiors dels vehicles per la mala combustió: intoxicats quan hem de practicar una prova d’alcoholèmia al costat dels fums tòxics dels vehicles policials. Ho hem dit més amunt, necessitem urgentment vehicles nous. En son coneixedors i esperen solucionar-ho amb els nous vehicles.
• Hores extres pels que van treballar durant setmanes al confinament d’Igualada. I si no es volen pagar aquestes hores, quan es pagarà la mitja dieta ?
No hi ha previsió de pagament d’hores extres pel servei. S’imputarà l’establert a la normativa; els coeficients multiplicadors, si pertoca si. Les mitges dietes, que pertoquen, es pagaran. No es concreten cap data.
Ponts
• Manca de vehicles. Només n’hi ha 2 (1 mampara i 1 de representació). Ens diuen que Ponts, a l’inici, tenia assignats 5 vehicles i van perdre 1 (4) amb el desplegament de TGN, que no s’ha recuperat. L’ABP Noguera ha tingut 2 baixes de vehicles que no s’han reposat i ha comportat redistribució de parc mòbil.
• Problemes amb el material de reposició i roba.
Durant l’estat d’alarma, i fins fa poc, s’ha aturat la reposició de material al considerar-lo “no essencial”, tot i això s’ha reprès la distribució, en cas de tenir alguna necessitat urgent contacteu amb administració per tal de solucionar-ho.

USC/Comissaria Lleida

• Romanent torn nit i cap de setmana: TOT el planifiquen en torn de nit i en cap de setmana i, sobretot, als membres dels 5 escamots de la USC. Tot i que des d’USPAC s’ha proposat diferents opcions, vostès no fan res per modificar-ho i per compensar aquesta càrrega; alhora que reduiríem el maltractament vers aquells efectius que realitzen tot l’any nits, fan festius, fan cap de setmana,…

Diuen que es planifica romanent quan hi ha més demanda i cal reforçar el servei. O sigui que “la planificació de romanent respon a criteris operatius”.

USPAC també ha proposat que en comissaries petites, sobretot en les setmanes de nit, es puguin presentar voluntaris per completar un servei mínim.

• Torns de vacances injustos pels efectius: és inadmissible com s’està fent. Els escamots s’han de repartir les vacances durant tots els cicles, molts d’ells quedant fora del període de vacances dels seus fills/es. A sobre, “com a premi”, aquells Caps i membres de la O.S (que no fan nits, ni festius ni caps de setmana) planifiquen el romanent sempre en torn de nit al juny, al juliol i agost, a les setmanes de festa.
La resposta: cap d’adequada i ninguna solució. Companys/es, recordeu que la salut és lo més important, si aquesta us falla aneu a visitar-vos al centre de salut.
• Retard excessiu en l’entrega dels fulls d’hores mensuals; imputació de nits, h. extres i altres, “teletreball” d’administració durant el confinament:

Ens informen que han tingut molts problemes tècnics (manca de PC’S i altres) per poder “teletreballar”, la qual cosa ha comportat la manca d’imputació i cobrament en data, de les nits, h. extres i altres disfuncions administratives.

No som els únics que ens queixem!!! La CÚPULA POLICIAL també ho va fer públicament, amb molt de ressò mediàtic.., dit això, ens informen que “el teletreball ha arribat per quedar-s’hi” i ens haurem d’acostumar, que han començat a rebre equips informàtics que els permetran posar-se al dia. Els fulls d’hores sortiran cada 2 mesos, ja que abans poden no contenir imputacions que comporti refer aquests fulls, malbaratant paper, duplicant feina.

• Responsable incidències. La majoria de vegades ho fa un caporal o agents amb horaris fixes, però de vegades els hi toca fer-ho de manera obligada a agents dels escamots. Aquest punt l’hem portat altres vegades i tornem a insistir que un agent no pot tenir aquesta responsabilitat, ja que són tasques per als comandaments.

Normalment el servei queda cobert per efectius voluntaris, ens diuen que no pertoca a un comanament fer-ho, en tot cas han de “supervisar-ho”.

• Romanent il·legal: em consta que s’han generat dies de festa al mes de gener (es va adquirir el compromís que això no es tornaria a fer perquè no és legal) per a fer augmentar les hores de romanent. Insistim, això NO és legal i que cap mosso pot treballar més de 1680h anuals, ni es pot generar festa per pujar el romanent.

Mateixa resposta que al cas de Tàrrega.

Mollerussa

• Comissaria sense espai per treballar. El vestidor femení és ridícul i lamentable. Per quan la nova comissaria?; fem la mateixa pregunta cada reunió,..

• OAC: faltaria un locutori per l’OAC, a més aquests companys/es fan un munt de gestions diàries i només són un agent, en el millor dels casos.

En són conscients del problema d’espai de la comissaria. El cap de la regió ha presentat alguna proposta provisional d’ampliació de l’actual, però no s’han acceptat. A l’espera de les noves dependències.

ARRO RPP:

• Material de protecció adequat: sabem que depèn d’altres llocs, però sol·licitem que des de l’Àrea i des de la regió es faci pressió perquè arribi el material sol·licitat que SÍ tenen altres ARRO i que per no tenir-ho, 2 companys de l’Àrea van patir lesions greus i molt greus… se’ns va prometre que arribarien, però a dia d’avui no hem rebut res. Són conscients de 2 efectius lesionats greument per la manca de proteccions, i de “l’error” de les que van arribar per emprovar-se.

El Comissari en cap va dir que el Director General, la tardor passada, es va comprometre a donar solució immediata a aquest afer. Estem a mitjans de juny.

• Manca de ventilació antic búnquer de la primera planta. Ara, és l’actual sala de vídeo conferències i sala d’espera contigua i compartida amb l’ARRO. Sol·licitem que es facin les corresponents obres i/o modificacions perquè tingui ventilació… i més amb tot lo del Covid-19, s’ha de tenir ventilació natural.

Ens diuen que l’antic búnquer és un magatzem i no es pot utilitzar per a res més que per aquest motiu, no es una sala d’espera. La sala d’espera de les videoconferències es el menjador. A més, la petita sala adjunta, SENSE VENTILACIÓ, continuarà sent utilitzada per les videoconferències, tot i que la “nova normalitat” els obligarà a ficar un punt de videoconferència a totes les comissaries. Potser, es buscarà un lloc adequat, ja es veurà.

Les Borges Blanques

• Portes accés espatllades durant setmanes i ningú les arreglava.
S’ha fet alguna reparació d’urgència durant el confinament, resta pendent la reparació definitiva.

• Font d’aigua espatllada des de fa molt temps.
Totes les fonts han estat precintada. Manifestem que la font resta espatllada abans d’aquesta decisió. Si perdura la incidència, ens ho comuniqueu.

• Climatització nefasta: mai funciona correctament. Reconeixen que han tingut un problema de configuració del sistema de refrigeració, que fa pocs dies, han aconseguit poder “tele configurar” el sistema de refrigeració i donar-li els ajustos necessaris pel correcte funcionament.

VIDEOCÀMERES gravació i enfoc:

El sistema de gravació de moltes comissaries grava 360º, altra cosa la configuració de la visualització, que evidentment, si vulnera la intimitat de detinguts i personal cal ajustar-ho, ara bé per “motius de seguretat” la gravació es manté en 360º.

Lleida, 18 de juny de 2020

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.