RESUM REUNIÓ REGIONAL ENTRE SINDICATS I CAPS DE LA RPG 20/07/2020

Download Now

108/2020

La Cap del Servei d’Administració de la RPG ens dona les següents respostes a les nostres consultes:

COVID-19
– Es demanen les següents dades: d’efectius de la Regió afectats, proves PCR realitzades i resultat, efectius que van estar confinats i si a data d’avui encara hi ha algun cas.
La seva resposta ha estat no facilitar cap dada i remetre’ns al Comitè de Seguretat i Salut Laboral.

– Es demana informació sobre la neteja i desinfecció de vehicles i comissaries i quina és la previsió en cas de nous rebrots.
Ens informa que la neteja ordinària de les comissaries s’està fent amb productes desinfectants i que s’han incrementat les hores, amb una mitjana de 14 hores setmanals.
En cas que es detecti algun cas o sospita d’un positiu, la mateixa empresa de la neteja ordinària és l’encarregada de la desinfecció.
Se li planteja la possibilitat d’utilitzar aparells d’ozó per la desinfecció de vehicles i instal·lacions i ens diu que s’ha fet la consulta i que se’ls ha informat des de Riscos Laborals que no està provada l’eficàcia viricida d’aquests aparells.

– Se li ha preguntat específicament que hi ha zones com les ACD que només s’estan fent un cop al dia, i que hi ha comissaries on s’hauria de fer més donat el volum de detinguts.
Ens diu que no hi ha unes hores concretes per cada zona, i que en aquest cas, s’informi al cap de l’ABP i aquest ja es posarà en contacte amb el servei d’Administració.

– Se li demana quina és la previsió per part del servei d’Administració per si hi ha nous rebrots i/o confinaments per poder continuar amb la imputació de les hores nocturnes, extres, altes/baixes…
Ens informa que actualment totes aquelles persones que pel seu tipus de treball poden fer teletreball, disposen d’un ordinador facilitat pel Departament per poder continuar amb el seu treball.
Per exemple, les caps de negociat de cada comissaria.

– Es demanen les directrius que han rebut de com s’ha d’imputar les hores dels agents que estaven pendents de proves PCR i no es van poder incorporar fins a tenir el resultat.
La seva resposta és que des de la Subdirecció de Recursos Humans els van dir que havien de des planificar treball a aquestes persones, i de moment no han rebut cap més indicació.

– La previsió d’arribada dels nous vehicles que estava prevista el gener de 2020.
La seva resposta és que les previsions actuals és que arribin al darrer trimestre del 2020.

– Estat de l’informe de l’estudi i/o previsió de l’inici de les obres per la ventilació directa de l’ACD de l’ABP de Girona.
Ens informa que no hi ha previsió, des de la Regió s’ha presentat l’informe amb les modificacions que necessita aquest espai i està pendent de la valoració d’Infraestructures.

-Es demana la possibilitat de col·locar lavabos a l’interior de les garjoles.
Ens diuen que representa una inversió massa elevada i una dificultat tècnica, que des de la Regió ja s’ha demanat i que no poden fer més.

– Previsió de l’inici de les obres dels vestidors de dones de l’ABP de Girona, per tal que compleixin la normativa.
Ens reconeix que hi ha un requeriment d’Inspecció de Treball per tal que es modifiquin i s’adaptin, però que depèn d’Infraestructures i per tant no ens poden donar resposta.
Ens comuniquen també, que estan pendents del tancament de la sala i que s’alliberin espais per poder fer reubicacions i donar resposta a l’increment d’efectius que pugui haver-hi.

– En relació amb els vestidors de la comissaria de Banyoles, si ja s’ha fet la revisió per part d’Infraestructures i si han pres alguna decisió al respecte.
Ens informa que si, i que s’ha habilitat una part en el nou edifici que s’està reformant per ampliar la zona dels vestidors.

– Si tenen coneixement dels problemes amb la porta principal de la Comissaria de Salt, que queda oberta els dies de calor.

Ens comenten que aquest tema es va tractar en la reunió mixta del dia 26/06/20 i que l’Ajuntament es va comprometre a trobar una solució i fer el seguiment.

– Es demana la previsió per l’arribada de més cascos de protecció per les Unitats de Seguretat Ciutadana.
Ens informa que està previst que els nous vehicles policials mampara estiguin equipats amb aquest material.

La comissària Cap de la RPG ens dóna les següents respostes a les nostres consultes:

– Pràctiques de tir.
Se’ns informa que d’aquí a poc temps és reprendran les pràctiques de tir dins la regió, i es faran en un camp de tir de Campllong, en concret a les seves galeries externes.
Està previst poder fer en horari de matí (cada dia) i de tarda (dos dies a la setmana).
Actualment hi ha 4 agents i un caporal destinats a la formació.

– Defenses d’ordre públic i proteccions noves.
Se’ns informa que fa 2 setmanes ja es van començar a repartir als agents que entraven de servei i que s’ha aprofitat per fer l’amidament de cada agent per les noves proteccions.
Només no s’han entregat a aquells agents que estan pendents d’una formació específica.

– Possibilitat de fer hores extres a la SRC.
Se’ns informa que de les hores extres que disposa la Regió del Pla d’Estiu, s’ha fet una redistribució i s’han assignat 200 hores per reforçar aquest servei els mesos de juliol i agost.

– Oferta de places als efectius de la SRC.
S’ha allargat el tancament de la SRC fins a la tardor del 2021.
Des de la Regió es farà una proposta a la tardor i l’elevaran per veure que es pot fer i intentar adaptar-se les necessitades i demandes dels efectius.
En comenta que un 60% dels efectius demanen plaça a Girona o voltants com Banyoles i Santa Coloma, i l’altra 40% altres comissaries.
Preveuen que Prefectura faci els seus ajustos i faci l’oferiment final perquè els efectius puguin triar segons les seves preferències.

El que si ens remarca és la intenció de potenciar l’ús de les tauletes per facilitar i reduir la feina de les Sales.
Calculen que cap al març del 2021 es podria fer l’oferiment de les places.

-Pla d’estiu i reforç d’efectius a la Regió.
Se’ns informa que les 2870 hores extres disponibles per la regió pel Pla d’Estiu i que inicialment eren per les comissaries de Blanes i Roses, s’ha fet un repartiment entre les altres comissaries de costa com La Bisbal, Figueres i la SRC.
Aquestes hores les gestiona cada ABP i són pels mesos de juliol i agost.
El 60% s’han de fer en horari nocturn i el 40% restant en horari diürn.
Són per les Unitats de Seguretat Ciutadana i només en el cas que no es cobreixin per aquestes Unitats, les poden fer altres Unitats com Investigació.

-Organització/reestructuració de la UI de Ripoll.
Es demana la possibilitat de no fer les guàrdies presencials en horari diürn, donat que la directriu operativa del 2009 ho permet en casos que les plantilles no arribin a un mínim de 10 agents.
La resposta del comissari és que no, que no es planteja cap modificació, ja que està prevista una reestructuració per part de la Divisió d’Investigació Criminal per la tardor.

Un cop més us recordem que no espereu a les reunions regionals a fer-nos arribar les queixes, davant qualsevol incidència i/o queixa no dubteu a consultar al vostre delegat/da que ho traslladarà on pertoqui de manera immediata.

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.