Metropolitana NordREGIONS POLICIALSRESUMS REUNIONS

RESUM REUNIÓ REGIONAL ENTRE SINDICATS I CAPS DE LA RPMN 10-04-24

49/2024

Ahir, 10 d’abril de 2024, vam assistir a la reunió regional entre els sindicats del Cos de Mossos d’ Esquadra i el Cap de la Regió Policial Metropolitana Nord, així com amb la màxima responsable del servei d’administració regional. Durant la reunió s’han tractat les següents qüestions:

 • Canvis de planificació i cobrament de judicis: En relació als canvis de planificació posterior a les citacions judicials per qüestions operatives, principalment a les persones que es troben en horari especial específic (investigació, ARRO…) els serveis d’administració estan a l’establert a la instrucció 1/2024 i creuen que la solució seria que la SGRH determinés que, en els casos en que el canvi d’horari és per qüestions operatives i no per voluntat dels agents, es puguin cobrar els judicis. Ho traslladarem a la Comissió de Seguiment de l’Acord.
 • CD Pineda de Mar i concessió de vacances: A la Comissaria de Districte de Pineda malgrat tenir el 60% de cobertura mínima en els escamots durant les vacances, han denegat la concessió de períodes a alguns agents. El motiu que al·leguen és que és potestat dels comandaments aquesta concessió, ja que la instrucció no considera una obligació donar el 40% de vacances al personal, sinó que s’ha de garantir un mínim del 60%, el que no vol dir que no pugui ser més. També aquest punt l’elevarem a la SGRH perquè no estem d’acord amb aquesta interpretació.
 • Contractació servei de jardineria habilitada per la recollida de plantes de marihuana: El 19 de març el servei d’administració regional va enviar la proposta de les 3 empreses que podrien fer aquesta tasca i s’està pendent de la resolució de la licitació.
 • Vehicles destinats a UI Granollers: A partir del dia 13 d’abril disposaran de 4 vehicles operatius.
 • Sistema de guàrdies d’investigació a la RPMN: El sistema establert a la regió és la creació de 2 zones, i cada zona disposa de 2 agents de guàrdia presencial i un agent i un caporal de guàrdia no presencial els quals estan sota la direcció d’un comandament d’UI en guàrdia no presencial. Pel que fa al sistema de guàrdies de la AIC, aquest ve determinat per la CGIC.
 • Parc mòbil d’ARRO: El parc mòbil de l’ARRO de la RPMN està molt envellit i actualment hi ha 8 furgonetes que estan avariades, 5 d’elles ja al taller. La seva substitució i renovació s’ha d’encabir a les reunions de la Subcomissió de Materials, des de la regió són conscients del problema i han informat a Prefectura de la precarietat en què es troba el parc mòbil. A l’última Subcomissió ja ens van avançar que previsiblement a final 2024 arribarien les noves furgonetes arreu del territori.
 • Unificació de criteris de concessió del permís per ingrés hospitalari als diferents serveis d’administració de la RPMN: La cap del servei d’administració de la RPMN ens informa que es fa l’establert als criteris de concessió de permisos, i en cas que tinguem un cas en el qual hi hagi un agent que considera que el servei d’administració denega el permís per motius aliens a la normativa els hi fem saber.
 • Problemàtiques en sistema de citacions judicials: La cap del servei d’administració de la RPMN informa que es compleix l’establert a les instruccions 4/2021 i la 1/2024, i si hi ha algun cas concret que no s’ha fet així ens demana que li comuniquem el cas concret per poder-ho solucionar.
 • Potestat per part dels comandaments d’escollir els agents que són citats per un judici quan a la minuta policial o la detenció hi participen més: El Cap de la Regió manifesta que els criteris establerts són, el primer i el més important, el grau de participació a l’actuació que asseguri la condemna de l’acusat i després que l’agent citat estigui de servei en torn matí. Recordem que qui té la potestat de citar és el Jutjat sempre.
 • Altes temperatures a l’Àrea de custòdia de la CD de Pineda: S’han pres les mesures de temperatures i aquestes són correctes, concretament amb el resultat de 21 graus, de totes maneres en cas que els agents detectin excés de temperatures que ho facin saber al seu servei d’administració directament.
 • Dificultat en l’accés a l’arma llarga per part del Cap de Torn de la CD de Pineda: El cap de la Regió és conscient d’aquesta situació, i s’està pendent de la instal·lació de la càmera de seguretat al búnquer per poder posar l’arma llarga, instal·lació que ja és aprovada i pendent que aviat es dugui a terme, tot i que no ens poden concretar una data.
 • Cobertura de serveis a la comissaria de Cerdanyola per agents de les CD de Moncada, Ripollet i Barberà del Vallès: El Cap de la Regió ens informa que
  aquest no és un servei anòmal ja que aquestes CD estan integrades a la comissaria de Cerdanyola i que la redistribució d’indicatius es fa tenint en compte les necessitats de cada una d’elles, per tant, no té per què suposar un problema.

 

Si teniu més incidències i/o queixes les podeu traslladar directament al delegat/da de referència o a rpmn@uspac.cat i ho elevarem immediatament.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

Granollers, 11 d’abril de 2024

 

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.