CONSELL DE LA POLICIA 14-05-21: PUNTS RELACIONTS AMB ORDRE PÚBLIC

PDF

77/2021

En la sessió del Consell de la Policia, s’ha abordat un punt que incloïa diversos aspectes relacionats amb l’ordre públic. Des de la USPAC hem volgut demanar informació i traslladar la nostra posició.

Se’ns confirma oficialment (el que ja sabíem), s’estan duent a terme diferents grups de treball per analitzar i modificar l’actual model de gestió de l’ordre públic. I com vàrem demanar per escrit, el proppassat mes d’abril (comunicat 63-2021), aquestes modificacions han de comptar amb les aportacions de les organitzacions sindicals.

La Prefectura es compromet, en seu del Consell, que en el moment oportú, les organitzacions sindicals puguem participar i aportar allò que creguem necessari. Evidentment, esperem que tot allò que hem vingut reclamant i denunciant de forma reiterada: (horaris, compensació disponibilitat, retribucions, mitjans materials, increment plantilles, concursos de trasllats bianuals, increment de plantilles, formació contínua, instal·lacions,…), quedi recollit en aquests grups de treball.

Pel que fa la formació: insistim en la necessitat d’instal·lacions específiques per tal de realitzar pràctiques amb garanties i que aquestes siguin utilitzades per totes les unitats del cos. Creiem que les disponibles a l’ISPC són del tot insuficients.

Pel que fa al material: tot i que s’ha anat avançant, molt del material s’ha anat dotant com a reacció a incidents/accidents que han anant patint els companys/es, malgrat els avisos i les peticions de les organitzacions sindicals.
Seria bo un canvi de dinàmica en aquest sentit, on la dotació de material esdevingui el resultat d’accions preventives, no pas reactives a necessitats generades. En aquest sentit hem deixat constància de la manca de previsió en la dotació d’uniformitat i material als efectius que acaben de sortir del curs d’ARRO.

També hem volgut ser clars i deixar constància, que sigui quin sigui el material que haguem de fer ús, es garanteixi la cobertura legal i s’assumeixin les conseqüències de la utilització de mitjans robustos en situacions de greus aldarulls.
Que l’adquisició d’aquest material es faci en base a la funció que han de complir, per exemple: tenint reconegut pel Parlament de Catalunya en la resolució 476/X la utilització de plataformes d’aigua, és del tot irresponsable plantejar-se l’adquisició d’aquests vehicles per una altra funció que no sigui per la què estan dissenyats, la dispersió de masses. Per apagar incendis o neteja de vies, ja existeixen altres tipus de vehicles i aquestes tasques estan encomanades a altres col·lectius.

Sortida de l’especialitat: insistim que cal regular de manera URGENT la sortida de les especialitats, sobretot d’aquelles que requereixen el manteniment d’unes aptituds psico-físiques i que evidentment, amb el pas dels anys, aquestes van minvant. Molts companys/es es troben “atrapats”, sense una sortida digna que garanteixi mínimament les seves condicions laborals, especialment, pel que fa destinació i retribucions.
Aquest és, bàsicament, un problema estructural a TOT EL CME, però com ja estem acostumats, tot i les insistents denúncies i advertiments per part de les organitzacions sindicals: “qui dia passa, any empeny”.

Desitgem, que en un exercici de responsabilitat, es doni sortida a aquesta necessitat a partir de la proposta del nou projecte d’ordre públic.

Resolució Ordre Públic Parlament de Catalunya 476/X de 2013: aquesta recull 48 punts. En aquests 8 anys, només s’han implementat totes aquelles mesures que han suposat el control i fiscalització de la tasca policial. Sorprenentment, cap de les mesures que donaven protecció jurídica o laboral han estat desenvolupades. Per tant, entenem que no s’ha complert amb tot el que va aprovar el Parlament de Catalunya, només allò que per determinats interessos s’ha volgut implementar.

Ens traslladen que elaboraran un informe i presentaran un balanç del desenvolupament i aplicació d’aquesta resolució.

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

14 de maig de 2021

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.