CONTINUA DEMANDA JUDICIAL EN RECLAMACIÓ DE PLUS NOCTURNITAT I D’ALTRES COMPLEMENTS EN VACANCES

Download Now

115/2020

El dia 28-07-2016 vam iniciar la reclamació per l’abonament del plus de nocturnitat i resta de complements al període de vacances per tots els mossos.

En data 16-06-2017 vam reiterar la nostra petició a la DGP sense obtenir resposta.

Davant aquesta negativa reiterada, es va interposar recurs contenciós el 07-09-2018, el qual hem ampliat en data 31-07-2020.

Conseqüències

1. En cas d’estimar-se la demanda, tots els mossos tindran DRET A PERCEBRE EL COMPLEMENT DE NOCTURNITAT I RESTA DE COMPLEMENTS en període de vacances.

2. EFECTES RETROACTIUS al 28-07-2016

3. INTERESSOS des del 28-07-2016.

4. APLICACIÓ DIRECTA excepte qui hagi fet reclamació individual.

USPAC, SEMPRE AL CAPDAVANT EN DEFENSA DEL COL·LECTIU

Barcelona, 10 d’agost de 2020