DEMANEM QUE MILLORIN LES CONDICIONS LABORALS DE LES DONES EMBARASSADES I LACTANTS

110/2022

Des de la SGRH ens han traslladat una proposta d’Instrucció sobre la provisió temporal al CME on es fa referència al punt 7 a la mobilitat geogràfica per gestació o lactància natural:

• Les funcionàries de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, a partir del quart mes de gestació, podran sol·licitar un desenvolupament temporal de funcions de caràcter voluntari en el centre de treball més pròxim al seu domicili, per tal d’evitar trasllats innecessaris durant aquest període.

• Les funcionàries de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra poden sol·licitar una comissió de serveis o adscripció provisional voluntàries per lactància natural fins els 12 mesos d’edat del fill o filla.

S’hi integren doncs les previsions contingudes ja a la Instrucció 2/2011 de 28 de març, per la qual es regulen les condicions de treball de les funcionàries del cos de Mossos d’Esquadra durant el període de gestació i es recullen també les actuacions que ja es van duent a terme en els supòsits de lactància natural.

D’altra banda, dins el Pla d’Igualtat, en l’àmbit de la Salut Laboral trobem el compromís de dur a terme una actuació preventiva de riscos laborals amb perspectiva de gènere en l’àmbit de la PG-ME, i pel que fa concretament a l’embaràs/maternitat recull:

• Avaluacions de riscos laborals dels llocs de treball ocupats per embarassades, per establir la idoneïtat.

• Valorar la necessitat d’adequar el servei per evitar situacions de perill i d’estrès durant l’alletament.

• Habilitar espais dins els llocs de treball aptes per l’extracció de llet materna.

• Reposició d’uniformitat urgent després del permís de naixement.

• Ingrés de l’import per roba de paisà durant l’embaràs.

 

Des de la USPAC considerem que cal anar un pas més enllà i no només, d’una banda, aplicar immediatament les mesures que es van acordar al Pla d’Igualtat en aquesta matèria sinó que cal ampliar les actuacions ja recollides a la Instrucció 2/2011, i que es mantenen a la proposta que ens traslladen. Ara mateix aquesta instrucció només contempla com a condicions de treball durant la gestació:

• Exempció de dur arma i passar a realitzar en horari diürn tasques que no comportin esforços físics ni perill per la seva integritat física.

• Prescindir de l’obligatorietat de dur uniforme reglamentari.

• A partir del quart mes de gestació, sol·licitar comissió de serveis de caràcter voluntari en el centre de treball més proper al seu domicili, per evitar trasllats innecessaris, reservant el lloc de treball d’origen.

És per aquest motiu que hem traslladat un escrit a la Subdirecció General de recursos Humans, sol·licitant que ampliïn i en algun cas s’inclogui d’altres condicions que considerem necessàries i que segurament facilitarien la conciliació familiar i millorarien la salut de les treballadores en aquesta etapa:

• Que el fet de poder sol·licitar la comissió de serveis prop del domicili sigui des del mateix moment en què s’informa de l’estat de gestació per evitar trasllats i riscos innecessaris.

• Que un cop finalitzada la comissió es garanteixi lloc, horari i condicions anteriors.

• Que, sempre amb caràcter voluntari, es tingui opció a adaptar els horaris a aquells més adequats a la nova situació, evitant els torns més desfavorables i sobretot el treball en torns de 12 hores.

• Que el fet d’estar de baixa per motiu de l’embaràs i el posterior permís de naixement no penalitzi en el PGA, és totalment discriminatori que això segueixi passant al CME.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

10 de maig de 2022

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.