RECLAMEM I ACONSEGUIM MILLORES A LA GARITA DEL CP BRIANS 1

PDF

115/2022

Per fi, sembla que després de 5 mesos s’han iniciat les obres de reparació i sanejament de la garita d’accés al Centre Penitenciari de Brians 1.

Durant el mes de desembre de 2021, la delegada de riscos laborals d’USPAC va posar en coneixement al Cap del centre penitenciari de Brians 1 dels problemes d’òxid i mal aïllament que patia la garita d’accés, la resposta que ens van donar és que no es disposava de pressupost per a poder reparar aquestes problemàtiques.

Lluny de conformar-nos amb aquesta resposta, vam elevar aquesta queixa i davant la insistència d’USPAC sembla que s’ha trobat un canal de comunicació vàlid per a la solució del problema.

Voler és poder i així ho demostren els fets. Continuem!
No dubteu en traslladar-nos les queixes que tingueu mitjançant els vostres delegats/des de destí o al correu electrònic riscoslaborals@uspac.cat i ho elevarem on pertoqui.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSSOS

Brians, 16 de maig de 2022