RESPOSTA SGRRHH TELÈFONS DE GUÀRDIA: COMPENSACIONS I “DESCONNEXIÓ DIGITAL”

PDF

223.1/2021

El proppassat 09-09-21, vam presentar un escrit sol·licitant resposta les obligacions inherents als treballadors/es que han de portar un telèfon corporatiu fora del seu torn de treball planificat o fora de l’horari en GNP.( Comunicat anterior )

Com és evident, hem rebut resposta sobre la qüestió plantejada i com era d’esperar no deixa lloc a dubte o qualsevol altra interpretació.

Aquesta resposta ens remet al pacte de GNP, les seves obligacions i compensacions a tal efecte.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

05 de novembre de 2021