CONSELL POLICIA (III) 13-09-2021

226/2021

En data 03 de setembre iniciem la tercera sessió del consell de la policia.

1. Infraestructures i vehicles

 Ens informen de l’inici d’obres a les següents comissaries:
Torredembarra; La Jonquera a finals de 2021; Mollerussa a finals de 2022 i per últim la remodelació total de l’edifici de base, cap al 2025.

 Millores edificis: s’han comprat cortines per substituir o posar-ne a 70 edificis. Així com, la compra de 2500 taquilles per anar substituint les més antigues i trencades.

 Vehicles: es farà una dotació de 36 vehicles 4×4. 11 son de substitució per altres 4×4 i 25 aniran a llocs on no n’hi ha o en tenien pocs.

2. Ordre públic

Va ser un punt on van haver-hi moltes intervencions i molta informació, per la qual cosa farem un comunicat específic donant més detalls.
3. Material de dotació policial

 TASER: el Director considera que està complint la funció que es va i no preveure la volen augmentar. Ens emplaça a parlar-ho a la futura sessió de debat del Parlament.

 Gas pebre només per a ORDRE PÚBLIC. No tenen intenció d’augmentar aquesta dotació. ARRO no pot fer-ho servir, ja que li manca la formació.

 Càmeres s’estan fent proves, però ara mateix no asseguren que es doni de dotació.

La USPAC, com hem dit diverses vegades, sol·licita conductors d’energia (Taser) per a totes les patrulles operatives que treballem cada torn. Així doncs, d’igual manera que agafem un portàtil i altres materials per realitzar el servei, hem de fer lo mateix amb la Taser; i les càmeres que siguin de la mateixa marca, per evitar errors.

Insistim, també, en la necessitat de dotar-nos de càmeres unipersonals.

Hem tornat a sol·licitar que es realitzi una formació real i efectiva (últim comunicat). Així com, un canvi en el sistema i millora de la mateixa (comunicat).

4. Règim sancionador

L’art. 52.2 del Decret 183/1995 que aprova el Reglament del procediment sancionador estableix que l’òrgan sancionador “pot acordar” la suspensió de la sanció disciplinària i per un temps que no excedeixi del legalment establert per a la seva prescripció.

Des de la USPAC hem sol·licitat que se’ns informi del següent:

• Quins són els criteris del Director General de la Policia o, en el seu cas, del Secretari General del Departament d’Interior, per acordar la suspensió d’una sanció disciplinària.

• Si les sancions que es suspenen per aquesta via són finalment executades dins el termini màxim de prescripció o no s’executen posteriorment.

• Es sotmeti a votació i al parer del Consell de la Policia que es suspengui l’execució de totes aquelles sancions disciplinàries que no hagin sigut objecte de mesura cautelar abans de la resolució definitiva en via administrativa.

Òbviament, el Director va ometre respondre directament i va apel·lar al compliment de la normativa vigent. Se li va tornar a insistir que respongués amb concreció les preguntes de la USPAC.

Bé, ha quedat demostrat per les nostres accions jurídiques al llarg dels anys, i per a infinitat de comunicats on s’han denunciat les males praxis de la DAI, encapçalades pel Sr. Jaume Garcia Valls, recentment ascendit a Comissari com a compensació pel “treball” realitzat els darrers anys. Evidentment, tot això ha estat possible gràcies al beneplàcit dels diferents Directors Generals de la Policia.4.1 Règim sancionador. Infraccions lleus
Petició de delegació de la competència sancionadora en les infraccions disciplinàries de caràcter lleu en els caps de comissaria o d’unitat. Sol·licitem que el Director General de la Policia delegui la seva competència sancionadora en la imposició de les faltes lleus en els caps de comissaria o caps de les unitats on els funcionaris presten serveis. Ho vàrem demanar via escrit el passat mes de juliol (comunicat).

Tant el Director com el Conseller varen dir que volen modificar el reglament disciplinari i tindran en compte les nostres consideracions, ja que les veuen molt encertades.

Indemnització al CME pels danys i lesions patits en acte de servei

El SG diu que faran una instrucció per demanar l’abonament dels danys i/o de les lesions reconegudes en una sentència i la persona sigui declarada insolvent.

Considerem que és una estafa al CME, ja que el Departament d’Interior fa cas omís a la jurisprudència del TS, aconseguida per la USPAC. Aquesta sentència ha obligat a la DGP a fer aquesta instrucció. Això sí, 1 any tard i malament com de costum.

USPAC es manifesta en contra d’aquesta instrucció, ja que l’administració està limitant el cobrament d’uns danys i/o lesions patides en acte de servei quan hi hagi una insolvència del condemnat, deixant de banda el rescabalament d’altres perjudicis en els casos de rebel·lia, autor desconegut o traspassat.

6- Assegurança contractada per la Generalitat de Catalunya per mort o invalidesa. Sol·licitem que se’ns respongui a les següents qüestions:

 Per què s’ha reduït la indemnització que rebrà un agent en cas de mort o invalidesa?, ja que Segons l’annex de clàusules de la pòlissa diu: que un acord del Consell de la Policia va dictar els imports establerts.
 On és aquest acord i qui ha fixat aquest import ?

La SGRH diu que és una pòlissa per a totes les persones funcionàries de la Generalitat. Que ve d’un acord antic de la mesa de la funció pública. Així mateix, manifesta que VidaCaixa va ser l’única companyia que es va presentar al concurs i va ser aquesta qui va determinar l’import en percebre en cadascú dels ítems establerts. La pòlissa actual contempla el suïcidi, l’anterior no.

Ens neguen la votació: No podem fer una votació per augmentar els imports, ja que l’àmbit supera el consell de la policia i és potestat de la Direcció General de Patrimoni.

El Conseller Elena posposa el Consell de la Policia per a una 4a sessió. Com podeu comprovar aquestes reunions s’han convertit en el dia de la marmota, “gràcies” a la nul·la voluntat política per solucionar mancances denunciades durant anys.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

14 de setembre de 2021

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.