RESUM REUNIÓ REGIONAL RPMB

PDF

162/2021

Us fem un detall dels punts més importants que s’han tractat a la reunió:

GENÈRICS:

COVID. Les dades d’infectats i pendents de vacunació han baixat exponencialment.

Reposició uniformitat. Les incidències amb les reposicions de vestuari que, amb un nou concurs de compra de peces, als mesos de març i abril van comentar es resoldria, encara està pendent d’aprovació.

La uniformitat d’Ordre Públic està pendent d’adjudicació al darrer trimestre d’any.

En referencia als cascs d’USC i Guilles, han elevat la petició a Prefectura amb un informe/proposta d’un model concret al mes d’abril i estan pendents de resposta.

Vehicles. Prefectura no ha donat números exactes.

En vers els problemes per a la càrrega de les tauletes als ATECAS, ho han elevat a Prefectura i resten pendents de resposta. Alhora miraran la problemàtica general per a la seva càrrega, també a edificis oficials.

Felicitacions 2020. Encara no hi ha dada prevista per a la seva adjudicació. USPAC es reuneix avui amb la Subdirectora i li elevarem a ella.

Formació. S’ha demanat ampliar la formació pels agents d’USC. Han expressat la voluntat de fer-la de cara al setembre.

Guàrdies Unitats Investigació. USPAC exposa el neguit dels agents que veuen com les seves guàrdies són descompensades i algunes unitats en tenen més quantitat planificades que altres. Es comprometen amb nosaltres que, un cop resolt el concurs de caporals, es farà una reestructuració dels quadrants i s’informarà els agents afectats d’aquests canvis assegurant-nos que tots els serveis acabaran l’any amb les mateixes guàrdies fetes.

Pla d’estiu. De cara a reforçar els serveis afectats per la baixada d’efectius que marxen al pla d’estiu, es donaran hores extres per a complimentar-lo.

SERVEIS:

ARIC.
Unitat Regional d’Instrucció d’Atestats. Al març 2020 es va sol·licitar a la CSUCOT el passi a nivell 2 i seguim sense obtenir una resposta. Ens remeten a elevar-ho de nou.

Hem demanat un bossa de comandaments, a l’àrea, per cobrir les absències dels comandaments, ja que en moltes ocasions agents de l’escala bàsica s’han de fer càrrec de cobrir aquest lloc de treball. Tornen a respondre que pel moment NO.

Revisaran la reposició de material a l’Àrea.
Ens demanen que concretem els problemes que hi ha amb la forma de gaudir els temps de descans, perquè no tenen constància que n’hi hagin.

ACD: Roda ACD. Es torna a demanar la publicació dels criteris que es segueixen per fer la roda. Ens diuen que l’anterior Comissari tenia pendent publicar comunicat, però a l’entrar el nou, ara ja no hi ha previsió que es faci.
No ho volen publicar i insistim que és del tot necessari.

Exposem la problemàtica que agents amb millor nota hagin anat a URIA en comptes de a l’ACD, amb el que això suposa (període indefinit d’estada). Ens diuen que faran el possible perquè surtin passats 6 mesos, “sempre i quan les necessitats del servei ho permetin”. I amb això es renten les mans com sempre!

Tornem a insistir en la reestructuració del model de custòdia de la RPMB, descentralitzant les custòdies a diferents comissaries. És un servei indigne i insalubre per als agents destinats. Ens diuen que la proposta “ni tan sols és sobre la taula”, textualment!

Sol·licitem la necessitat de comptar amb la figura d’un metge i una infermera. Ens insten a elevar-ho a nivell superior.

Majors i Menors. USPAC exposa els diversos canvis de planificació que estan sofrint els agents, els quals veuen desaparèixer les seves setmanes de nits amb canvis a matins i la pèrdua corresponent del plus de nocturnitat.
Es comprometen a fer un examen exhaustiu del cas i solucionar-ho.

Sala RPMB. Ens diuen que seria un luxe disposar d’un vehicle a la porta d’aquest servei per fer gestions i insten els agents que utilitzin el bícing o el metro, per a aquests afers.

Es torna a insistir en la manca d’efectius a la sala. Ens diuen que la implementació de les tauletes està donant uns resultats molt positius i denoten una disminució de la càrrega de treball pels efectius de la Sala. USPAC és conscient que això és del tot incert i que els agents estan treballant per sota dels mínims requerits. Seguirem lluitant per aquest tema!

ABP Nou Barris. No hi ha previsió per a l’apertura del magatzem per a Salut Pública.

OAC C/Aragó. Abans de l’estiu està prevista l’obertura d’una oficina d’atenció al ciutadà, la qual s’ubicarà al carrer Aragó amb Girona. Estarem pendents que compleixi les diferents normatives de riscos laborals.

ABP Sant Andreu. Tenen en compte les deficiències d’infraestructures i es troben elevades al comitè de seguretat, pendents de resolució.

ABP Sant Martí. Vers al problema de la porta. Ens comenten que el Cap de l’ABP així ho ratifica i que és elevat a la Comissió de seguretat, també per a la seva resolució.

ABP Eixample. Ens confirmen la implantació de màquines noves i es troben treballant en la implementació de vehicles.

ABP Les Corts. Són conscients del greu problema que hi ha en quant al subministrament elèctric i la climatització. Afirmen que, a hores d’ara, el subministrament elèctric arriba a tot arreu de l’edifici. I que en vers els problemes de climatització, a dia d’avui, només hi ha problemes a la planta 3 edifici B, amb previsió que dilluns estigui solucionat.

Informen de la compra de 35 pingüins a disposició de tot el territori, en previsió de possibles nous problemes d’aquí en endavant.

ABP Sarrià. El canvi del posicionament de les banderes a la porta, resta pendent.

Els problemes de climatització estan pendents d’una Auditoria per especificar-los i solucionar-los.

En vers a la sobrecàrrega de feina a la porta: el cap d’ABP manifesta que el servei de porta és cobert amb voluntaris i no veuen necessitat d’augmentar-lo.

ABP Ciutat Vella. El tall d’aigua a les dutxes és per unes obres en tràmit de reestructuració i reparació dels vestuaris. De moment, amb 7 dutxes provisionals.

ABP Horta. Tenen una petició per a la implantació de més càmeres de seguretat.

ABP Gràcia. Peticionada la reparació de la càmera de seguretat espatllada.

Recordeu que, per a qualsevol incidència a la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, us podeu adreçar al correu electrònic rpmb@uspac.cat

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

Barcelona, a 17 de juny de 2021

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.