REUNIÓ REGIONAL RPP 29-06-2021

171/2021

Incidències de la RPP:
• Total de vacunats amb la 2a dosi. Ens diuen que la gestió és de Salut i no disposen de dades. Des de l’inici de la pandèmia: 700 confinats i 124 positius a la RPP.
• Mascaretes i protecció per a tots els efectius. Ens informen que no hi ha restriccions d’estoc. Els comandaments són els responsables periòdicament de sol·licitar el material, el qual es subministra sense cap problema. En tot cas, qualsevol cas concret, ens ho feu arribar per tractar-ho de forma individualitzada.
• Reclamem una bossa d’hores extres per la RPP. Que cada ABP/Unitat les destini pels serveis especials que s’han de cobrir (tots els Caps saben les festes majors i gran esdeveniments a cobrir). I que aquests no s’hagin de cobrir amb canvis de torn de treball o dies de romanent en pel estiu.
Ens diuen que les bosses d’hores extres es destinen al Pla d’estiu i al POE. Per una banda. A més, la necessitat de reforç recau en els cap de setmana i festius. En ocasions, amb les hores extres no s’ha omplert l’oferiment per manca de voluntaris.
• Augmentar la Seguretat a les comissaries. Per qüestions obvies de seguretat no posem els detalls de la petició, si algú vol saber quelcom més que ens ho pregunti.
Hi ha un pla de seguretat a tot el CME i es va complimentant per fases.

• Manca d’espai a l’habitacle del Seat ATECA amb mampara. Des de la RPP s’ha traslladat totes les incidències detectades als nous vehicles per tal de millorar-les, sobretot per les futures adquisicions.

Des de la SGRRHH ens comuniquen que ens convocaran una reunió, en el marc de la Comissió de materials, per abordar aquestes incidències. Totes aquelles incidències, propostes de millora i altres que considereu, les podeu feu arribar, ja sigui amb nota informativa o a través dels vostres delegats de referència.

• A la RPP hi tenim molta gent en comissió de serveis operativa. Cal regular aquesta situació anòmala. Tenim clar que la manca d’oferta de places ve donada per l’efecte “reserva de plaça” a l’estar desenvolupant tasques en altres destins amb comissions de servei.
Queda prou clar que la durada màxima de les comissions de servei ha de ser de 2 anys. Creiem que cal regularitzar les comissions de servei que superen el temps establert, pel sistema de provisió que es cregui més adient, per tal d’alliberar llocs de treball i puguin ser oferts en els propers concursos. Aquest és un tema que reunió rere reunió i any rere any portem denunciant.

 Patrulles fixes o no ?: perquè ens trobem amb la realitat que amb una setmana podem anar amb 3 o 4 binomis diferents per AP’S, permisos, vacances o altres…

Les mesures d’autoprotecció inicials, COVID-19, cal anar retrobant-se amb la “normalitat”… i això comporta que es deixin de fer les patrulles fixes.

• Manca de Places de 2a activitat a la RPP: s’han d’alliberar certes funcions de companys/es que fan tasques d’oficina sense cap “dolència o malaltia” i que aquests llocs passin a ser ocupats per agents en 2a activitat.

En diversos punts hem coincidit. El problema de la RPP, és el mateix que a tot el CME. Però, aquí s’agreuja amb l’elevada edat dels efectius. Ens informen que no s’incrementarà el personal d’oficina amb personal que estigui operatiu 100%.
USC/Comissaria Lleida

• Locutoris OAC i altres: És de vital importància fer les obres i fer-les bé. Tothom n’és coneixedor de la necessitat urgent d’ampliar l’espai actual de l’OAC.

De moment no és farà per manca d’aprovació pressupostària. Remarquen que l’espai és el que és i no dona per crear nous locutoris/despatxos amb il·luminació natural. Aquells espais tancats, mancats d’il·luminació natural, seran destinats a espais de treball per gestions de curta durada o puntuals. Per part de la regió resten oberts a propostes que les podeu fer arribar.

USPAC ha deixat clar que davant l’incompliment de la normativa de riscos laborals, ho denunciarem a l’organisme pertinent i arribarem on calgui.

• Romanent torn nit i cap de setmana. Torns de vacances injustos pels efectius que fan torns, parlo dels 5 escamots. No tenim prou en treballar TOTS els caps de setmana i festius de l’any (que ens pertoqui per quadrant), que com a “premi” ens posen els divendres i dissabtes de T/N durant l’estiu. ÉS UNA VERGONYA, i denota que qui fa aquesta planificació està còmodament en el seu despatxet sense, patir a la salut el què provoca fer torns i nits.

Portem molt temps aportant aquest punt. Hem sol·licitat que el reforç es faci amb hores extres per “evitar” aquesta situació.

• Incidències: és necessari tenir coberta aquesta figura els 3 torns. A més, és necessari que sigui un caporal/a qui desenvolupi aquesta funció, ja que l’entrada i sortida de detinguts son funcions atribuïdes a un comandament.
Així mateix, sol·licitem que es faci un oferiment intern per cobrir els 3 torns de manera fixa. Cal transparència i un LLISTAT de voluntaris. No places a mida !

La regió ens trasllada que en el fons de la proposta estan d’acord. Que aquesta tasca hauria de ser assumida per un caporal, però que no tenen personal suficient per cobrir aquesta tasca. En tot cas, també pensen que serà un lloc per cobrir amb personal en 2a activitat o adaptacions.

• Manca de vehicles, sobretot torn matí i també tarda. A finals d’any hi ha una nova licitació d’uns 382 vehicles a tot el CME.

• Dutxes vestidors: avaries que ens van deixar setmanes sense aigua calenta i sense poder utilitzar aquesta instal·lació. De les 8 dutxes, només hi ha 4 “operatives”. Hi ha filtracions a les de la banda dreta que afecta al vestidor.
Tornar a fer operatives 4 de les 8 dutxes és una prioritat, estan mirant de recopilar pressupostos per fer l’actuació tan abans com sigui possible.

• Manca d’espai i d’il·luminació als vestidors: a la manca d’espai i sobresaturació del vestidor, hi afegim la manca d’il·luminació en molts casos per avaria de tubs fluorescents que no es canvien.

Recentment han augmentat la il·luminació als vestidors. Ens informen que havia una “línia” que estava avariada i han pogut solucionar el problema. De la manca d’espai, més de lo de sempre,…

• CLIMATITZACIÓ/renovació d’aire: Els vestidors no disposen de climatització d’aire fred. Tot i això, hi ha un aparell amb un polsador central que cal mantenir durant uns segons per tal que s’il·lumini i arranqui durant una estona el sistema de renovació d’aire. Hem sol·licitat, que a part d’aquest sistema d’activació manual, es programi el sistema perquè ho faci automàticament. Especialment a les franges d’entrada i sortida de personal.

Mollerussa

• Comissaria sense un espai digne per treballar. Els barracons es faran a l’estiu ?
Tot i que esta previst per aquest any, confirmen que va amb retard, la previsió d’instal·lació serà per principis del 2022.

Les Borges Blanques
• Barrera de l’entrada espatllada des de fa setmanes. La porta del pàrquing que tantes i tantes vegades hem fet arribar l’avaria de la mateixa, ho torna a estar.

Assumeixen que el problema de la barrera i la porta és reiteratiu, donat també per l’antiguitat acumulada de les instal·lacions.

Tàrrega

• Seguim amb la reclamació del vestidor de les dones, el qual és un “zulo”. A més, hi manca la barra per penjar les armilles de dotació. Ja estem a l’estiu, i deixem les armilles ben suades: no podem penjar-les i a sobre tenim la manca d’espai.

A l’octubre del 2020 hi ha una proposta de modificació en curs. Pel que fa a la barra per penjar armilles o sistema similar la manca d’espai impedeix situar aquest element, es descarta ficar-ho en una de les dutxes o en qualsevol altra zona que dificulti el pas. Si es troba una solució que sigui factible, i es proposa, no hi ha problema en realitzar-la.

• Pàrquing de vehicles superior: demanem que es posi una tela, lona, malla… en la part que dona directament al carrer, just davant un parc molt freqüentat per la població i des d’on es fàcil veure els moviments policials. A banda que hi ha un element tipus dipòsit que queda a l’alçada de la tanca i d’accés directe des del carrer.

Aquest tema cal traslladar-lo a la comissió de seguretat i la comissió corresponent.

• OAC: es demana atenció total al ciutadà incidint amb les noves “incorporacions” de la cita prèvia… però com es pot fer només tenim un ordinador/locutori ?

S’ha implantant el sistema de Cita Prèvia, per ordres de la regió. Depèn dels caps de les ABP/CD la seva promoció, en funció de les seves característiques. S’haurà de prioritzar al ciutadà amb cita prèvia. Ara bé, si el personal disponible està agafant una VIDO o quelcom fet greu prioritari, caldrà informar al ciutadà amb cita prèvia.

Pel que fa a la manca d’espai, en comissaries petites, recomanen la utilització d’altres espais disponibles per recollir la denuncia en la mesura que hagi personal disponible.

Ponts

• Càmera central. Què és seguretat o vigilància a l’agent agent de la recepció ? Sol·licitem accés total als moviments de la càmera.

El sistema de videovigilància, funciona igual a tot arreu, no es pot modificar.

• Finestra menjador: reiterem la demanda, fent esment que amb la Covid-19 el compartiment d’instal·lacions ha estat força superior.

Informe traslladat a la CSUCOT, en fase d’estudi.

Investigació

• Guàrdies U.I Lleida presencials. Els companys/es no veuen necessari estar-hi presents a les guàrdies de les nits, almenys fins al cap de setmana… Ells proposen fer-ho amb GNP fins al divendres.
A l’altra ens vàreu emplaçar a la Comissaria General d’Investigació, però llegint les conclusions del grup de treball d’investigació, podem dir que les guàrdies les adequades a la realitat de cada regió (punt 2 i 3 del document.)

La directiva de les guàrdies presencials bé donada pels criteris de la CGIC i avalada pel Major cap del CME, la qual resta dimensionada als efectius i serveis que es generen. Pel que fa a Lleida, tant per efectius, com pels serveis que es generen i afegint el plus de qualitat al servei la consideren del tot necessària. Ens diuen que son unes 2/3 setmanes a l’any de nits, amb el sistema de guàrdies.

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

30 de juny de 2021

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.