PonentREGIONS POLICIALSRESUMS REUNIONS

RESUM REUNIÓ CAP ABP LLEIDA 25/01/23

23/2023

Incidències/peticions:

· Seguretat accés: fa molts anys que es demana la instal·lació d’un arc de seguretat a l’entrada de la comissaria. És incomprensible que molts edificis de la Generalitat en disposin i, per contra, una comissaria de policia no. Tot això en alerta 4 terrorista.

Alhora, és incomprensible que es mantingui el taulell per agafar denúncies amb la manca de seguretat que això representa. El cap de l’ABP (Inspector Ribelles) ens diu que mentre no es facin nous locutoris es mantindrà el taulell. Ens sembla lamentable i continuarem denunciant, fins on calgui, aquesta situació.

· Denunciem que es planifica formació sense disposar d’hores de romanent i superant les 1680h anuals, per imposició del Cap de l’ABP. Resposta: es creen operacions especials de formació, amb el seu corresponent codi, per a poder planificar formació sense hores (això està estipulat així per la SGRH per garantir la formació mínima i obligatòria dels efectius), i quan passa això, les hores van a la bossa d’hores acumulades. Per tant, és un criteri general del cos.

Considerem que aquesta resposta és intolerable, ja que estan “pervertint” el sistema, obligant als moss@s a treballar més hores de lo que marca la normativa sobre jornada i horaris, la qual diu ben clar que la jornada laboral anual és de 1680h i no es pot planificar per sobre d’això. Per suposat, hem elevat aquesta denuncia al Cap de la CSUCOT i a la SGRH. Restem a l’espera de rebre una resposta.

Per que quedi clar, la USPAC exigeix a la DGP que el CME faci més formació, que sigui contínua i de qualitat. N’hem fet infinitat d’escrits demanant-ho. Ara bé, el que no consentirem és que s’esgoti el romanent per planificar nits i, a sobre, posteriorment se’ns obligui a treballar més hores de les que marca la normativa per fer la formació, fora de l’horari laboral.

· Manca d’espai als vestidors, locutoris OAC i en general. Tenim un greu problema. Passen els anys i l’administració no posa fil a l’agulla per poder realitzar les obres pertinents. El Cap manifesta que les obres estan aturades per l’administració i en són els responsables d’aquest endarreriment. Una vergonya.

OAC/GAV/…: Companys/es que han d’anar a treballar a l’antiga Sala per manca d’espai. Un lloc inadequat per treballar, ja que hi manca calefacció. És indigne tenir treballadors en aquestes condicions. Resposta del Cap: la cap d’Administració diu que hi van posar calefactors i “van desaparèixer”. La “solució” que han trobat és que si algú té fred, vagi a Administració regional a demanar un calefactor i n’hi deixaran un a condició que quan marxi de la Sala el torni.

La nostra proposta és que hi vagin els Caps de l’ABP i les Caps d’administració a treballar cada dia a l’antiga Sala, segur que no passaran fred.

· Formació en jornada de festa: fa mesos vàrem elevar la queixa sobre aquesta irregularitat, ja que la instrucció de formació 5/2020 diu clarament en el punt 3.1.a que: Quan la formació tingui una durada inferior a una jornada de treball, s’ha de realitzar sempre dins de la jornada planificada de treball.

No hi ha dubte a interpretació, i així ho vàrem traslladar al Cap, el qual ens va respondre oficialment que es feia en dia de festa perquè els era impossible enviar a tothom a fer la formació en jornada de treball. A més, va afegir que com a “compensació” s’imputarien 6h, amb caràcter retroactiu a l’any policial 2022. Doncs bé, han passat els mesos i no s’ha imputat.

A la reunió ens respon: que la imputació de les 6 hores, com a mínim, de formació hi estan d’acord i varen demanar-ho amb efectes retroactius (2022). Això està en mans del Servei d’Administració perquè no tenen clar si es poden imputar o no. Hem reclamant diverses vegades “desencallar” la situació, però no depèn de nosaltres.

· Canvis de treball a festa per generar romanent i planificar-lo en dies que interessa a l’ABP. El Cap diu que NO ho fan, tret que algun efectiu ho demani o s’acordi mútuament, però “d’ofici” MAI. Vam dir que SÍ s’havia fet, a lo que se’ns diu que si torna a succeir li fem arribar directament. Companys/es, estigueu al cas del PGH aquest 2023. Si us ho fan, ens ho traslladeu i ho denunciarem.

· Regeneració plantilla/ voluntaris de nits: Com és evident la plantilla de Lleida cada cop té més mancances al torn de nit per qüestions d’edat, malalties, adaptacions,… A més, s’ha de sumar que l’oferiment de voluntaris en torn de nit ha sigut un autèntic fracàs per la manca de compensació. La SGRH no va voler escoltar les demandes de la USPAC i el resultat demostra que teníem raó. (comunicat)

Lligat a aquesta manca d’efectius, ve la denegació constant de PAP’S al torn de nit i els festius. És molt injust per aquelles/s que fem torns durant tot l’any, que se’ns denegui els permisos i se’ns “obligui” a fer-los entre setmana en torns de matí i/o tarda. Li recordem al Cap de l’ABP que ell fa més de 20 anys que no fa torns de nits, festius, caps de setmana, etc… igual que alguns dels membres de la O.S de Lleida Per aquest motiu, deneguen amb tanta facilitat els permisos.

El Cap ens diu que, en quant als voluntaris de nits, ho veu igual que nosaltres. Pel fet de la denegació de permisos, ens diu que en tenen un % molt baix i és evident que a les nits, festius i caps de setmana se’n deneguen més per manca d’efecius.

Companys/es, insistim, demaneu TOTS els permisos per l’ATRI amb temps i forma. És la única manera en la qual queda registre de les denegacions.

· Demanem els mínims per cobrir la OAC i la denegació de permisos. Se’ns respon que es donen la majoria de permisos i que poden fer-se canvis entre agents. Alhora, ens confirma que els mínims són 5 al matí i tarda i 2 a les nits.

· Romanent torn nit i cap de setmana. Vacances injustes pels escamots.

No en tenim prou en treballar els caps de setmana i festius de l’any, que com a “premi” ens posen romanent els divendres i dissabtes de T/N, durant l’estiu. ÉS UNA VERGONYA. I denota que qui ens planifica està còmodament en el seu “despatxet” sense patir a la seva salut el fet de fer torns, nits… A més, sempre fan les vacances al juliol i agost.

El cap ens diu que es planifica únicament 2 nits de romanent a l’any i es fa per necessitat operativa. Li recordem que per a ell només seran dos nits, però que els operatius fem 11 setmanes de nits a l’any (77 nits) i a sobre ens planifica el romanent durant la setmana de festa que ens impedeix estar amb la família.

Davant la insistència que ho continuarà fent, se li demana que es compensi amb coeficients les nits de romanent de l’estiu i festes majors,…

Recordeu companys/es, quan us posin aquest romanent i us creï ansietat o quelcom similar, incompatible amb el desenvolupament de la funció policial… heu d’adreçar-vos als centres de salut de l’ICS…

· Incidències: queixes històriques sobre aquesta figura, les tasques a realitzar i l’obligació que ho faci un agent. Considerem que la responsabilitat d’entrada i sortida de detinguts, medicació, ressenyes… no ha de recaure sobre un agent, si no en un comandament. Ens tornen a dir que mentre no disposin de caporals suficients per posar-ne arreu, es continuarà fent com fins ara. Mostrem el nostre desacord.

Ens diuen que tenim raó i que “incidències” ho ha de fer un comandament. De fet, començaran a posar caporals i sergents en 2a activitat per fer aquesta figura. Pel que fa a les ressenyes, que s’ha augmentat l’horari i ho fa la P.C de les 07 a les 22h.

· Hem denunciat, novament, lo fred insuportable que fa a l’ACD. El cap respon que tenim raó i que l’administració està mirant com solucionar-ho.

Companyes i companys de la Comissaria de Lleida, qualsevol incidència, petició de millora i/o propostes podeu contactar amb el vostre delegat de referència, el qual no dubtarà en fer-ho arribar on pertoqui. Per qualsevol altra qüestió ho podeu fer arribar al correu electrònic rpp@uspac.cat o als telèfons dels delegats.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.