RESUM REUNIÓ REGIONAL RPCT 07-10-2021

245/2021

Ahir, dijous 07 d’octubre de 2021, vam assistir a la reunió regional de la RPCT amb la Sots Cap de la Regió, el Cap d’Administració i el Cap de l’ARRO.

Abans d’iniciar la reunió la Sots Cap ens va informar de dos temes de rellevància:
• La creació del CAP DE TORN OPERATIU, s’implementarà en breu. Es tractarà d’un comandament que supervisarà, sobre el terreny, aquells incidents més rellevants a la RPCT. Complementarà la feina dels Caps de Torn i dependran del Cap de Torn Regional. Iniciaran servei des de Tarragona i se’ls dotarà d’un binomi no fixe que sortirà dels efectius de l’ABP Tarragonès. Es demanarà modificar la RLT i de moment ocuparan aquest lloc els sis Sots Inspectors que han estat darrerament nomenats i destinats a la Regió. Quan es publiqui el Concurs General s’oferiran les places.

• Ja es pot utilitzar la galeria de tir de Salou per les pràctiques amb arma llarga. Fins ara no es podia, ja que no estava degudament habilitada.

Aquests són els punts aportats per la USPAC:
EN L’ÀMBIT GENERAL DE LA REGIÓ I ADMINISTRACIÓ:

-Assignació de les hores extres: moltes queixes sobre l’assignació d’aquestes hores. Ens responen que els criteris són que sempre que hi hagi disponibilitat d’agents a la pròpia ABP on s’han de realitzar les hores, s’agafen d’aquí, si no és així es van a buscar a altres unitats i/o altres agents de la Regió. S’utilitza un programa informàtic per l’assignació d’aquestes. I que ha estat un estiu en què, a diferència d’altres anys, els venien les hores d’un dia per l’altre. Per tant, en alguns casos les Oficines de Suport de cada ABP han hagut d’improvisar.

Demanem que es faci d’una manera més transparent i igualitària. I que revisin el sistema per evitar que sempre hi vagin els mateixos o que d’altres no se’ls truqui,…

-Emmagatzematge de la marihuana (Valls, Vendrell, Reus, Cambrils i Falset). Seguim denunciant el mateix, des de fa anys, i seguim igual a moltes comissaries.
La Sots Cap de Regió ha estat molt extensa en aquest tema i ens ha explicat que s’han vist superats per l’increment de troballes de plantacions i per la decisió que en el seu dia va prendre l’ex-Cap de la RPCT (Intendent Giné), el qual va rebutjar la instal·lació d’un contenidor a aquests efectes (som la única Regió que no en disposa). Actualment s’està treballant en la licitació d’una empresa externa que s’ocupi tan del desmantellament de les instal·lacions com del tall de les plantacions.

Quant a la seguretat en aquestes intervencions: el Cap de l’ARRO ens ha informat que s’han realitzat reunions de totes les ARRO’S amb TEDAX i que s’ha establert un protocol de col·laboració entre unitats per detectar paranys, així com la utilització de detector de voltatge. A més, del servei mèdic ORCA que acompanya l’ARRO a alguns operatius.
-Manteniment de les instal·lacions: són moltes les incidències que tenim a les diverses dependències policials i moltes les que persisteixen i es repeteixen any rere any. Des de la USPAC demanem que es corregeixin, d’una vegada per totes, els problemes de climatització, ja sigui a les ACD’S, a Salou, a Tarragona, al Vendrell o a OAC Mallafré. I que es deixin de posar “parxes” o instal·lar pingüins; també que es resolguin amb més celeritat les plagues de mosquits que tenim cada any a alguns llocs; o la falta de material d’oficina; així com les impressores que s’espatllen.

El Cap d’Administració ens respon que en relació als problemes de climatització garanteix que en la majoria de casos es resoldran abans de l’estiu de 2022. Per la resta de problemes, a les ACD’S ens recorda que l’aplicatiu de custòdia permet al mosso comunicar qualsevol tipus d’incidència per tal que aquesta pugui ser resolta amb més rapidesa. Problemes amb els àpats dels detinguts garanteix presència de l’empresa que s’ocupa de l’aprovisionament tots els dies de dilluns a dissabte. Problemes amb plagues de mosquits ens recomana que els agents omplin un VAR41 i el dirigeixin al Servei d’Administració. I també fa esment que es piquin més Notes Informatives.

-Deficiències en les citacions judicials dels agents per part del SARPCT. Últimament estem rebent queixes, ja que se’ls ha citat via WhatsApp, amb correus electrònics, amb missatges a la bústia de veu. Recordem que aquests no són canals oficials per comunicar citacions judicials o amb l’Administració. El Cap d’Administració ens manifesta que d’una banda estan tenint veritables dificultats per citar als agents, i per altra banda reben pressions per part dels Jutjats. Revisaran el sistema i miraran de millorar-ho.

Tarragona:

-Sol·licitem, novament, que es faci una revisió mensual de l’estat de l’Àrea de Custòdia. I proposem recuperar la figura d’incidències amb companys/es en segona activitat.

El Cap d’Administració reconeix que li agradaria tenir un Sergent Moreno i que el trobem tots a faltar. Manifesta que d’ell no depèn recuperar un grup d’incidències, però que miraran d’estar més pendents d’aquest lloc tan sensible.

-Reclamem, un cop més, la presència periòdica dels Caps de l’ABP i de les diferents Unitats als brífings d’USC, ja que no hi ha comunicació ni traspàs d’informació que facilitaria la feina de tothom i donaria seguretat a aquells que treballen a peu de carrer.

La Sots Cap de Regió està d’acord amb nosaltres i ho reclamarà.

Salou:

-Seguim amb la problemàtica de la climatització i sobretot de la manca d’espai: En quant a la climatització els pingüins són un remei, però no una solució efectiva.
En quant a l’espai, sobretot als vestidors, però també en general, se’ls recorda que han vingut 11 companys/es més en pràctiques i que les declaracions judicials per videoconferència es realitzen a la sala del brífing, de manera que quan algun judici coincideix amb el torn de tarda, el brífing es fa al menjador. Se’ns va dir que es traslladaria alguna unitat a Regió, però creiem que no s’ha fet. S’ha avançat en alguna cosa des de l’última reunió?

Ens reconeixen que la instal·lació dels pingüins era una mesura temporal però que han resolt part del problema i ens diuen que segueixen treballant amb l’empresa infraestructures.cat de la Generalitat perquè es resolgui abans de l’estiu del 2022.

Pel que fa a la manca d’espai, s’ha encomanat un estudi i s’ha elaborat un dossier per avaluar la viabilitat de canviar algunes unitats de Salou a altres llocs.

Quant a les declaracions judicials per videoconferència, no hi hauria cap problema per fer-les des de l’edifici de Camp clar.

-S’ha avançat en l’entrada d’accés a la CD Salou: l’Administració ens informa que no hi ha data ni res de res. Reconeix que “és un tema gafat”, el qual s’hauria d’executar aquest any, però el servei d’Administració de la RPCT no està present en la negociació.
Des de la USPAC insistirem en la Comissió d’Infraestructures.

Reus:

-Sol·licitem poder fer el bolcat de la tasser des de la mateixa Comissaria: aquest tema el tractarem amb els Caps de Torn, ja que ve determinat per la Divisió.

-Seguim insistint en la substitució de la reixa de garjoles per una porta de seguretat com hi ha en altres ACD’S, per la seguretat i per salut dels companys. Ens respon el Cap d’Administració que tenen un pressupost fet per un import de 3.074 € i un informe justificatiu. Tot i que estan pendents de l’autorització d’infraestructures, creuen que no hi haurà cap inconvenient.

-Sol·licitem canviar les portes d’accés a l’OAC i interior de Comissaria: actualment són de fusta amb un vidre senzill i és fa molt fàcil accedir a l’interior de les
dependències. Ens responen que és un tema de disseny de les Comissaries i que són gairebé iguales a tot arreu. Que en tot cas ho hauríem de traslladar a la subcomissió d’infraestructures.

Valls:

-La problemàtica de la marihuana a la zona és cada cop major: ho hem explicat més amunt, hem fet incís als Caps que Valls és un dels llocs més afectats, igual que Falset.

Montblanc:
-Trànsit: Al Consell de Policia se’ns va donar resposta, fa uns dies, a la proposta de la USPAC de revertir la mala decisió de tancament de sectors, i que es revisarà per tal de revertir-ho, com sembla i hem demostrat és més que necessari. Mentre es soluciona des de la Comissaria General de Mobilitat, demanem a la Regió que es garanteixi els efectius a la zona a totes les franges horàries i es respecti el dret que té tothom a la conciliació familiar, minimitzant els canvis de torn (sempre que no siguin voluntaris).
La Sots Cap de Regió ens informa que des de la RPCT no poden decidir pel que fa al tancament de sectors i que supera la opinió personal dels Caps. I que no li consta cap queixa en quan a la gestió dels efectius per part del Cap de l’ART.
Vendrell:
-Mateix cas de Salou amb el tema de les temperatures i la climatització: demanem solucions, ja que no veiem que s’avanci en res. Ens responen que s’estan fent diverses actuacions i que confien arreglar-ho de cara a l’any vinent.
Des d’aquest sindicat seguirem insistint i anirem fins on calgui per tal que els agents puguin treballar amb unes condicions dignes i adients.
-Falta d’efectius, és un tema que s’ha elevat des del sindicat: s’ha hagut de desmuntar el grup de Proximitat i el Q3 per la falta de personal a escamot. Demanem als Caps de la Regió que facin tot allò que estigui a les seves mans per reforçar aquesta destinació.
Reconeixen la problemàtica i creuen que es resoldrà amb la recent arribada de 14 agents amb pràctiques i el proper Concurs General.
ARRO:
-Falta d’agents en aquesta unitat pel volum de feina que tenen, ja que cobreixen entrades i serveis en altres regions com Barcelona, Lleida i últimament també Tortosa, més el servei que ja aporta el Camp de Tarragona. Demanem el compromís del Comissari, sabent que no és un tema que depengui d’ell, però sol·licitem que es faci tota la força possible des de la Regió.

La Sots Cap de la Regió informa que s’ha incrementat la unitat amb 13 efectius i el Cap de l’ARRO, present a la reunió, manifesta que vol que siguin el doble. Si més no, actualment hi ha 103 efectius més la URMA, i manifesten que mai n’hi havia hagut tants.

Des del sindicat els informem que sabem que alguns d’aquests efectius han marxat a Sala 112 i que es preveu que en marxi algun més a d’altres especialitats. Tot i així, la Sots Cap de Regió creu que no estan malament i si fossin molts més els que marxessin de la Unitat, es miraria un possible oferiment. Estarem pendents.

-Ja ho hem dit abans, hi ha una falta d’espai a la CD Salou: la qual afecta a tothom que treballa en aquestes dependències. L’ARRO també s’hi veu afectada, al vestuari i al magatzem de material, ja que la majoria d’efectius d’ARRO, arreu del territori, disposen de dos armariets i a Salou no.

Ens responen que no es preveu cap solució al respecte i que estan avaluant la viabilitat de traslladar alguna unitat a altres dependències.

-Hi ha previsió d’incorporació de furgons nous? de 10 que n’hi ha només tenen una Volkswagen nova. La resta, són Ford velles i s’espatllen molt sovint per tema motor.

L’Administració informa que, de cara a l’any vinent, està prevista l’adquisició de 450 vehicles nous, parts d’ells no “logotipats”. Creu que dins d’aquests podria ser que arribessin furgons, ja que reconeix que és difícil allargar més la vida de les furgons marca FORD, pels problemes amb el motor.

-Problemàtica amb les finestres del despatx de suport d’ARRO. Ens diuen que tenen un pressupost, però que estan pendent d’autorització per part d’infraestructures. Insistim en aquest tema, ja que nosaltres creiem que hauria de ser de fàcil solució.

Sala:
-Sabem que és un tema central, però afecta a la Regió. No tenim clar si l’oferiment que s’ha fet serà suficient, i ja no hi ha HE. S’ha demanat la reincorporació immediata dels companys/es de l’oferiment a la Sala i que tothom pugui accedir al curs de Sala. Demanem saber els tempos de l’ampliació d’espais (tant a Sala com vestidors) i també si s’ampliarà amb algun administratiu, ja que la plantilla serà molt més àmplia.

La Sots Cap de Regió ens recorda que ells no tenen capacitat de decidir. Únicament, l’administració ens informa que si s’ampliarà el servei amb un administratiu més.

Com sempre us recordem que davant de qualsevol incidència i/o queixa, no espereu a les reunions regionals per fer-nos-ho arribar. No dubteu a consultar al vostre delegat/da, el qual ho traslladarà on pertoqui de manera immediata.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSSOS

Tarragona 08 d’octubre de 2021

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.