RESUM REUNIÓ REGIONAL RPCT 30/01/2020

PDF

13/2020

GENERALS:
-Facilitar les comissions per fer de Cap de Torn: Es miraran i tindran molt en compte cada cas concret, la intenció és poder compensar aquesta tasca sempre que sigui habitual i es perllongui en el temps.

-Romanent: Ens arriben casos de companys que se´ls ha planificat romanent quan no tenien suficients hores per planificar jornada sencera o fins i tot perllongant 1 hora cada jornada laboral fins a exhaurir. Es comprometen a revisar i intentar planificar romanent durant l´any, i a poder ser fins i tot amb graelles voluntàries.

-Canvis d´escamots: Aquest any s´han produït canvis abans del nou any policial, amb l´excusa del concurs i sense tenir en compte conciliacions i d´altres problemàtiques i sense que comporti aplicació de coeficients. En algun destí, és el cas de Vendrell, plou sobre mullat. Demanem que es prioritzi els canvis voluntaris i en tot cas, s´utilitzin criteris objectius i sempre els mateixos (com pot ser antiguitat). Hi ha voluntat que així sigui per part del Cap de Regió.

-Seguint el missatge que sempre ens ha traslladat l´actual Prefectura, la “voluntat de cuidar el moss@” seria bo que el missatge arribes també a nivell de caps ABP, CD, Caps USC. De vegades, massa sovint, els hi assegurem que el missatge es perd en els diferents emissors. El Cap de Regió manifesta estar molt d´acord i així ho ha transmès i ho seguirà fent als diferents caps. Ens deixa obertes les portes a què li transmetem qualsevol queixa concreta al respecte, la qual cosa agraïm. Si teniu constància d´alguna mala praxi no dubteu en contactar-nos i ho traslladarem d´immediat.

-Ambientadors automàtics per les ACD i gel antisèptic: No es tracta d´una gran despesa i facilitaria treballar en millors condicions en aquesta zona, quant al gel és del tot necessari, recordem que al Vendrell, comissaria amb constants incidències amb la sarna no n´hi ha. Ho revisaran i es comprometen a solucionar-ho.

TRÀNSIT:
-Coeficients Suport ART i resta efectius: Els canvis de torn sobtats tant dels agents de Suport com la resta d´efectius se´ls hi ha d´aplicar el coeficient corresponent que marca Instrucció, estan d´acord en què sempre que sigui amb els criteris que marca la Instrucció així ha de ser.

-Tancament Sector Montblanc: Subdirecció ho va confirmar sense data concreta. Insistim que serà un greu perjudici on el principal afectat serà el ciutadà, amb una minva d´efectius i una manca de prevenció, tan necessària per reduir l´accidentalitat a les nostres carreteres. No tenen cap informació al respecte.

-Parc Mòbil: Tenim uns vehicles que acumulen milers de km i avaries, així com la problemática dels fums a les Xenon, tantes vegades denunciades…Ens confirmen que la redistribució dels nous vehicles no arribarà fins final de 2020. L´Administració segueix demostrant que la seguretat dels moss@s els importa ben poc.

CAMBRILS:
-Emmagatzematge marihuana i puces: Els recordem que la RPCT és l´única Regió que no te un protocol d´emmagatzematge de substàncies estupefaents, això solucionaria la problemàtica d´olors i insectes que produeix aquest fet. Es comprometen en tenir-ho solucionat a la pròxima reunió.

REUS:
-Mala ventilació ACD Reus: Ens diuen que és correcta segons mesuraments. Quant a les olors insisteixen en la problemàtica i buscant solucions òptimes.

-Problemes detectats més rellevants a l´avaluació de riscos que es va fer a l´octubre:
. Recepció ABP: No adequada la porta d´accés des del hall de la comissaria al seu interior ja que és de vidre prim i no dóna seguretat en cas d´acció violenta.
. ACD: Les mantes cada 4 usos s´han de portar a rentar, el control l´ha de fer el Company de custòdia, aviat canviarà i hi haurà mantes d´un sol ús.
. Investigació: Tram amb mal aïllament, entra aire fred des del carrer a la zona on están els companys d´anàlisis. Cadires molt desgastades. Il·luminació de la sala còdex insuficient. Es revisarà tot i ho solucionaran, en quant a les cadires n´estan redistribuint.

VALLS:
-Mesures de seguretat perímetre comissaria per Santa Úrsula i d´altres festes: Ens diuen que és complicat el canvi d´ubicació però sí que miraran de posar unes tanques de seguretat que permeti una distància de seguretat.

-Problemes climatització a l´ACD, Despatx OAC i Cap de Torn (a part que hi ha una finestra que no tanca bé i per on passa l´aire): Ens diuen que van ser uns dies puntuals, insistim que no és així, revisaran bé temperatures i tancaments de finestres.

SALA:
-Ampliació Sala, conferències sobresaturades (306, Trànsit…): Expliquem al Cap de Regió la problemàtica que ens traslladeu i hem pogut comprovar les últimes setmanes, insistim que es tracta d´una qüestió de SEGURETAT i el cap de Regió es compromet a revisar-ho.
També traslladem que després de la visita feta pels nostres delegats de riscos vam detectar mancances al lloc de treball i així ho hem traslladat a Subdirecció per tal que prengui mesures. Estarem molt atents a què els nostres companys treballin amb òptimes condicions, ens podeu traslladar qualsevol queixa al respecte al correu de riscoslaborals@uspac.cat.

-Punxades de rodes a diversos vehicles al pàrquing interior i ampliació de places per mossos: Aquest tema el porta directament UI Reus i quant a l´ampliació de places ens diuen que és complicat de gestionar, demanem que es doni prioritat a la gent que treballa al 112 per damunt de la gent que puntualment vingui a fer cursos i altres.

SALOU:
-Problemes de climatització als vestidors tant homes com dones: Els nostres delegats de riscos van fer mesuraments de temperatures i ho van poder comprobar “in situ” fa pocs dies. Davant la inacció de l´Administració ho hem denunciat a Inspecció de Treball.

-Manca d´efectius: Han marxat a Sala molts efectius, sent el destí més afectat de la Regió per aquest motiu. Són conscients per això s´ha demanat reforç cara l´estiu, ampliant el Plà d´estiu d´aquest any. La RPCT ha estat la més afectada pel tancament de Sales de les altres regions, que han vist ampliar els seus efectius al seu territori mentre la nostra Regió els ha perdut.

ARRO:
-Seguim amb la problemàtica del retard amb els fulls d´hores i la imputació d´hores: Ens diuen que part del problema és la imputació de les HE, que s´han de validar a Barcelona i mai abans del dia 25 del mes següent poden tenir les del mes anterior, això dificulta molt els tempos. Quant a ampliar amb un administratiu/va ens diuen que no és possible.

-Destructora de paper: Fa molt que es va reclamar, ens diuen que està peticionada i amb informe favorable, pendent que s´autoritzi.

-Problemes de llum al Despatx ARRO: Es van fer mesuraments, donant molt per sota dels lúmens que pertoca per normativa (molt per sota de la meitat). Ens diuen que s´ha incorporat un enginyer industrial a Regió que hi està treballant i que esperen que solucioni més àgilment aquest i altres temes.

-Proteccions Avantbraços: Després dels incidents post sentència del procés, amb diversos ferits greus a avantbraços per manca de proteccions, encara no han arribat a les zones, que segons Buch, no realitzen ordre públic, aquest senyor no només menysprea els seus treballadors amb aquestes declaracions sinó que demostra importar-li ben poc la seguretat d´aquests.

-Furgones que entra aigua a interior: S´ha donat el cas a l´últim temporal, es filtra per sostre fins interior per conductes, no els constava i ho revisaran.

TARRAGONA:
-Accident IQOXE: Hem denunciat a Inspecció de Treball a la DGP per la manca d´equipament adient així com la manca de formació, a tots els nivells, dels efectius i comissaries de la zona del PLASEQTA. Cotxes sense mascaretes (i les que hi ha són per 20 minuts màxim, per marxar de la zona de risc), manca d´EPI entre d´altres. Els nous vehicles de rènting ja arribaran amb mascaretes. Estan d´acord què els moss@s han de treballar en les millors condicions de seguretat i també iniciaran formació a nivell de Caps de Torn (per traslladar a brífings), ARRO, Trànsit i SRC. Ho explicarem més extensament a les nostres visites a les comissaries.

-OAC Mallafrè:
. A l´última Avaluació de Riscos va donar nivells de CO2 molt per sobre del que s´ajusta a norma, ens comenten que la ventilació és actualment correcta, si detecteu qualsevol incidencia, ens ho feu arribar de manera urgent.
. Peixera: Es va demanar poder tancar-la i ens diuen que miraran si ho autoritzen.
. Se´ns diu que ens han d´entregar cadira que ens pertoca a l´espai sindical, els diem que cedim aquesta cadira als companys de l´OAC, creiem que els hi és més necessari.

-Aparcament zona davant comissaria Campclar: Creiem que hauria de ser zona només d´aparcament per companys i ciutadans que vénen a denunciar (tram on no es permet circulació), la problemàtica dels vehicles comissats també persisteix. Ho estudiaran però no té fàcil solució ens diuen, estan treballant en solucions possibles.

-Ampliació Despatx OAC: A dia d´avui no consta petició al respecte.

-Parc mòbil: Cotxes amb milers i milers de km i amb un estat pèssim no apte per la seguretat viària també a USC i UI…L´entrega de vehicles nous no està prevista fins finals 2020. Seguim jugant-nos la vida dia a dia i l´Administració ho permet.

-UI: Cadires en mal estat i manca d´ordinadors: Quant a les cadires s´està redistribuint noves i els ordinadors s´ha de peticionar via caps.

-Indemnitzacions pendents de cobrar (s´havien de pagar fins agost i es va fer fins maig): Ens ha arribat que era a nivell d´AIC però ens confirmen que va ser a tota la Regió, a nivell general, per un “error”, per un retard en la seva introducció, es farà el pagament en un “lot de repesca” que es genera cada cert temps.

FALSET:
-Manca d´efectius i redistribució d´escamots: Aquest punt el delegat ho parlarà directament amb el cap de la CD.

-Nevera massa petita: Ens diuen que és la mida estàndard que tenen les CD de les característiques d´aquesta comissaria, insistim que no és suficient pel que ens traslladen els companys.

Un cop més us recordem que no espereu a les reunions regionals a fer-nos arribar les queixes, davant qualsevol incidència i/o queixa no dubteu a consultar al vostre delegat/da que ho traslladarà on pertoqui de manera inmediata.

Tarragona, 31 de gener de 2020

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.