PonentREGIONS POLICIALSRESUMS REUNIONS

RESUM REUNIÓ SINDICATS-CAPS RP PONENT 14-06-2023

105/2023

En data, 14 de juny, hem assistit a la reunió regional entre sindicats i Caps de la RPP. Us fem un resum dels punts tractats més rellevants i aportats per la USPAC:

 

  • REGIÓ

PARC MÒBIL: Problema greu a gairebé totes les unitats de la regió. Trànsit amb vehicles de 7, 9 i 13 anys (milers de kms i milers d’hores de motor); i motos amb 17 anys. USC té dificultats de disposar de vehicles en el torn diürn, a la USC Lleida ha succeït diversos dies. ARRO vehicles envellits, amb avaries constants, climatització deficient, especialment a l’estiu amb elevades temperatures.

Pel que fa als NO LOGOTIPATS es preveu arribada a Juny/Juliol, el retard en la licitació ve donat per la impugnació per part d’una de les empreses.
Pel que fa als LOGOTIPATS, 176 vehicles de Trànsit (Tot CME) arribaran a finals d’any sense poder concretar els destinats i reposició a la Regió, aquesta decisió supera la competència regional.
Pel que fa a la resta de LOGOTIPATS i altres especials, cal recordar que van quedar desertes algun dels paquets licitats, i s’ha de tornar a convocar concurs públic. S’ha ampliat i la previsió de lliurament (segons ens van traslladar fa dies des de la CGTEC) es manté la data de finals 2023 i 1r semestre 2024, per fases.
A la RPP s’han detectat 20 vehicles que finalitzen en breu el rènting i passaran a propietat. Per tant les reparacions, i manteniment s’autoritzaran i assumiran des de la pròpia DGP.

Oferiment USC Lleida 28a: Tal com vam denunciar, insistim en què aquest oferiment s’ha fet sense respectar les normes establertes per aquests casos, la pròpia Instrucció 3/2023 a tal efecte, s’ha perjudicat molts companys/es de la pròpia regió policial i també d’altres regions.

Els caps regionals han traslladat a la CSUCOT aquesta “incidència” i el malestar que pot generar entre els perjudicats. Així mateix, la USPAC ho ha traslladat mitjançant escrits i al Consell de la Policia. Si algú dels perjudicats, per aquesta situació, vol iniciar qualsevol reclamació que contacti amb nosaltres.

Manca de comandaments a la regió: Problema generalitzat, especialment per l’envelliment de la plantilla. Per exemple: a Mollerussa no hi ha caporals operatius pel torn de nit, i s’han de fer càrrec d’incidents caporals d’USC Lleida-Segrià. Però no només al Pla d’Urgell, sinó també Les Garrigues i La Noguera.

Tant els caps regionals com nosaltres coincidim que tenim un problema de comandaments a la regió, aguditzat també en l’escala intermèdia, especialment per l’envelliment de la plantilla actual. Han traslladat aquesta necessitat de comandaments a la CSUCOT i a l’espera que la nova promoció d’ascens pugui proveir de comandaments la regió. No concreten les xifres dels què arribaran, però el seu compromís és sol·licitar el màxim d’efectius, per pal·liar la situació actual i immediatament futura.

Gratificació Eleccions: hem traslladat, per diverses vies, als responsables de la RPP, el malestar general pels criteris en la gratificació de la jornada electoral (Dispositiu VILA), especialment pels canvis de darrera hora informant a efectius que NO COBRARIEN. Esperem que fructifiquin les gestions realitzades i es reverteixi aquesta decisió. En tot cas, el proper 23-J tornem a tenir una nova jornada electoral i seria bo informar, amb una antelació acceptable, qui cobrarà i qui no; i el motiu del mateix.

Coincidim els presents que no va ser la millor forma de comunicar-ho, a darrera hora. El “motiu” va ser una ordre rebuda i no van poder evitar-la. En tot cas, es va “retallar” sota criteris objectius per les tasques a realitzar durant la jornada.

Hi ha el compromís d’evitar aquesta situació pel proper 23-J. No obstant, no poden fer-se càrrec de les ordres/directrius que puguin rebre a darrera hora.

 

SEGURETAT COMISSARIES: Hem traslladat diversos problemes de seguretat detectats, els quals per raons òbvies no traslladarem al comunicat

El SERSECO s’encarrega de definir les mesures de seguretat a les comissaries del territori, pel que fa a la de Lleida es va descartar l’arc de detecció. I en tot cas, els problemes de seguretat plantejats, es veuran millorats amb el Programa de Impulso a la Rehabilitació de Edificios Públicos (PIREP), que comportarà millores a totes les comissaries de la RPP i modificacions d’espais millorant la seguretat.

ROMANENT DE MATERIAL DE DOTACIÓ A LA REGIÓ: Creiem del tot necessari que hi hagi un bon assortit de material de dotació disponible a la regió. Tenim molts exemples, un d’ells: no pot ser que per una manca de fundes de manilles disponibles un efectiu policial hagi de dur-les a la butxaca fins l’arribada de la reposició del magatzem central.

La reposició acostuma a trigar unes 2/3 setmanes. Així mateix, tenen problemes d’espai al magatzem per mantenir un estoc i permetre una reposició immediata. En tot cas, si que intentaran mantenir l’estoc del material unisex o altres (fundes arma, carregadors, manilles i altres) per donar ràpida resposta. En qualsevol cas, també tenen material recollit, que tot i ser usat, pot ser “prestat” d’urgència, per donar solució a la situació plantejada.

OBRES I MILLORES EDIFICIS/COMISSARIES: moltes estan previstes al PIREP: Canvis d’aïllaments, aerotèrmia, ventilacions, millora i redistribució espais (vestidors, locutoris, altres..). L’inici d’aquestes obres serà a l’Octubre del 2023 i hauran de finalitzar a l’abril/juliol de 2024. A Lleida, per exemple, comportarà la instal·lació de mòduls, en principi a les terrasses laterals, per poder compaginar les obres amb el funcionament ordinari de la comissaria. La voluntat és que els mòduls passin a formar part de l’edifici i aprofitar aquest nou espai per millorar la distribució actual. En qualsevol cas, aquesta és la voluntat, caldrà veure com i quan es desenvolupa.

RETIRADA ANIMALS VIA PÚBLICA: El cap de la regió va proposar mancomunar el servei. Entén perfectament que aquest servei és complicat de gestionar per la patrulla que s’ho troba. Ens diuen que la Divisió de Trànsit té un protocol avançat i pendent de signatura per regular aquesta situació.

LOGISTICA I AVITUALLAMENT: El servei d’administració de la RPP té, a disposició del comandament o responsable que ho consideri oportú, un fons de maniobra per adquirir aigua i/o menjar davant situacions excepcionals i justificades que ho requereixen. Especialment per a perllongaments en dispositius o situacions de penositat laboral. Tots els presents, coincidim que hauria d’existir un grup de companys/es, encarregats d’aquestes tasques, especialment, quan per exemple donem suport a incendis, inundacions, nevades o altres serveis anàlegs, on els relleus, mobilitat i altres queden limitats.

FESTES RAVE: Hem aprofitat la reunió per traslladar el malestar que ha generat i generaran la gestió de les Festes RAVE que, malauradament, van en increment, sobretot de cara a l’estiu. La impunitat dels organitzadors, provoquen situacions policialment complicades. Exigim màxima celeritat i contundència en la resposta policial, no podem tenir “hipotecats” una gran quantitat de recursos públics policials “controlant l’accés a una FESTA” en detriment de cobrir altres necessitats policials de la regió, NO ANEM SOBRATS D’EFECTIUS AL CARRER.

Entenen i comparteixen el malestar que genera la gestió operativa/policial davant aquest tipus de festes, tenim el procediment ACPA 141/2023 de data 18-05-2023 que estableix les diferents fases d’intervenció. En tot cas, la normativa actual i les directrius polítiques condicionen l’actuació policial, limitant la operativa. En qualsevol cas, davant una actuació prioritzen la seguretat dels agents i les persones (tant les que assisteixen a la “festa” com alienes a aquesta).

 

  • COMISSARIA LLEIDA

Dutxes i aigua calenta a les piques: Tenim problemes recurrents a les dutxes. També sol·licitem el canvi de les pinyes. Demanem aigua calenta a les piques de rentar les mans. Pel que fa a la caldera AC, ha sortit “defectuosa” i s’ha reparat i canviat infinitat de peces. Hi ha prevista la seva substitució. Pel que fa a les pinyes de les dutxes prenen nota. Pel que fa a l’aigua calenta, es pot tenir en compte amb les obres i millores previstes amb el PIREP.

Locutoris OAC: Hi ha locutoris sense ventilació. Prioritat núm. 1 dels comandaments: millorar l’atenció al ciutadà. Està previst millores amb les obres PIREP. Condicionada amb l’ampliació d’espais amb els mòduls exteriors previstos.

OBRES VESTIDORS: AMPLIACIÓ, CLIMATITZACIÓ i PENJADORS ZONA WC: Demanem, novament, una ampliació dels vestidors i la millora de la climatització. A l’estiu fa massa calor i a l’hivern massa fred. Proposem que es puguin aprofitar, prèvia autorització judicial, aparells de climatització de les plantacions de marihuana que desmantellem setmana rere setmana

Les actuacions previstes amb la PIREP permetran una millora de l’aïllament als vestidors que millorarà la confortabilitat. En tot cas, s’ha instal·lat una màquina de fred que hauria de millorar la temperatura interior especialment a l’estiu.

Penjadors, provisionals, d’armilles a la zona WC: s’ho miraran i si hi ha espai buscaran alguna solució. Els penjadors definitius exteriors d’armilles, com tenen a altres comissaries del territori, queden descartats per manca d’espai evident.

Q3 FIX CAPORALS OAC: Els caporals continuen demanant aquest torn, assegurant que sobren voluntaris per cobrir-lo.

Els caps de la RPP consideren que és competència del Cap d’ABP Segrià, al qual la USPAC li ha plantejat diverses vegades. Davant la seva negativa, hem traslladat a la regió que hi ha suficients caporals voluntaris per cobrir aquest torn (recordem que Tarda/Matins i DIA) suposa la major sobrecàrrega de feina a l’OAC, i el torn de nit quedaria cobert per l’escamot. Si es cobreix el servei amb voluntaris, millorarà sens dubte la eficiència i eficàcia del servei. Si més no, abans de descartar aquesta proposta, seria una bona opció contrastar aquesta petició.

ROMANENT NIT I FESTIUS: Com hem traslladat a TOTES les reunions que hem assistit i per totes les vies al nostre abast, traslladem el malestar que genera a la plantilla, especialment en període estiuenc o dates senyalades, la planificació del romanent en torn de nit i festius. I més, quan aquesta càrrega de treball RECAU SOBRE ELS EFECTIUS QUE JA PATEIXEN LA PENOSITAT DEL TORN DURANT TOT L’ANY. Així mateix, recordem que NO ES POT PLANIFICAR FESTA PER AUGMENTAR EL ROMANENT i demanem que des de la regió en facin les gestions oportunes per esbrinar si aquesta “mala praxis” s’està donant. Ens diuen que les necessitats operatives i la regulació horària són les que són.

Us recordem, novament, que estigueu pendents del PGH i quadrants. Si us planifiquin festa per augmentar romanent, ens ho feu arribar.

PLANIFICACIÓ ELECCIONS: Hem traslladat que el reforç/romanent planificat en la jornada electoral de diumenge, alguns efectius afectats demanaven la compensació del canvi de Festa a Treball, en una jornada planificada de treball en una jornada idèntica (cap de setmana). Afegim que s’ha planificat jornada de treball a efectius que ja tenien les 1680h anuals. Així mateix, considerem que la resposta que se’ls va traslladar no va ser l’adequada en el sentit que des de la O.S planificarien la festa quan ho considerin oportú.

Ens traslladen que els efectius que van planificar romanent per la jornada electoral, van ser voluntaris. A part, ens informen que van signar un document pel tema de qualsevol incompliment.

IL·LUMINACIÓ ESCALES INTERIORS Durant el torn de nit creiem que s’haurien d’il·luminar, per evitar accidents no desitjats. Ens diuen que la il·luminació interior de la comissaria està programada, i per la nit han de restar enceses. En qualsevol cas, si detecteu que no hi ha suficient il·luminació, feu-nos arribar la incidència, data i hora, per traslladar-ho a qui pertoqui.

Pàrquing Exterior: Trobant-nos en nivell 4 sobre 5 d’alerta antiterrorista demanem la instal·lació d’una lona o similar al perímetre que permeti l’ocultació dels vehicles augmentant la seguretat. També sol·licitem la instal·lació de marquesines per donar ombra als vehicles, especialment als vehicles policials que amb la sobreexposició al sol i altes temperatures, ja que per aquesta exposició solar el deteriorament dels components interiors s’accelera. Així mateix, creiem que aquesta obra podria minimitzar el cost i ajudar a l’amortització amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques sobre les marquesines.
Qualsevol actuació sobre el pàrquing s’ha d’elevar a infraestructures, la qual hauria de donar el vist i plau. En qualsevol cas, pel que fa a les marquesines i la instal·lació de plaques fotovoltaiques per millorar la eficiència energètica de l’edifici, tècnicament és complex. De totes formes, ho traslladem on pertoca.

 

  • COMISSARIA BALAGUER

Porta del pàrquing / impermeabilització zona exterior : La porta s’ha canviat recentment, s’està fent una actuació d’impermeabilització en les zones exteriors per evitar filtracions.

 

  • COMISSARIA TÀRREGA

Vestidor femení: És una prioritat per aquest any, ja s’han fet amidaments i altres gestions amb enginyers i responsables tècnics.

MANCA DE LOCUTORIS I PC pels efectius OAC Com hem comentat amb els de Lleida, la millora en l’atenció ciutadana es una prioritat, està validat per infraestructures i pendent d’execució.

Manca de Caporals: Problema similar al plantejat anteriorment.

 

  • COMISSARIA PONTS

Finestra al menjador: Ja es un tema recurrent, i que reunió rere reunió reclamem. Ha estat descartada per un tema de seguretat, ja que dona a façana exterior, s’està col·locant un extractor.

Finestra dependències Cap de Torn: Aprovada, quan es faran les obres?. S’està treballant per fer-ho tan aviat com sigui possible.

Manca de caporals: Com a la resta de la regió, actualment estem a -2.

 

  • COMISSARIA CERVERA

CLIMATITZACIÓ: mal funcionament de l’aparell de climatització, l’estiu passat vam estar amb màquines portàtils amb tots els seus inconvenients. De moment ha estat reparada, i confien no tenir problemes durant l’estiu.

MANCA VEHICLE USC: es va donar de baixa un vehicle que no ha estat reposat. Plantejat al punts generals, problemes de licitacions i lliuraments, superen la regió.

MALES OLORS A L’ACD: problema recurrent, l’extracció forçada de la ventilació no funciona correctament, les condicions a l’ACD SON INSALUBRES, tant pel moss@ com pel detingut/s. Ens diuen que s’ha instal·lat un extractor, però el seu funcionament és automàtic i programat. Si el problema persisteix, ens ho dieu i ho elevarem on pertoqui. Ja n’hi ha prou de patir insalubritat en aquesta ACD.

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.