CONCLUSIONS GRUP DE TREBALL PER LA TERRITORIALITZACIÓ EN ELS CONCURSOS D’ ASCENS

PDF

267/2021

El passat dia 16 de novembre va tenir lloc la tercera reunió del Grup de Treball de Promoció i Provisió. En aquesta reunió es van definir els punts que modificaran els Concursos de PROMOCIÓ del Cos de Mossos d’Esquadra.

Aquesta modificació tindrà com a característiques principals:

– Territorialització dels Concursos de Promoció: Es divideix el territori en 10 agrupacions (RPMB,RPMS,RPMN,RPC,RPG,RPTE,RPPO,RPP,RPCT,Unitats Centrals) i el funcionari podrà presentar-se a una, diverses o totes les agrupacions.

– Periodicitat de les Convocatòries: Anys parells promoció interna i anys imparells concurs de provisió.

– Permanència mínima a la plaça assolida en el Concurs de Promoció: Les places s’ assoliran amb caràcter PROVISIONAL, i finalment es determina 3 ANYS (inicialment proposaven 5 anys), com a temps màxim obligatori de permanència a l’ agrupació assolida en el moment de l’ ascens (és a dir, als 3 anys de ser nomenat com a comandament podràs concursar a totes les places que t’ interessin siguin o no de l’ agrupació inicial assignada). Pel que fa a la GARANTIA de 5 anys a l’ agrupació assolida en el moment de l’ ascens, aquesta s’ elimina i es garanteix que NO ET MOURAN de l’ agrupació (manca definir com es farà normativament).
A l’ espera que aquests canvis siguin ratificats en un nou document, on quedi reflectit com es farà aquesta territorialització dels processos de promoció de manera definitiva, hem estat emplaçats a una nova reunió que es farà durant el mes de desembre on s’ acabarà de tractar aquest, i altres temes relacionats amb els concursos de provisió.

Des de la USPAC-USCOP, creiem que cada cop estem més aprop d’ alló que vam iniciar, portant la petició de la territorialització de les promocions internes, al Consell de la Policia en data 07/05/2021, amb l’ objectiu de que l’ ascens no comporti una renuncia personal als mossos i mosses d’ arreu de Catalunya. Lluitant perquè la conciliació entre expectatives professionals i la vida personal no esdevingui un repte, sinó una realitat.

Si teniu qualsevol dubte en relació a aquest tema, poseu-vos en contacte amb el vostre delegat/da de referència i ell ús informarà més àmpliament.

 

PER UNA CONCILIACIÓ REAL AL CME!

19 de novembre de 2021