CONSELL DE LA POLICIA 05-02-2021

14/2021

Ahir, dia 5 de febrer, va tenir lloc la tercera sessió del primer Consell de Policia. Després d’un any aturat. Els punts tractats varen ser els següents:

1. Jornada, horaris i permisos dels funcionaris del CME: Demanem una modificació pel que fa als horaris al CME, amb la implantació de l’horari de Torn en aquelles unitats que requereixen 24h de servei. Unificació de les bosses d’hores. Aplicació de coeficients des del primer canvi (també per canvi d’escamot). Exempció de fer nits als 50 (no als 55 i amb límits com tenim ara, gràcies a l’acord del 2015 signat per un sindicat). Inclusió de les ARRO a les GNP.

La Subdirectora proposa iniciar un grup de treball al juny. No estem d’acord, és necessari començar a treballar en aquest punt de manera immediata.
2. Document de conclusions de les guàrdies a U.I: Ha quedat aprovat el document de conclusions del grup de treball encarregat per estudiar les guàrdies i d’altres problemàtiques a l’especialitat d’investigació: mantenir un sistema de guàrdies diferent i adequat a cada regió policial. Mantenir convocatòries d’accés amb una periodicitat propera als 2 anys i amb increment de places. Formació a l’especialitat i informar als sindicats dels canvis, abans d’implementar-los, i així poder fer les esmenes oportunes en cas de vulnerar drets.

3. Hores acumulades/romanent generat pel confinament: Pel que fa a les hores que van generar romanent en algunes unitats i la posterior reducció de la bossa d’hores a final d’any. L’administració es compromet a revisar-ho.

Des d’USPAC es sol·licita una auditoria complerta de la gestió de la pandèmia al CME, per donar transparència i sobretot aprendre dels errors per a posteriors crisis. Sol·licitem que s’elabori en menys de tres mesos. A la resta de sindicats els hi sembla bé la petició. L’administració es compromet a fer-ho.
4. Conflicte col·lectiu de treball al CME:

USPAC proposa 9 punts:

• Aplicació del 0’30 de l’increment retributiu previst al Decret Llei 11/2020 de 7 d’abril al complement específic per a l’escala bàsica i intermèdia dels membres del Cos de Mossos d´Esquadra i amb efectes retroactius a 1 de gener de 2020.

• Paga extraordinària Covid-19 igual que a la resta de funcionaris de la Generalitat, com a servei essencial.

• Reprendre la comissió per l’estudi i aplicació del Pla de carrera professional.

• Equiparació salarial real amb la resta de cossos especials de la Generalitat.

• Adaptació i revisió del Decret 138/2008 perquè s’aboni la dieta de 19 euros pels que desenvolupin un horari de 12 hores o més de treball.

• Horari de Torn amb planificació fixa anual a totes les unitats que hagin d’estar 24h de servei.

• Complement de nocturnitat durant el període de vacances (ho tenim al Jutjat des de fa molt temps, com vàrem informar, i estem a l’espera de la resolució).

• Es mantingui les guàrdies de 24 hores a la unitat TEDAX per donar resposta immediata a qualsevol incident (en tot cas no es pot deixar el territori sense la cobertura adient, s’està treballant a nivell de reunions amb els caps).

• Implementació al CME de la jubilació anticipada als 59 anys.
Pel que fa a aquest punt extens i tan rellevant, el qual inclou peticions històriques d’USPAC, demanem resposta als 9 punts i el Conseller Miquel Sàmper. Ens diu que es considerarà pel proper Consell de Policia… Enteneu, ara, quan parlem en molts comunicats de “reunions de reunions que no serveixen per res”?. Insistirem en que se’ns doni resposta d’aquests punts, reclamacions que de moment no volen atendre.

5. Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA): USPAC s’oposa a la modificació, com ja hem expressat en diversos comunicats i defensem la nostra proposta presentada, ja que el què es pretén amb la modificació del decret és vulnerar i retallar els drets dels mossos.

6. Unitat d’Igualtat del CME: USPAC insisteix que mentre hi hagi una sola mossa discriminada, amb sentència ferma, per raó de sexe (realitat que existeix actualment al cos) i el Departament d’Interior ho permeti, no es pot parlar d’igualtat al cos de mossos d’esquadra. No obtenim resposta a aquesta obvietat.

7. Vals de roba MACSON: USPAC reclama que es faci el pagament d’aquesta compensació via nòmina. I que s’actualitzi l’import, congelat des del primer dia. Regulat per un acord totalment desfasat, que data del 2007. El DGP es compromet a treballar-ho, faran una proposta al proper Consell.

8. Informació sobre infraestructures: USPAC va registrar un escrit exhaustiu al respecte, fa uns mesos, el qual no vam fer públic per raons obvies de seguretat. Queda palès que hi ha molta feina a fer i que la part social ha d’estar a les comissions de seguretat.

9. Ordre Públic: Ens passaran un informe amb els números exactes pel que fa a material adquirit/entregat per a les ARRO i BRIMO. Ens informen que:

• Han reposat granotes d’estiu ignífugues (no d’hivern).
• Reposició, en breu, de cascs antidisturbis.
• Volen incloure la jaqueta d’intervenció ignífuga, tèrmica i impermeable en els pressupostos de 2022 !!
• Són conscients de la problemàtica amb les talles petites en armilles antitrauma i ens informen que hi ha una licitació en marxa.

USPAC va informar en un comunicat de les reclamacions que s’han traslladat, durant la reunió que el nostre delegat de recursos operatius va tenir el dia 4 de febrer, amb el coordinador de les ARRO, l’Intendent Antolín. Tant pel que fa a material, horaris i d’altres qüestions rellevants de l’especialitat.

10. Càmeres Unipersonals: S’ha demanat la dotació per a tots els mossos de càmeres unipersonals, les quals en incidents greus i rellevants garanteixen la seguretat dels mossos, tant personal com jurídica.

Així mateix, demanem que els conductors d’energia (Tàser) sigui la mateixa marca que les càmeres, per evitar els errors que es donen. El DGP ens dona la raó “sense que serveixi de precedent”, i diu que no es tracta d’una voluntat d’estalvi perquè el Departament d’Interior mai estalviarà en qüestió de seguretat.

Aquesta informació, permeti’ns Sr. Ferrer, que la posem molt en dubte !!. USPAC reclama una solució al respecte i que es substitueixin, en aquest sentit, si realment es prioritza la seguretat.

Fins aquí el resum d’aquesta darrera sessió del Consell de la Policia, en la qual seguim presenciant una manca de voluntat per solucionar problemàtiques enquistades des de fa massa temps i que les respostes es posposen pel següent Consell de la Policia o reunions de grups de treball que s’eternitzen en el temps.

Us informarem concretament d’algun punt, el qual necessitem ampliar en posteriors comunicats. Per a qualsevol informació dels punts, no dubteu en contactar amb els vostres delegats i delegades de referència.

USPAC L’ESCUT DELS MOSSOS

6 de febrer de 2021

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.