RESUMS REUNIONS

RESUM COMISSIÓ PERMANENT SEGONA ACTIVITAT 28/07/2020

110/2020

En el dia d’avui s’ha celebrat de forma extraordinària la COPSA i que tenia com a únic punt de l’ordre del dia derogació del Decret 246/2008 de Segona Activitat.

Tot i convocar-se com a requisit previ per tirar endavant el nou Decret, finalment hem aconseguit paralitzar la modificació pretesa, ens faran arribar una nova proposta i es calendaritzarà noves reunions.

USPAC va ser l’únic sindicat que el 26 de gener de 2020 va fer una proposta al període de participació pública, essent la que va aconseguir més suports. El resum de la nostra posició és la següent:

PROPOSTA USPAC

a) NO a la derogació del Decret 246/2008 i SÍ a la seva aplicació íntegra.

b) Es reguli mitjançant Instrucció l’adaptació dels llocs de treball, i que es mantinguin sense límit temporal prèviament fixat.

c) L’adscripció en segona activitat ha de ser instada voluntàriament pel funcionari del cos de Mossos d’Esquadra i amb plaça definitiva consensuada.

d) La seva adscripció obligatòria per part de l’administració no pot donar lloc a perdre la seva plaça definitiva adquirida en un concurs.

e) S’ha de modificar la Llei 10/1994, d’11 de juliol: segona activitat per raó de l’edat ha de ser una possibilitat que es doni als 50 anys.

USPAC va demanar dia 29 de gener de 2018 el passi a la segona activitat sense destí als 56 anys (reserva).

f) El funcionari en situació administrativa en segona activitat ha de poder escollir prestar serveis complementaris del cos de Mossos d’Esquadra o en altres llocs pertanyents a altres cossos de la Generalitat.

g) No pot haver-hi privilegis per l’escala executiva i la superior en els llocs de treball que es puguin desenvolupar en segona activitat, sense perjudici que mantinguin les seves competències de comanament.

h) No canviar la situació administrativa dels funcionaris que desenvolupen funcions de tècnic de suport no policial a segona activitat, excepte voluntàriament així ho decideixin i vulguin passar a aquesta situació d’actiu.

i) El període que transcorre entre la declaració d’incapacitat permanent total o absoluta, fins que és adscrit a un lloc de tècnic de suport no policial ha de ser retribuït íntegrament segons la seva categoria professional.

j) Les valoracions durant la incapacitat temporal únicament es poden fer pels metges adscrits a la Seguretat Social o mútua col·laboradora, únics que poden donar l’alta. En cap cas ha de ser obligatori acceptar el seguiment per l’administració, tampoc poden condicionar l’alta o manteniment de la baixa del funcionari; ni en cap cas decidir unilateralment sobre el passi a la situació administrativa de segona activitat després d’una alta laboral.

k) L’únic control que es pot fer i a voluntat del funcionari és la revisió anual que pot fer qualsevol treballador en matèria de prevenció de riscos laborals, i on únicament ha de constar si és apte o no apte per l’exercici de les funcions policials.

Barcelona, 28 de juliol de 2020

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.