CONSELL DE LA POLICIA (I) 30-07-2021

196/2021

• Els primers punts han estat quatre expedients disciplinaris. Hem informat desfavorablement a aquestes sancions i insistim en què és urgent modificar els criteris de la DAI.

• Increment del 0’9% i pagament 55% extra 2014: el primer es farà efectiu a la nòmina de setembre i amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2021 i el segon es farà a la nòmina de novembre, el 45% restant al 2022.

Quant al FAS, retorn “bufanda”i pla de pensions: ens diuen que estan suspesos per la Llei de Pressupostos de 2020.

• Canvi de model dels concursos de promoció interna i que s’ofereixin totes les places en el concurs: USPAC va proposar en l’anterior Consell de Policia la creació d’un grup de treball per canviar el models dels concursos de promoció interna i els barems de meritació. Han acceptat la proposta i ens emplacen a la primera reunió el 14 de setembre. L’objectiu d’USPAC és acabar amb la provisionalitat de les places en els Concursos de Provisió, i que en el cas dels Concursos de Promoció Interna que es faci un oferiment de places per territori i especialitat, el qual permeti ascendir sense haver de renunciar a la conciliació familiar.

• Reconeixement de la figura de l’encàrrec de funcions per a totes aquelles persones que fan tasques pròpies d’una escala superior a la que pertanyen (agents que fan funcions de Cap de Torn, per exemple) de manera habitual i, per tant, aquesta assumpció de responsabilitat, ha criteri de la USPAC, hauria de ser gratificada econòmicament (comunicat).

En relació a aquesta proposta la SGRH manifesta que aquest reconeixement no és possible, ja que aquesta figura només és aplicable per aquelles persones que compleixin tots els requisits establerts a la normativa, essent un d’ells, la pertinença del beneficiari de l’encàrrec de funcions a la mateixa categoria de qui s’assumeix la funció. Així mateix, diuen que aquestes situacions es solucionaran amb les noves promocions d’ascens que faran que hi hagi més comandaments.

• Pel què fa a la periodicitat dels Concursos de Provisió de llocs de treball i els Concursos de Promoció: la SGRH ha comunicat que la voluntat de l’administració és convocar els Concursos de Provisió els anys imparells i els Concursos de Promoció els anys parells.

• Jubilació Anticipada al CME, tornem a insistir que és urgent la seva implantació. El Conseller Elena manifesta que sap de la importància d’aquest punt i que posaran tot el treball possible per desencallar aquest situació el més aviat possible.

• Pla de Carrera Professional: a l’últim Consell es va tornar a demanar el reinici del treball que s’havia fet. Finalment, ens convoquen per sessió el 22 de setembre. Deixem clara la nostra postura: no acceptarem engrunes i manques de respecte vers el CME. Demanem que ens compensin com ens mereixem.
• Equiparació real amb altres col·lectius especials de la Generalitat. USPAC ha demanat que es doni compliment a la Resolució 481/XXII del Parlament de Catalunya per l’equiparació real amb altres cossos especials. Un exemple és el Complement d’Operativitat Plena (comunicat) que sol·licitem d’igual manera que tenen altres cossos especials de la Generalitat (Acord signat al 2019 per bombers).

• Compensació indemnitzatòria especial (comunicat), USPAC segueix demanant 19€ per jornades de 12h (totes, no únicament en cap de setmana).
• Increment retributiu del 0’30, Decret Llei 11/2020 de 7 d’abril, amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2020 (Comunicat). La proposta d’USPAC segueix sent aplicar aquest increment al complement específic de l’escala bàsica i intermèdia. Els recordem que a la proposta d’USPAC es van afegir alguns sindicats i s’ha de debatre. El Departament proposa destinar-ho a la nocturnitat; USPAC deixa clar que les nits s’han de compensar millor, però no sacrificant l’increment retributiu del 0’3%, sinó amb voluntat i negociació per part del Departament.

• Vals MACSON: finalment accepten l’ingrés en nòmina. Després d’anys de reclamació, ho celebrem. No obstant, considerem que s’ha d’incrementar l’import, el qual està congelat dir des del 2007 !!!!

• Exempció nits 55 anys: Gràcies a l’acord de 29 de gener de 2015, signat pel sindicat de la casa, vam passar dels 50 anys o 25 de servei a 55 anys i amb limitació d’un % per unitat per concedir-ho… estem on estem pel seu “acord”. Demanem que sigui als 50 anys o 25 anys de servei i es retiri el % per unitats.

• Manca efectius Sales: Hem fet referència a la última reunió al 112 amb el Conseller d’Interior manifestant la gran manca d’efectius, davant el tancament de Girona al novembre s’ha de fer un oferiment que s’ajusti a les necessitats, i deixar de fer “parxes” com el de l’últim oferiment, on queda demostrat (dues setmanes després que és totalment insuficient.

També és necessari un increment de les Hores Extres per solucionar el problema que han generat amb una manca de previsió del tot negligent. El Conseller d’Interior ha manifestat que creu és del tot necessari un estudi acurat de la problemàtica. Estarem molt pendent i seguim peticionant l’estudi psicosocial i de càrregues de treball a les SRC.

Després de 3 hores de Consell i veient que tot just s’havien portat a debat 12 dels 35 que hi havia l’ordre del dia, el Conseller d’Interior, en qualitat de President del Consell, ha proposat aplaçar la reunió pel dia 03/09/21. Aquesta és ja una dinàmica que s’estan agafant en els darrers consells en què es posen sobre la taula problemes ja tractats en anteriors Consells i, amb la sensació, que mai s’avança en cap d’ells. Una dinàmica de la qual la USPAC ja s’ha mostrat en desacord, en reiterades ocasions.

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.