RESUMS REUNIONS

RESUM CONSELL DE POLICIA 13-01-2023

6/2023

Ahir, 13 de gener de 2023, vam ser convocats a una nova sessió del Consell d ela Policia, fòrum habilitat i legitimitat com a mesa de negociació del Cos de Mossos d’Esquadra i d’on, un cop més, sortim amb les butxaques buides.

Us traslladem el resum dels punts més importants tractats (o no, perquè en molts ni es va entrar a debatre) i valoreu vosaltres mateixos:

 • Informe sobre un expedient disciplinari: USPAC informa desfavorablement i proposa suspendre la sanció, s’han compromès a revisar el cas. Esperem que així sigui i que es revisi no només aquest cas sinó la forma habitual d’actuar de la DAI, amb la connivència de Director General, per qui sembla ser que la presumpció d’innocència dels mossos i mosses no val res.
 • Convocatòries i processos de selecció i provisió de llocs de treball: Se’ns facilita cronograma actualitzat (Convocatòries – USPAC). Resum:
 • Convocatòries Accés: Publicació al DOGC de la convocatòria de 850 places d’accés mosso 46/23 el 16/01/23, la convocatòria 46/22 han iniciat la fase de formació a ISPC i finalitzaran a l’agost de 2023, la convocatòria 46/21 en fase de pràctiques finalitzaran les pràctiques el 21/08/2023. Es preveu, si s’aproven pressupostos, una nova convocatòria d’accés a mossos per aquest any.
 • Promoció interna territorialitzada: Prevista juntament amb el concurs general previ de caporals, sergents i sots per març. Se’ns convocarà imminentment a una reunió per tractar concretament a modificacions del Decret 401/2006 de provisió del CME, on lluitarem perquè l’experiència professional i antiguitat es valori més i suprimir mèrits injustos i poc objectius com són el PGA, entre d’altres. Es preveu que surtin 369 places de caporal/a, 170 de sergent/a i 96 de sotsinspector/a.
 • Concurs Trànsit: Previsió per finals de març, amb increment d’ocupació de 171 places, des de la USPAC hem manifestat que van tard i les places són insuficients, demanem també una revisió de les bases (menys restrictives) i que tinguin en compte a l’hora de treure places a resultes les necessitats del territori (no pot ser que tinguem sectors literalment morts).
 • Concurs ARRO/BRIMO: Previst també per finals de març, amb increment d’ocupació respecte a l’actualitat de 58 places per BRIMO i 35 per ARRO. També hem manifestat que ho considerem insuficient.

 

USPAC insisteix en la necessitat que surtin a concurs TOTES LES PLACES ocupades provisionalment i aquelles en encàrrecs de funcions i ocupades de forma excepcional.

 • Pel que fa a les especialitats/unitats més petites, s’ha donat prioritat segons la necessitat, i es preveu concurs pel segon semestre de l’any per unitats com Muntanya, Aquàtica, tedax, intervenció especial… Pel que fa a la Marítima, ens diuen que de ser necessari es farà per altres vies (tipus oferiments), està previst el creixement però queda pendent de pressupostos.
 • Actualització dels preus de les indemnitzacions pel que fa a quilometratges i dietes, segueixen estudiant la possibilitat d’increment i ens diuen que abans del proper Consell ens donaran resposta.
 • Increment 2’5 i 0’5 pel 2023: Quan s’aprovi la llei de pressupostos s’aplicarà l’increment amb efectes retroactius a 1 de gener de 2023.
 • Pel que fa a negociació sobre grups de treballs ja iniciats, que engloben punts tan importants com: Pla de carrera per a seguretat ciutadana i especialitats, revisió imports de la pòlissa d’assegurances, ampliació de la compensació indemnitzatòria especial en cap de setmana (MOIN) a la resta de dies de la setmana i augment preu (petició d’USPAC), horaris i conciliació, regulació horaris especials específics , GNP o compensació retributiva de dies festius i l’equiparació real amb altres cossos especials (veure comunicat al respecte EL CONSELLER ELENA ESTAFA ALS MOSS@S AMB L’EQUIPARACIÓ SALARIAL – USPAC) ens emplacen a un nou espai de negociació per definir els temes a tractar i el seu impacte econòmic, des de la USPAC els recordem que l’espai de negociació ja el tenim i és precisament en el que ens trobem avui, el Consell de la Policia, un espai que és completament estèril i gens efectiu, volem i reclamem una negociació REAL i EFECTIVA.
 • Seguiment de l’Acord signat el 2 de juliol de 2020 i sobre l’Acord signat el 3 de març de 2022 de nocturnitat, vals de roba, comandaments i mesures per a l’escala de suport del CME: Des de la USPAC insistim, el torn de nit voluntari ha estat un fracàs, com ja vam preveure i motiu pel qual NO VAM SIGNAR, és el que té signar acords de mínims i no compensar com pertoca.
 • Estat dels treballs per la nova llei de la policia: Continuen redactant les bases, USPAC sol·licita que amb la nova llei d’acompanyament, es derogui la reserva de places a dones i que es tingui en compte únicament com marca el decret, el MÈRIT, CAPACITAT i IGUALTAT i que s’implantin mesures de conciliació familiar real que SI facilitarien una igualtat en l’accés a llocs de treball tant per dones com per homes. Insistim, les dones no necessitem reserves per demostrar la nostra capacitat! La resta de sindicats calla davant el nostre posicionament.
 • Decret d’estructura del Departament d’Interior i de la Direcció General de la Policia: Està prevista la seva aprovació en breu i publicació a finals de gener. No se’ns ha traslladat cap informació més.
 • Decret d’uniformitat i imatge: S’està acabant de redactar i constarà de 5 ordres i 2 instruccions.
 • Petició de grup de treball i propostes de millora en l’àmbit disciplinari: USPAC sol·licita, un cop més, que en aquestes sessions pugui assistir un assessor (advocat) per tal d’estar en igualtat de condicions i garantir els nostres drets. Tornem a denunciar que s’adopten arbitràriament suspensions cautelars de sou i feina que el Jutjat no acorda, fent escarni públic i posant en el punt de mira a companys i companyes i sense tenir en compte la presumpció d’innocència.
 • Revisió del model de Sales de Comandament: Ens diuen que al Grup de Treball, al qual se’ns ha negat l’assistència als sindicats, es continua treballant en la revisió pel que fa a càrregues de feina, coordinació i definint escenaris possibles, que volen preservar un model pensant en el territori i les seves peculiaritats, que sigui eficaç i eficient. No tenen previsió del termini per traslladar les conclusions. Asseguren però que queda descartat del tot el model de centralització de les Sales i que no es tancarà cap sala més, als rumors d’obertura d’alguna sala tancada, canvis horaris o d’altres, ho neguen.
 • Lliurament de la nova uniformitat: S’està lliurant a tot el territori, s’ha reclamat jaquetes i roba d’hivern pel Grup 2, ens diuen que tot i que en aquesta licitació no està previst, es valorarà perquè si hi ha la intenció de que la uniformitat sigui uniforme a tot el Cos.
 • Càmeres unipersonals a totes les persones membres del cos de mossos d’Esquadra i esprai pebre: Hi ha la decisió d’incorporar-les progressivament aquest any, la seva magnitud dependrà de si s’aproven o no pressupostos. S’estan intentant resoldre les incidències que hi ha actualment amb les càmeres i DCE, com hem sol·licitat reiteradament. Pel que fa al gas pebre, no ho consideren oportú i no hi ha previsió.
 • Parc mòbil: Hi ha 2 licitacions en curs, una de 283 vehicles de paisà pendent d’adjudicació i una altra de 176 vehicles (un centenar de trànsit amb els quals ens diuen que es renovaria el 70% del parc mòbil de trànsit). S’espera aquest any la incorporació de 1000 vehicles més (400 de compra i 600 de rènting), previsió per finals 2023 o primer trimestre de 2024.
 • Conclusions Model Policial: S’està fent un treball d’estudi dels 63 punts aprovats per veure quins són d’impacte al CME, quan Prefectura ho tingui fixat ens ho faran arribar.

Per més informació i ampliació dels punts, anirem informant amb comunicats més específics i a les visites dels nostres delegats/des a les comissaries.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

Barcelona, 14 de gener de 2023

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.