RESUM CONSELL DE LA POLICIA (II) 19-04-2022

87/2022

Ahir, 19 d’abril, a les 16 hores vàrem tenir una nova i última sessió del Consell de la Policia, aplaçat com ve sent habitual. Us passem un resum dels punts que hem tractat:

• Informació sobre l’estat de les convocatòries d’accés, promoció, provisió i concurs general actualment en tràmit i previsió de noves convocatòries:

Convocatòria d’accés al CME: La SGRH informa la que ha estat un gran ”èxit”, ja que s’han presentat més dones que mai, superant el 30% de les sol·licituds.

Concurs General: s’han presentat 3921 sol·licituds. Al maig sortiran les llistes provisionals i la incorporació a les destinacions serà al novembre.

Especialitats: es farà oferta provisió de les més petites, a finals de 2022.

Al concurs d’investigació va quedar vacant entre el 50 – 80% places que van sortir. Així mateix, s’informa que es van interposar 3 recursos d’alçada contra la valoració de proves, tots interposats pels serveis jurídics de la USPAC.

• La jubilació anticipada: s’han resolt 184 jubilacions. Ens diuen que estan en contacte constant amb la S.S. per anar solucionant qüestions. Així mateix, diuen que s’ha publicat una nota a la Intranet, en la qual es deixa constància que el temps de l’escola no cotitza, ja que així ho considera la S.S.

Diuen que es farà un acte anual per als jubilats, cap a finals d’any. I que s’aniran donant els carnets de jubilats als primers que ja la tenen.

• Pla de carrera professional: demanem una data concreta per reprendre les negociacions que van començar a l’any 2013 i l’administració ha suspès indefinidament. Ara, deriva la responsabilitat a la Prefectura fins que no detallin el Pla de carrera que volen pels efectius.

Passen els anys i no hi ha manera que ningú (DGP, Consellers, Secretari General o Prefectura…) doni solució a una petició històrica. Volem fets, no paraules !!!

• Equiparació amb d’altres funcionaris de cossos especials del Departament d’Interior: demanem, novament, que es doni compliment a la Moció del Parlament 28/XIV de data de 21 d’octubre, la qual entre d’altres punts, el Parlament instava a al Govern a crear un grup de treball amb les organitzacions sindicals representatives que estudiï un nou procés d’equiparació retributiva entre el CME i altres col·lectius especials de la Generalitat. Comunicats ( anteriors ).

La USPAC ha demanat una resposta clara: el Secretari General ha dit que si el Parlament diu que s’ha de crear un grup de treball, doncs es farà.

Recordem que l’Acord de 2 de juliol de 2020 únicament reconeixia el darrer tram que vam pactar a l’any 2008. Portem 14 anys de greuge comparatiu amb d’altres cossos especials, que fan menys hores i cobren més.

• Compensació indemnitzatòria especial-MOIN: la comissió de retribucions ha tombat dues vegades el MOIN. Ens diuen que ens faran arribar, als sindicats, les actes perquè entre tots li donem una nova “visió”, ja que la comissió de retribucions no ho vol aprovar. Comunicats (anteriors).

Aquest va ser un altre “bluf” que es va vendre com un “acord històric” per signar el Pacte de 2 de juliol de 2020.

• Informació sobre l’acord de nocturnitat, vals de roba, comandaments i mesures per a l’escala de suport del CME signat el 3 de març de 2022

Es va passar per informe al Consell extraordinari del dia 11 d’abril on la USPAC va mostrar la seva disconformitat, tal i com va votar la seva afiliació, perquè:

1. No es va acceptar cap de les propostes de la nostra organització, recordem que vam demanar que aquest increment de 200 €/anuals es destinés al complement específica de les escales bàsica i intermèdia.

2. La nostra disconformitat que en què les organitzacions sindicals no signants quedin excloses de la comissió de seguiment de l’acord. Això és una altra vulneració de drets fonamentals per part d’un Departament sectari.

Finalment, l’acord va ser validat i serà efectiu una vegada es signi l’Acord de govern.

Recordem que aquest acord és un “totum revolutum” on s’afegeixen punts ja acordats en la seu del Consell com els vals de roba en dates anteriors, cosmètica política.

• Renovació del parc mòbil de trànsit i de vehicles no logotipats:

Rènting a 5 anys de 484 vehicles (inicis 2023) per a trànsit i unitats d’investigació: 279 camuflats, 79 vehicles logotipats estil SUB (tracció 4) per a trànsit amb neumàtics 4 estacions, per a totes les èpoques de l’any.

La sensació és que ens sentim estafats per l’administració. Les explicacions del Departament són que el problema son el micro-xips i que afecta a nivell mundial. Per aquest motiu és impossible tenir tots els vehicles necessaris per al 2022.

Davant les preguntes sobre la compra de vehicles vells per a trànsit: ens confirmem que s’estan comprant els Seat Leon que estiguin en millors condicions, ja que si no eren vehicles que el rènting els havà de donar de baixa i ens quedaven sense aquests. Que el Departament gastarà el que sigui necessari per mantenir els vehicles amb condicions.

La realitat és que tenim vehicles de paisà (tant a trànsit com a U.I.) que tenen 8 anys i estan destrossats. Alhora, que tenim vehicles logotipats amb 6 i 8 anys que porten una càrrega de kms. exagerada i un munt d’hores de motor. Sense oblidar que mai s’han fet revisions exhaustives per comprovar els amortidors i substituir-los, així com altres elements importants per a la seguretat del vehicle.

• Manca d’efectius a Sala 112 de Reus i a les Sales de Comandament:

Cal recordar que la USPAC ha fet infinitat de denúncies al respecte, tant per la manca d’efectius, sobre càrrega de treball, manca de formació, nivell 2 per a tots els operadors i un llarg etcètera de peticions. Comunicats (anteriors).

Tornem a insistir i denunciar la manca d’efectius. Estem resolent un CG, en el qual s’han ofert la meitat de les places necessàries per cobrir la Sala del 112.

Tanmateix, vam tornar a fixar la posició d’USPAC respecte als efectius de Sala:

a) Curs d’especialització per a tots els operadors de Sala.

b) Aplicació del Nivell II retributiu segons estableix l’Acord de Govern 166/2006 i l’Ordre IRP/326/2010.

• Petició de modificació del decret d’estructura de la funció policial

A finals de juny volen presentar-ho a la direcció política i també ens ho faran arribar als sindicats, els quals representem els policies del CME.

• Petició de modificació del reglament del règim disciplinari:

“Qualsevol investigat té més drets que un mosso expedientat”. Aquesta frase, reproduïda i fonamentada en cada Consell per part de la USPAC, ha donat lloc a una suposada revisió del règim disciplinari. S’ha denunciat que:

 Un mosso no té dret a veure la denúncia ni l’expedient en una Informació Reservada.
 No tenen dret a tenir còpia de la seva declaració.
 Ni tan sols participar en les diligències de prova.

Per part de la USPAC es va acusar a l’actual direcció política del cos de “fer jocs de trilers”. Li vam dir al Director General Pere Ferrer que tergiversa la llei, fa retorçar l’ordenament jurídic per encabir actuacions en un precepte sancionador i, sempre, sempre, davant el dubte, tot es fa en contra del mosso. No es respecten els drets fonamentals a la defensa ni a la participació en el mitjans de prova pel simple fet de ser un “mosso”.

Volen modificar la Llei per ampliar el reguitzell de sancions que poden imposar als mossos, sempre en perjudici dels agents. De fet, clandestinament i sense informar als sindicats, han modificat la Llei 10/1994 per ampliar de 6 a 8 mesos el termini de caducitat d’un expedient disciplinari.

Tanmateix, es va denunciar la filtració interessada, sectària i partidista de les detencions de membres del cos per part de l’Àrea d’Investigació Interna, tot per acontentar políticament a alguns. El Director General va contestar que són detencions que “les acorda un Jutge”, fet que se li va recordar que directament fals: és la mateixa DAI qui deté, els passa al Jutjat que ni tan sols els imputa, els obre expedient disciplinari i els suspèn de sou i feina automàticament. Tot plegat un desgavell on la “presumpció d’innocència” del mosso no existeix.

• Sancions per manifestacions o concentracions no comunicades:

El Secretari General va explicar tots els esforços jurídics que han fet per no sancionar a les persones fan manifestacions o concentracions de forma il·lícita perquè, segons diu, “quan hi ha un dret fonamental en joc, sempre hem d’interpretar les normes al seu favor”.

USPAC li va recordar que apliqués aquesta teoria als mossos expedientats, que no són inferiors als seus manifestants “afins” i, que també, se’ls hi ha de respectar els seus drets fonamentals davant la DAI: com és la presumpció d’innocència o el dret a la defensa. Oriol Amorós va donar la callada per resposta.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S !!

20 d’abril de 2022

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.