RESUM REUNIÓ CG RECURSOS OPERATIUS, SAUC I SINDICATS

139/2022

En data 31-5-2022 ens hem reunit els sindicats representatius amb els responsables de la CGRO, SAUC (Administració Central) i SGRRHH. Us detallem els temes tractats:

Concurs oposició i oferiments de les especialitats:

Tot i que a la darrera sessió del Consell de la Policia (19-4-22) es va traslladar que la publicació de diferents CO i oferiments per proveir diferents especialitats, seria durant el 2n semestre del 2022, des de la SGRRHH NO PODEN CONCRETAR DATES, ni tan sols confirmar que serà durant aquest 2n semestre.

Per part de la CGRO i la CG Tècnica, informen els sindicats que aquesta necessitat ha estat “identificada i quantificada” i traslladada a la SGRRHH a l’espera de publicació i cronograma. La SGRRHH no concreta data ni cap previsió, prioritza i resta abocada a la gestió de noves promocions.

Pel que fa a APEN, coincidim totes les parts, que la manca d’efectius és evident, aquesta setmana mateix, han hagut de mobilitzar fins a 27 patrulles USC per cobrir les necessitats de trasllats i altres. Considerem que la sobrecàrrega de feina per la manca d’efectius és un dels principals problemes de l’APEN.

Des de la USPAC, traslladem que les places d’APEN s’han d’oferir a través del Concurs General, i que en l’actual, (encara sense resoldre), NOMÉS S’HAN OFERT A RESULTES, per tant, caldria esperar “2 anys” per oferir noves places, la qual cosa, sense cap mena de dubte ens aboca a una SITUACIÓ CRÍTICA i perillosa.

Pel que fa a la BRIMO, la manca de personal també és evident, i a portes d’un estiu de “plena normalitat” comportarà dificultat en la gestió de recursos humans disponibles.

Decret d’estructura CME

Vam consultar quina serà l’afectació a nivell de CGRO del nou decret d’estructura. Ens informen del que ja sabem, que s’ha estat treballant en diversos grups de treball, i que la proposta i conclusions finals es presentaran als comandaments del CME el pròxim 8-6-2022, sense poder aportar cap més informació.

Sortida “digna” d’especialitats

És un punt que hem portat a diferents reunions, inclús al Consell de la Policia i coincidim plenament tant els màxims comandaments de la CGRO com els sindicats representatius. A hores d’ara aquesta manca de regulació, es gestiona de forma “discrecional”, i en molts casos pot arribar a dificultar i/o perjudicar la conciliació laboral i familiar d’aquells

especialistes, que pel motiu que sigui (edat, pèrdua de capacitats psico/físiques, etc) han de “sortir” de l’especialitat, segurament després de molts anys de servei, sense unes mínimes garanties dignes. Per part de la CGRO ens informen que s’han elevat diferents propostes.

Des de la SGRRHH ens informen que aquesta regulació haurà de sortir de la regulació del PCP d’USC que de forma “transversal” hauria de recollir la “sortida d’especialitats”. En qualsevol cas, aquest grup de treball resta aturat sense avançar en cap sentit.

Bosses d’hores extres

Davant la manca d’efectius i d’oferiments/concursos per proveir les especialitats, s’ha demanat cobrir-ho amb hores extres. Ens informen que la destinació pressupostària d’hores extres resta justificada per cobrir serveis POE-A bàsicament.

En qualsevol cas, traslladem i reiterem la nostra demanda en destinar bosses d’hores extres als especialistes també de forma ordinària, participen en dispositius POE-A (GEI, TEDAX, UCAN, altres…), genera cert “malestar” la manca d’accés a aquestes retribucions extraordinàries, que si tenen accés molts efectius del CME. Creiem que cal mantenir l’equilibri entre els incentius professionals i els econòmics per mantenir especialistes (formats i experimentats) i evitar “fugida de talent”, tanmateix, directament relacionat amb la regulació de la sortida d’especialitats.

Formació contínua efectius APEN

Es trasllada la necessitat de formació continua pels efectius d’APEN, el mateix PIT-APEN compost de 83 fulls, la majoria dels efectius destinats desconeixen el seu contingut o no han rebut formació per poder aplicar-lo amb garanties. Després de qualsevol incident, s’analitza l’actuació en funció del que diu aquest PIT.

La CGRO ens trasllada que des de l’ISPC es va realitzar el “Curs policial en l’àmbit penitenciari” entre el 2015 i 2019, però que actualment no s’ofereix. Ens traslladen que miraran de gestionar e implementar aquesta formació.

Expedients disciplinaris (ED) i obertures informacions reservades (IR)

Davant l’increment d’obertures d’IR, la CGRO ens trasllada que davant un fet o denúncia que pugui comportar responsabilitat abans es fa una valoració tècnica dels fets i valoració dels comandaments, però que l’obertura d’ofici d’IR, s’escapa al seu control i en qualsevol cas una IR pot o no derivar en ED, de fet se’ns informa de IR recents que s’han arxivat no derivant en ED.

En qualsevol cas, el fet d’obertura d’IR genera inquietuds i malestar entre els afectats/des.

 

Vehicles i material

Ens deriven, sense resposta, a la Subcomissió de Materials pel que fa a la reposició de vehicles amb el nou rènting que ha d’arribar, incidències vehicles unimampara i mampara, vehicles de trasllats (furgons adquirits en propietat amb seients perpendiculars al sentit de la marxa), vehicle 4×4 pickup TEDAX, l’estat del parc mòbil actual, adquisició manilles segures per APEN, càmeres UNIPERSONALS, botes i jaquetes UCAN.

Neteja i desinfecció vehicles trasllats

La SAUC ens informa que com a norma general es procedeix a la neteja i desinfecció dels vehicles els dissabtes, i posen a la disposició les fitxes tècniques i de seguretat dels productes emprats, en qualsevol cas farà les gestions i comprovacions oportunes per vetllar pel correcte desenvolupament d’aquestes tasques.

Pel que fa als vehicles grans (camions i autocars), recentment s’ha formalitzat contracte amb una empresa especialitzada de la zona per dur a terme la neteja.

Redistribució furgons APEN

Cal una redistribució dels vehicles furgons APEN arreu del territori, en qualsevol cas, la CGTEC deixa en mans dels comandaments de la CGRO aquesta distribució, que pren nota i gestionarà aquesta redistribució si s’escau.

Vehicles grans dimensions APEN (camions)

Ja han patit alguna avaria d’importància, en qualsevol cas SAUC informa que es procedeix a les revisions establertes tècnicament, sense restriccions, i a la reparació de les avaries que puguin sorgir.

En qualsevol cas, si es detecta una avaria greu que pugui posar en perill tant els efectius policials com els interns, el vehicle no s’ha d’utilitzar.

Trasllats hospitalaris Martorell

Tema complex de solucionar, ja que es depèn del Departament de Salut, ara per ara l’Hospital de Martorell no està habilitat pel trasllat d’interns i aquests s’han de visitar a centres mèdics de Terrassa.

Reposició material galeries de tir.

La SAUC ens informa que les galeries de tir, tenen una assignació econòmica específica, per tal de garantir la compra de material necessari i el manteniment de la instal·lació.

Licitació de material de UIM i altres

L’adquisició de material establert com a “crític” s’adquireix de forma urgent amb contractació menor, la resta de material segueix els tràmits i terminis de licitació pública.

Precisament a l’anterior reunió ja vam traslladar la necessitat d’establir un sistema similar al “val de roba” per aquesta o altres unitats, per l’adquisició OBLIGATÒRIA, de material molt tècnic i necessari per garantir seguretat i comoditat en el desenvolupament de les tasques assignades, però aquesta petició va ser refusada.

Instal·lacions i espais

Pel que fa a la zona de gossos del complex central, les millores i/o modificacions han estat supervisades per infraestructures, algunes han estat refusades.

Hem aprofitat aquest punt per traslladar la necessitat de “desencallar” la signatura de convenis o altres per l’ús d’instal·lacions alienes al departament (edificis i espais per formació, canteres per destrucció d’explosius, i altres). Des de la CGRO ens manifesten que si bé és cert que algunes gestions estaven prou avançades, d’un temps ençà, han quedat en “punt mort”, considerem del tot necessari “agilitzar” aquests tràmits per disposar d’unes instal·lacions del tot necessàries.

Reposició gossos UCAN

Ens traslladen que està en tràmit una licitació per l’adquisició d’uns 7 gossos, i que en els darrers anys, s’han anat reposant de mitjana uns 5 gossos/any.

Fins aquí tots els temes tractats aportats per les organitzacions sindicals a la reunió periòdica amb els caps de la CGRO i SAUC, qualsevol dubte o aclariment el podeu remetre a recursosoperatius@uspac.cat.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

Sabadell, 2 de juny de 2022

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.