RESUMS REUNIONS

RESUM REUNIÓ CGMO 19-09-23

141/2023

GENÈRICA

 • Nou Decret d’estructura: aprofitant aquest primer punt de l’ordre del dia, el nou Cap de la CGMO (Comissari Anfruns) ha fet una breu presentació i ha explicat que està esperant que atorguin destinació als nous Inspectors/es per poder donar-li forma a la nova CGMO, a les divisions i Àrees que depenen d’ell. Manifesta la seva voluntat de potenciar l’especialitat de trànsit i dotar-la de tot allò que es necessiti.

Esperem que totes les paraules que ens ha transmès el Comissari no caiguin en l’oblit, ni quedin buides de sentit. Restarem a l’espera dels canvis i de la nova estructura. Així mateix, hem insistit en la necessitat de potenciar el territori; i això passa principalment per augmentar els efectius dels escamots.

Per acabar el punt, el Comissari manifesta que no tractarà problemàtiques de les unitats que ja no depenen de la CGMO ( ASA, ASMET, Aquàtica i Marítima ).

 

TRÀNSIT

 • S’ha denunciat que alguns Caps de Sector i/o d’ART fan la planificació sense tenir en compte la seguretat dels agents que donen cobertura als accidents i/o incidents viaris. Aquests Caps, prioritzen treure vehicles camuflats de radar abans dels vehicles logotipats. Se li demana al nou Cap de la CGMO que es posi una mica d’ordre i criteris clars perquè a totes les ART es treballi de manera similar.

El Comissari ens demana una mica de “marge”, ja que acaba d’arribar a l’especialitat i encara li falta posar-se al dia de tot plegat. No obstant, ens diu que ell té clara que la seguretat dels agents de trànsit va per sobre de tot.

 

 • Veler Pentax: la Divisió ens diu que estan esperant a la resolució del concurs per poder posar sergents Caps de torn a cada ART. Són conscients que no tenen suficients sergents per cobrir totes les ART, i per aquest motiu han buscat Caporals que vulguin assumir, voluntàriament i amb compensació, aquestes funcions de rang superior. Alhora, el Comissari afegeix que no s’obligarà a cap Caporal, ni per suposat a Cap agent, a fer les funcions d’un rang superior al que li pertoca.

 

 • Guàrdies escala intermèdia: el Comissari manifesta que té pendent una reunió amb la Prefectura per veure com s’ha d’implementar el nou decret. Alhora, ell considera que les guàrdies no les han de fer els sergents/Sots Inspectors d’ART.

 

 • Reconeixement plaça Cap Vector i Cap d’OTEC: és un tema recurrent en moltes reunions i en diversos escrits sindicals. El Comissari ens diu que aquestes places no estan previstes, però que es demanaran quan puguin donar forma a la nova estructura de la CGMO. Veurem si la SGRH ho accepta.

 

 • Reducció de moviment d’efectius unipersonals. El Comissari diu que ha de ser en vehicle no logotipat i voluntari. I reduir aquests als mínims indispensables.

 

 • Concurs trànsit: ens diuen que només hi ha clares les dates d’inici del Curs de (06-11-23), amb un total de 372 hores de formació i amb finalització el dia 01-03-24. Històricament tots els concursos han tingut dos fases de resolució: la primera coincideix amb aquells que estan exempts del curs de trànsit i l’inici de les pràctiques dels aspirants a l’especialitat. I la segona un cop finalitzades les pràctiques dels aspirants a l’especialitat. A dia d’avui, no ens poden assegurar quelcom, ja que han de veure l’impacte als sectors i els que superen el curs.

 

Des de la USPAC insistirem perquè es faci la resolució parcial un cop finalitzat el curs de trànsit i els efectius que iniciïn les pràctiques ja hi vagin al seu nou destí.

Així mateix, manifestem que els nous agents, caporals, sergents són insuficients per revertir la manca d’efectius que ha patit aquesta especialitat els darrers anys. A més, cal recordar que som una especialitat molt envellida.

A més a més, recordem que la nostra especialitat no és atractiva, excepte per a les darreres promocions, per la qual cosa demanem que deixin de maltractar als efectius de trànsit i se li doni la importància que té. El Comissari insisteix que té la intenció de potenciar l’especialitat i donar-li la rellevància que es mereix.

 

 • Renovació urgent dels vehicles. No ens cansarem de dir-ho a cada reunió. Dit això, no ens callaran ni ens silenciaran: tenim un parc mòbil lamentable en tots els sectors, i en d’altres ni tan sols suficients vehicles per patrullar.

 

 • Romanent en dies festius i assenyalats: considerem que hi ha un greuge i un maltractament vers els efectius que estem treballant als escamots i com se’ns planifica el romanent als agents que estem cobrint les 24h/365 dies de l’any.

 

 • Manca de material: se n’ha demanat de nou al SCT, tant digitals com evidencials i impressores. I així, poder disposar a totes les ART de material suficient.

 

 • Cobertura torn nit. Des de la USPAC creiem, i així ho demanem, que hi ha d’existir uns mínims per donar seguretat a aquest torn. Se’ns comunica que estan pendents de la resolució del nou concurs per augmentar la plantilla.

 

 • Vestuari. Tot i que també som adreçats a la propera subcomissió de materials, ens poden dir que l’idea és que tothom de trànsit disposi de 4 unitats de pantalons, els companys de de nivell 2 ( dos de motorista i dos operatius ).

 

Aprofitem en recordar-vos que davant de qualsevol manca de material, avaria de vehicles, cascs… ho traslladeu al vostre Cap de la unitat i/o al servei d’administració de referència. Així mateix, teniu a la vostra disposició els telèfons dels delegats/des i el correu transit@uspac.cat per fer-nos arribar totes les incidències que succeeixin.

 

USPAC, L’ESCUT DELS MOSS@S

20 de setembre de 2023

 

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.