RESUMS REUNIONS

RESUM REUNIÓ ENTRE SINDICATS I CAPS SCC (SALES) 20-02-24

20/2024

Avui, 20 de febrer de 2024, ha tingut lloc una nova reunió entre les organitzacions sindicals representatives i els caps i servei administració central de la SCC. Val a dir que tot i que per part del Cap de la SCC se’ns trasllada la voluntat i intenció de dimensionar correctament totes les Sales i que s’està avançant per estabilitzar la situació actual a millor (considerem que molt molt lentament), per les respostes que ens donen als punts presentats tenim la sensació que des de Prefectura no tenen el mateix interès i que no donen retorn a les peticions que se li traslladen. Com a mostra, la presència avui d’un Cap de la Tècnica que no ha aportat RES a la reunió, responent a totes les preguntes que se li han traslladat amb un “aquesta dada no la puc respondre”, “no tinc aquesta dada” o similar… i això que l’ordre del dia el sabia de feia setmanes!!
Aquests han estat els punts tractats a la sessió d’avui:

-Novetats sobre l’estudi sobre implantació nous horaris: Continuen traslladant el que ens van dir en reunions anteriors, NO ens poden dir res més, tenen elevat l’informe amb les seves propostes i amb una manca de transparència total amb els representants dels treballadors, amb els que, tard o d’hora s’hauran de reunir i escoltar!

-Planificació del romanent anual: Ens diuen que s’ha planificat el 80% almenys fins final estiu, deixant un marge per possibles causes sobtades i que passat l’estiu miraran d’acabar de planificar-lo tot. Insistim que les instruccions estan per complir-les (TOTES), de no ser així ens ho feu arribar i ho traslladarem on pertoqui. D’aquest punt des de SGRH han recordat l’obligat compliment de Decret i Instrucció d’horaris, vacances (problemàtiques amb la planificació dels ”picos”) i resta, faran aclariment a les oficines de Suport i les incidències que tingueu ens les traslladeu mitjançant els delegats/des de referència.

-Pla d’estiu: S’està encara valorant els efectius que es destinaran a les Sales i pendent d’aprovar. Al Pla d’Estiu NO poden deixar marxar efectius de les Sales per necessitats operatives, en èpoques de més feina necessiten els efectius més formats i amb experiència.

-Complement d’especial responsabilitat a Sales: Pel que fa a caporals que facin tasques superiors (cap de torn regional), estan d’acord que són un servei 24hores i si es realitzen funcions superiors han de cobrar el complement. S’ha demanat i passarà per la Comissió de Seguiment de l’Acord juntament amb la resta de llocs que s’està treballant per identificar.

-Nivell 2 pels operadors: Insisteixen en que va lligat al Pla de Carrera Professional que està pendent, se’ls recorda que el PCP que s’està negociant res te a veure amb els nivells de les especialitats.

-Manca comandaments Sala RPMS: Ens traslladen la intenció de reforçar amb comandaments quan surtin els que estan ara promocionant i que hagi un Cap a la Sala, actualment és temporal.

-Càrrega de feina caporals cap de sala: Mateix missatge que en el punt anterior. Pel que fa a l’opció d’incorporar caporals de segona activitat per rebaixar càrregues de feina, ens diu el Cap que la proposta està passada a Prefectura però no hi ha retorn, únicament que s’ha de tractar aquest punt a la COPSA…

-Manca personal administració: Per part d’Administració estan d’acord amb la necessitat i s’està traslladant per poder ampliar. S’ha fet la petició perquè ara que hi ha increment de mossos i mosses amb les últimes promocions, s’incrementen les necessitats. Estan havent errors d’imputacions horàries, retards, no imputacions de judicis a temps o dietes i això pot comportar retard en els pagaments. Si detecteu incidències ens les traslladeu i ho elevarem per tal que es pugui resoldre el més aviat possible.

-Prova pilot amb tauletes per PL’s: S’implementarà primer com a prova a algunes policies petites, dotar-los amb tauletes perquè se`ls pugui enviar directament incidents i no fer-ne seguiment des de Sala de mossos. Ens diuen que només és una proposta i que faran primer una prova pilot i valoraran viabilitat.

-Oferiments Girona: No ens saben dir dates d’incorporació, ni números, que tot està pendent d’Infraestructures i que la previsió seria previsiblement per obrir al juny. Tampoc ens saben dir si sortirà al Concurs General aquest destí. La manca de previsió és brutal o no ens volen donar la informació…perquè no s’entén…

-Manca d’efectius i dimensionament de la Sales en general: Ens diuen que actualment la Sala que es troba en situació més crítica és la de Barcelona, després la de Reus, que esperen reconduir quan obrin Girona, i la RPMS. Ens confirmen que la Sala Girona es cobrirà amb 90/100 efectius i que la Sala de Reus mantindrà els actuals que tenen per afrontar també l’estiu (però que això farà que no es destinin tantes hores extres).
En aquest punt els hem traslladat la manca de respecte pels companys i companyes que han estat assumit aquesta cobertura de territori durant anys sota mínims, fent cas omís de totes les queixes que hem traslladat en aquests anys, fins ara.

Ens alegrem que el dimensionament de la Sala Girona sigui el correcte, però també ho ha de ser el de la resta de les Sales i actualment no ho és. Només cal veure com està, per exemple, la Sala de la RPMS, que es cobreix molts cops des de Sala Reus part del territori. Tot ho justifiquen dient que tot i que cada Sala gestiona el seu territori, puntualment, i en situacions sobtades o d’emergència, la resta de Sales han de poder donar suport a la que ho necessiti. Insistim, que és prioritari el correcte dimensionament de TOTES les Sales!!

Els hem recordat també que no és el primer cop que passa: males decisions presses per part d’algú/alguns generen una problemàtica greu i no hi ha responsables?? Va passar amb el tancament de sectors de Trànsit que es va poder revertir, no sense gran esforç i queixes i ara amb les Sales, algú assumirà els errors d’aquestes decisions i les seves conseqüències?? Esperem asseguts…

Estem pendents que ens convoquin per tractar la resta de punts que queden a l’ordre del dia pel que fa sobretot a instal·lacions, materials, temes informàtics entre d’altres. Els nostres delegats estan oberts a resoldre qualsevol dubte i ampliar tota la informació que necessiteu.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S
Sabadell, 20 de febrer de 2024

 

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.