RESUMS REUNIONS

REUNIÓ CG INTERVENCIÓ, SAUC I SINDICATS

14/2024

En data 01-02-2024 ens hem reunit els sindicats representatius amb els responsables de la CG INTERVENCIÓ, CGTEC, SAUC (Administració Central) i SGRH. Us detallem els temes tractats:

 

GENÈRICS

Augment de NIVELL diferents especialitats: L’estratègia per part de la FEPOL és demanar, a tort i a dret, l’augment de nivell de diferents especialitats/destinacions del CME (excepte per USC), però ens ha sorprès quan es demana NIVELL 5 per una destinació, un nivell d’especialitat/retribució que NO EXISTEIX A LES TAULES RETRIBUTIVES DEL CME (màxim nivell 4) i supera l’àmbit competencial de la reunió que ens ocupa.

Modificació de les RLT i data d’aplicació: Existeixen diferents propostes per modificar les RLT de BRIMO, GEI i altres, per tal de reconèixer diferents destinacions i categories (CAPS D’UNITAT, DE GRUP, D’EQUIP…), això, per una banda, pot arribar a comportar millores retributives però sobretot definir les tasques assignades a les diferents categories, per traslladar a la SGRH, si s’escau, el complement d’especial responsabilitat que recull del darrer acord i treballant a la Comissió de Seguiment de l’Acord, ens informen que per part de la direcció operativa, s’han recollit les diferents propostes elevades ja a la CGTEC i preveuen breu publicar una nova RLT, per donar solució a aquesta situació.

GNP: El darrer acord estableix un nou sistema de retribució d’aquesta situació laboral de disponibilitat, mínim torn de 8h a 3€-5€/h segons data, i HORES EXTRES EN CAS D’ACTIVACIÓ. A l’espera d’una nova instrucció (es publicarà en breu) que reguli diferents aspectes, hem traslladat, que de moment, es donin les instruccions oportunes a tots els serveis per garantir aquestes condicions, tot recordant:

  • TREBALL, torn ordinari planificat
  • GNP, situació de DISPONIBILITAT i possibilitat d’ACTIVACIÓ PRESENCIAL
  • FESTA, LLIURE DE SERVEI – NO DISPONIBLE – NO POSSIBILITAT D’ACTIVACIÓ

Per exemple, havia alguna destinació que feia GNP per un torn inferior a les 8h establertes, i des de l’entrada en vigor del darrer acord, s’han donat les ordres per adaptar-ho.

Previsió publicació oferiments. Hi ha diferents CO/LD en marxa (BRIMO, GEI, TEDAX, SUBAQUÀTICA) i la recent resolució de l’oferiment UMAR, tot i això hi ha diferents destinacions que depenen de la CGI que requereixen reforçar les plantilles, preferiblement pels sistemes de Concurs, CO o LD, però davant la manca d’aquests, accelerar i publicar oferiments provisionals (MITJANS AERIS, SUBSOL, CANINA, APEN), informen que només hi ha previst un oferiment aviat de Mitjans Aeris i que pot arribar a ser descentralitzat. En qualsevol cas, aquesta destinació, no es pot cobrir per CO.

 

TEDAX

Formació actualització i continuada: Continuem reclamant quin és el pla formatiu pels especialistes del TEDAX, cal mantenir aquesta formació actualitzada i de forma continuada. Ens informen, que si el servei ho permet, poden realitzar activitat i manteniment físic, s’estan duent a terme diferents entrenaments i pràctiques, i ens traslladen, que tenen clar que el TEDAX requereix una formació contínua i actualització de coneixements, així que per la part operativa, tramiten totes les peticions de formació que els fan arribar.

Llocs de destrucció explosius: La prioritat és la destrucció “in situ”, ara bé, hi ha disponibilitat d’una gravera a la zona de la RPP amb un contracte menor. Pel que fa a CAN-PADRÓ, no en poden disposar de les instal·lacions per la situació financera de l’empresa. Ens informen que “gràcies” als contactes i altres gestions, disposen d’algunes graveres. Hem sol·licitat que caldria formalitzar aquesta situació i disposar de llocs de destrucció arreu del territori, per minimitzar el risc, sobretot en el trasllat d’explosius.

 

BRIMO

CO ORDRE PÚBLIC (BRIMO) Ens informen que la previsió de finalització del curs d’ordre públic a l’ISPC corresponent al CO BRIMO 2023 està prevista pel 20-06-2024, i tot just després s’haurien d’iniciar les pràctiques, ja ho consultarem a la propera comissió de valoració corresponent.

 

UMAR (MARÍTIMA)

UMAR BCN: S’està treballant per la ubicació a la comissaria de SANTS, i sembla el tema bastant “encarat”, en qualsevol cas, tot apunta que la base pot ubicar-se en aquesta destinació.

 

APEN (PENITENCIÀRIA)

MANCA D’EFECTIUS: L’APEN compta amb uns 700 efectius aproximadament, amb la cobertura al límit, si bé és cert que és l’Àrea del CME que proporcionalment acull un elevat percentatge de la plantilla en 2a activitat o adaptacions laborals, en qualsevol cas, reconeixen que la gran quantitat de trasllats, desborda la capacitat operativa de l’APEN i cal demanar dotacions a les USC afectades, però s’està treballant amb Sanitat i Justícia per minimitzar els trasllats.

Pel que fa a MATERIALS i INFRAESTRUCTURES, els punts aportats per les diferents organitzacions sindicals, ens recorden que han de ser tractats a les Subcomissions corresponents.

 

Fins aquí tots els temes tractats aportats per les organitzacions sindicals a la reunió periòdica amb els caps de la CG Intervenció i SAUC, qualsevol dubte o aclariment el podeu remetre a recursosoperatius@uspac.cat.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

Sabadell, 5 de febrer de 2024

 

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.