RESUM REUNIÓ REGIONAL ENTRE SINDICATS I CAPS DE LA RPG 12-07-2021

PDF

178/2021

La Cap del Servei d’administració de la RPG ens dona les següents respostes:

 En relació a l’oficina de Portbou.
• Previsió de modificació dels vestidors i dutxes, entre d’altres espais.
Aquesta modificació d’espai està pendent de resposta per part de planificació d’infraestructures del Departament.
Esperem que donat que hi ha un requeriment d’Inspecció de Treball, siguin diligents i es millorin les condicions dels moss@s, que allà hi treballen.
• Previsió de la reparació de la porta d’accés a l’oficina per corregir la separació entre el marc i la porta. Segons ens informa la Cap d’administració de la Regió, la porta està ben muntada i l’espai de separació seria correcte i el que s’ha de canviar és el pany, la qual cosa s’està gestionant per solucionar la separació.

 Previsió de la reforma de les parets i façana del perímetre de l’edifici de SRC i Trànsit. Per part d’infraestructures de la Prefectura estan pendent de valorar les actuacions al voltant de l’edifici. Per tant, de moment.. res de res..

 Problemes amb la climatització als locutoris OAC1 i OAC de l’ABP d’Olot, tant a l’hivern com a l’estiu. L’administració de la Regió ens informa que l’enginyera té previst fer una revisió del sistema de climatització de l’ABP per controlar les sortides i potències per si cal fer una redistribució. Està pendent d’estudi.

 Previsió de millora dels desaigües de la dutxa del vestidor de dones de la comissaria de Lloret. Tenen coneixement del problema, és degut a la manca de pendent de la construcció i provoca que el desaigüe sigui insuficient. Està pendent de pressupost, ja que s’ha d’aixecar tot el terra per arreglar-ho i cal un pressupost per poder valorar com es pot fer front a aquesta despesa.

 En relació a les obres de millora de l’ACD de l’ABP de Girona, si ja disposen de la partida pressupostària per poder realitzar-les.
Infraestructures els ha informat d’uns problemes amb l’empresa que havia de realitzar les obres. Ja estava adjudicada i amb data d’inici, però l’empresa s’ha fet enrere i s’ha hagut d’iniciar un nou oferiment i valoració d’altres empreses.
Estan pendents de la presentació dels nous pressupostos. La previsió d’inici d’obres està prevista per l’octubre de 2021.

 Reparació/revisió dels suports de la tanca metàl·lica de la CD de l’Escala.
En tenen coneixement i estan pendents del pressupost de la reparació de la tanca perimetral. Per prioritats no ho han pogut fer encara.

 

El Cap i Sots cap de la RPG ens donen les següents respostes:

 Patrulles ALBATROS a la CD de l’Escala. Sol·licitem que s’estudiï la modificació de la RLT d’efectius destinats per poder donar cobertura al servei, ja que es prioritza les patrulles mixtes i no crear un indicatiu que pugui donar resposta a tot el sector.

Per part de la Regió, ens informen que la patrulla mixta ALBATROS és una prioritat i que hi ha interès per part dels comanaments de l’ABP de mantenir-se.

Per tema covid-19: no barrejar i mantenir parelles fixes. Actualment, no s’envien els “picos” de Roses amb l’Escala per formar un indicatiu del sector 30.

Pel que fa a la modificació de la RLT: ens informen que ells no són competents.
No ens han donat resposta sobre la possibilitat de disposar d’un vehicle més per poder donar resposta altres efectius de la comissaria.

 Possibilitat d’augmentar la RLT de la oficina de Portbou, donat que els efectius són tant justos que es fa difícil cobrir vacances, permisos, baixes…
La Regió informa que, actualment, hi ha 7 places de moss@ i un caporal. I potser, s’haurà de valorar assignar més agents en provisional, si hi ha disponibilitat.
La modificació de la RLT no depèn de la Regió, és cert, però si creiem que els comandaments poden fer propostes a la Prefectura per la seva modificació.

 Amb el tancament de la SRC de Girona i la previsió d’efectius que aniran a la comissaria de Salt, que es valori modificar la RLT i crear-la com a una Comissaria de Districte, per tal de tenir una estructura pròpia…
Es tornen a reiterar què no depèn de la regió, i el que si poden fer és revisar els efectius i recursos per millorar el servei. Però, ells no poden modificar-la per tal que passi a ser a una Comissaria de Districte.

 Amb el tancament de la SRC i redistribució d’efectius a diferents ABP de la Regió, si s’ha previst per part de la Regió la modificació i/o ampliació dels espais de vestidors, armers.. especialment en aquelles ABP que ja tenen l’espai limitat.
Està en estudi, des d’Infraestructures han valorat l’oferiment que s’ha fet a les ABP per si s’ha de fer alguna modificació dels espais.

 Previsió del nombre de vehicles que arribaran a la RP de Girona dels 386 licitats per finals d’any. És una gestió que es fa nivell de tot Catalunya i no disposen d’aquesta informació, fins que no arribin tots els vehicles no es podrà fer una redistribució a nivell intern de la regió.
Estan intentant gestionar l’ús de vehicles comissats per part d’UI, ja que hi ha una mancança de vehicles no “logotipats” a la regió.

 Possibilitat de disposar d’un vehicle 4×4 a comissaries que per la tipologia del terreny necessiten d’aquest tipus de vehicle. Especialment a Ripoll, Olot…
Són conscients de la mancança d’aquests vehicles. A més, els que hi ha tenen molts quilòmetres, però no hi ha més. I en tot cas, s’hauria d’anar redistribuint.

 Dels agents en pràctiques que es troben actualment a la regió, previsió que es puguin quedar al llocs de manera provisional un cop finalitzat el període de pràctiques. Ens informen que actualment hi ha 25 agents en pràctiques, i no depèn de la regió, tot i que sembla que de moment es queden fins a mitjans de setembre. Ens expliquen que quan acabi l’actual promoció, es destinaran a cobrir mancances de les, tot i que no saben el número exacte.
En funció de la distribució dels efectius de la SRC a les diferents ABP, es col·locaran aquests efectius en els llocs que queden més mancats de personal.

 Sol·licitem que s’ampliï la formació pels agents d’USC, tant en tècniques de control i arrest, com en l’ús de l’extensible, ja que és una arma reglamentada i no s’està fent cap pràctica, i en tots aquells àmbits necessaris per desenvolupar les seves tasques pròpies amb seguretat per ells mateixos i terceres persones. Se’ls planteja que aquesta formació es pogués fer a cada ABP, a càrrec de formadors propis de cada comissaria, de manera coordinada per part dels instructors de l’ARRO.

Ens informen que aquest projecte s’està abordant per part la Comissaria General Tècnica a nivell de tot el cos, i esperen resultats en aquest sentit.
A nivell de regió, s’ha fet formació als grups 200 i en la resta d’efectius de la USC es tindrà en compte l’ús de l’extensible. Ens donen la raó, s’hauria de fer de manera periòdica i s’està treballant en això.

 Petició de més Tàsers i Càmeres per les ABP amb extensions de territori més grans, on el recolzament i temps de resposta és més gran.
Ens diuen que aquesta demanda també els està arribant pels brífings on ells assisteixen. Però, que és un tema regulat pel Parlament i amb una elevada complexitat, que haurà de valorar la prefectura, és un tema que s’ha elevat.

 Millores per augmentar la seguretat de les dependències policials. Sol·licitem quines s’han portat a terme a la Regió de Girona i/o quines estan pendents de fer. És una reclamació reiterada en el temps, el tancament del perímetre amb sistemes que impedeixin la visualització dels agents que es troben a l’interior de les dependències. Sol·licitem si es portarà a terme, especialment a dependències com Palafrugell, Escala, Banyoles..

S’han executat mesures de supervisió de les recepcions dels vidres de seguretat; de l’existència o no de planxes metàl·liques a la recepció, millora de les càmeres de seguretat… Ens informen que a nivell del cos s’ha aprovat un tipus de tanca estàndard que es col·locarà a les dependències d’arreu del territori.

Està bé que, després de casi 30 anys de desplegament, ara es tingui es compte i sigui una prioritat.

 Tancament sectors de Trànsit d’Olot i St. Feliu de Guíxols. Insistim que tenint en compte el nombre de vies importants que hi passen, amb un volum de circulació molt alt, va en detriment tant dels ciutadans com dels propis efectius del CME.

Ens diuen que és una decisió estratègica del cos i ells poden fer els informes corresponents però no depèn d’ells. Actualment hi ha 27 efectius al sector d’Olot, on només s’han perdut 3 efectius i a St. Feliu de Guíxols són els mateixos efectius.

No obstant, l’envelliment dels efectius, adaptacions laborals i segones activitats, fa que el número real sigui molt més baix. També ens informen que els efectius destinats al sector de Figueres s’han augmentat.

Potser, caldria un estudi profund i real del temps de resposta dels efectius de trànsit a un accident en aquests sectors, sense tenir en compte la primera assistència que sempre fa USC:

 Un cop la SRC de Girona passi a ser gestionada per la Sala CAGTU de Reus, com quedaran les conferències de treball de les ABP’S, voldríem saber si es mantindran les mateixes o es compartiran amb altres comissaries.

Ens informen que la seva preocupació és que el nivell que es dóna actualment segueixi com a mínim igual i no empitjori. Tampoc volen que es perdi el servei de suport que s’està fent a les Policies Locals.

 Possibilitat de modificar “els cupos” de felicitacions per comissaries i regions. Que realment s’utilitzin per valorar i reconèixer la tasca del dia a dia dels efectius que treballen a peu de carrer.

Ens diuen que això ho marca la Prefectura i, en cas de detectar una necessitat puntual, han sol·licitat que es modifiqués.

 Sol·licitem que s’estudiï la RLT de les comissaries de la Regió, especialment a Santa Coloma de Farners o Olot, on la càrrega de feina s’ha vist augmentada els darrers anys, i la plantilla ha envellit i ha disminuït la seva operativitat. Especialment agreujat per la manca de comandaments en els torns de treball.
Només ens diuen que els canvis de les RLT no és una competència seva, i que miraran de redistribuir els efectius que puguin arribar a la regió en funció de les necessitats. Des de la regió s’ha fet un informe perquè es valori, i des de la Prefectura s’ha donat el vist i plau i està previst una modificació de la RLT de Santa coloma, i alguna altra comissaria de la RPG, perquè els caps de torn siguin passin a ser sergents.

 

12 de juliol de 2021

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.