TAULA DE NEGOCIACIÖ

NOTA 28-9-23. INTRANET SGRRHH SOBRE L’APLICACIÓ DE L’ACORD SOBRE CONCILIACIÓ I MILLORES RETRIBUTIVES DEL CME. 31-7-23

 

Nota en relació a la vigència i aplicació de l’Acord de 31 de juliol de 2023 sobre conciliació i millores retributives del cos de Mossos d’Esquadra
Per Acord de Govern de data 26 de setembre de 2023, el Govern ha ratificat l’Acord de 31 de juliol de 2023 sobre conciliació i millores retributives del cos de Mossos d’Esquadra. En conseqüència, les mesures que s’hi preveuen són vigents des d’aquesta data, tret d’aquelles que el mateix text n’especifica una altra o que es supediten a actuacions posteriors.
En tant que l’aplicació d’aquestes mesures requereix d’una complexa adequació de procediments, instruccions i aplicacions informàtiques per a la seva execució, escau establir uns mecanismes transitoris per a garantir-ne l’adequada aplicació.
Pel que fa als permisos, vacances i reduccions de jornada, atenent a l’establert per la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, caldrà dur a terme la modificació corresponent del Decret 150/2010, de 2 de novembre, pel qual s’estableix el règim de llicències, permisos i vacances de les persones membres del cos de Mossos d’Esquadra. No obstant això, d’acord amb l’establert a l’article a l’article 38 de l’EBEP, sens perjudici de la posterior adequació reglamentària, les mesures contingudes a l’Acord ratificat pel Govern són d’aplicació directa.
En aquest document es detallen les indicacions inicials a tenir en compte, entretant no es van desplegant els procediments i eines definitius a la gestió, per a cadascuna de les mesures.

 

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.