AÏLLAMENT AMB PERMÍS PER DEURES INEXCUSABLES A TOTS ELS MOSS@S ESPECIALMENT SENSIBLES A LA COVID-19

Download Now

54/2020

Durant el mes de març es van dictar les següents instruccions:

Instrucció 1/2020, de 19 de març, sobre la jornada de treball de les persones funcionàries del CME pertanyents a l’escala de suport i d’aquelles altres que ocupen llocs de suport tècnic a la funció policial, en el marc de la declaració de la fase d’alerta d’emergència-1 del Pla d’actuació del pla PROCICAT.

Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

Aquestes instruccions ordenen que es concedeixin permisos per deures inexcusables de caràcter públic als grups de risc més sensibles a la malaltia de la Covid-19: persones amb alteració del sistema immunitari o malalties cròniques (cardiovasculars, hipertensió, pulmonar, renal, diabetis, càncer…), majors de 60 anys i dones embarassades, als treballadors de l’escala de suport i als funcionaris de la Generalitat respectivament.

Divendres dia 17 d’abril vam tenir notícia que s’estava trucant a treballadors especialment sensibles per reubicar-los en llocs de no atenció al públic (oficines), criteri contraposat a la mateixa instrucció que ordena l’aïllament a l’escala de suport.

A la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del CME celebrat el dia 17-04-2020 el Subdirector General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral va dir que si la Subdirecció General de Recursos Humans del CME demanava que els treballadors especialment sensibles continuessin el confinament al seu domicili, així es faria.

Senyors, vostès si que teletreballen des de casa. Estem enmig d’una pandèmia i, per criteri de riscos laborals, han d´aïllar i protegir als treballadors especialment sensibles de la funció pública (inclosos bombers) i no entenem quina avaluació s’està fent per part del servei de vigilància de la salut als moss@s per continuar exposant-los a un risc innecessari. Si ho fan també seran responsables del seu estat de salut i de posar en risc la seva vida.

Per tot això, des d´USPAC hem sol·licitat de nou que tots els funcionaris especialment sensibles del CME restin aïllats amb permís per deures inexcusables mentre es mantingui la situació d’emergència sanitària actual.

AMB LA SALUT I LA VIDA DELS MOSS@S NO ES JUGA!!!

OBRIR XAT
Bon dia! Aquesta és un missatge automàtic del whatsapp del despatx de la USPAC.
El nostre horari d'atenció al whatsapp és de dillums a dijous de 8h a 20h i divendres de 8h a 14h.
En cas d'atemptat amb lesions i baixa fora d'aquest horari, truca'ns.
Digues-me en que et puc ajudar i en breu et respondrem.