AVARIES I MANCA DE VEHICLES: FURGONS ARRO MODEL FORD TRÀNSIT

PDF

19/2022

Tenim coneixement que les constants avaries en els furgons model FORD TRÀNSIT, assignat a les diferents ARRO, minva la disponibilitat de parc mòbil i afecta a la capacitat operativa d’aquestes unitats.

Alguns dels vehicles, per constants avaries, els titulars del rènting refusen la reparació pel seu alt cost. Per tant, aquell vehicle ja no està disponible i no es pot reposar fins a l’arribada de nous vehicles.

Cal recordar que són vehicles logotipats i equipats policialment. Per tant, cal una bona previsió per reposar-los a temps.

Hem presentat escrit a la SGRRHH informant d’aquest problema i sol·licitant: informació respecte a l’estat actual del parc mòbil de les diferents ARRO; la planificació de reposició i arribada de nous vehicles; i mesures urgents per tal d’evitar un empitjorament d’aquesta situació.

 

USPAC, L’ESCUT DEL MOSS@S

26 de gener de 2022